FaceBook Twitter

ΔΙΚΤΥΟ - Κοιν.Σ.Επ. | Η Μοναδική ενημερωτική πύλη για τις δράσεις των Κοιν. Συν. Επιχειρήσεων όλης της Ελλάδας - από τον Δεκέμβρη του 2012 σας βοηθούμε στα πρώτα σας βήματα και όποτε μας χρειάζεστε! Με την υποστήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων και εθελοντών για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα | Επικοινωνία


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 5χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 100 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ

Η ιστοσελίδα μας είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένης δομής για συνεργασία στην προώθηση την στήριξη και την ενδυνάμωση της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα με την αναγνωρισιμότητα και την υποστήριξη που έχει προσφέρει από το 2012 στον χώρο. Ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ.

imagesΜε δύο νέα προγράμματα που θα προκηρυχθούν τις επόμενες ημέρες ο ΟΑΕΔ ανοίγει έναν νέο κύκλο, όχι κατάρτισης για την κατάρτιση και ανακύκλωσης της ανεργίας, όπως είχαμε συνηθίσει τις τελευταίες δυο δεκαετίες με αντίστοιχα προγράμματα. Με τα συγκεκριμένα προγράμματα προβλέπεται, μετά την τετράμηνη κατάρτιση, η ένταξη των συγκεκριμένων ανέργων στην αγορά εργασίας με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, στις ίδιες ή άλλες επιχειρήσεις, μέσω δύο νέων προγραμμάτων επιχορήγησης νέων θέσεων εργασίας που θα ακολουθήσουν.

Τα δύο νέα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για συνολικά 13.000 ανέργους ηλικίας 18-29 ετών θα προκηρύξει σύντομα -εντός του Ιουνίου- ο ΟΑΕΔ παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να ενταχθούν στην αγορά εργασίας απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ.

Αναλυτικά το πρώτο πρόγραμμα αφορά 10.000 ανέργους ηλικίας 18 έως 24 ετών, ενώ το δεύτερο 3.000 ανέργους ηλικίας 25 έως 29 ετών. Και στα δύο προγράμματα θα ενταχθούν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας (Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, ΕΠΑΣ) και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστήμια, ΤΕΙ), που παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Τα προγράμματα προωθούν την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε θέσεις του τομέα της ειδίκευσης των ασκουμένων (βάσει του τίτλου σπουδών τους ή και σύμφωνα με το Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους) για διάστημα τεσσάρων μηνών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ΚΟΙΝΣΕΠ και γενικά εργοδότες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, με επίβλεψη στον χώρο εργασίας.

Η εργασιακή εμπειρία ορίζεται στις έξι ώρες ημερησίως και πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως και Παρασκευή) και συνολικά όχι πάνω από 22 ημέρες τον μήνα. Η καθαρή ημερήσια αποζημίωση την οποία ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει σε μηνιαία βάση στους ασκούμενους ανέρχεται στα 18 ευρώ για το πρώτο πρόγραμμα και στα 21 ευρώ για το δεύτερο. Κατά τη διάρκεια απόκτησης εργασιακής εμπειρίας οι ασκούμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος και ασφαλίζονται για επαγγελματικό κίνδυνο στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ από τον ΟΑΕΔ, με βάση την ανωτέρω αποζημίωση.

Τι προβλέπεται για άνεργους και επιχειρήσεις

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν άνεργοι νέοι που δεν έχουν ασφαλιστεί για περισσότερες από 100 ημέρες ασφάλισης σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα (με εξαίρεση τυχόν ημέρες ασφάλισης λόγω πρακτικής άσκησης και μαθητείας).

Οι άνεργοι νέοι που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, αφού περάσουν τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης από εργασιακό σύμβουλο και συντάξουν ή επικαιροποιήσουν το ατομικό τους σχέδιο δράσης (ΑΣΔ). Απόλυτη προτεραιότητα θα δοθεί στους νέους που είναι γονείς, με προβάδισμα στις μητέρες έναντι των πατέρων, ενώ το 60% του αριθμού των θέσεων θα καλυφθεί από μακροχρόνια ανέργους (διάρκεια ανεργίας άνω των δώδεκα μηνών).

Οι εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ μόνο μια αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εντολή κενής θέσης, υπεύθυνη δήλωση, περιγράφοντας το περιεχόμενο της ειδικότητας και το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανέργων στους οποίους επιθυμούν να παρέχουν εργασιακή εμπειρία. Η ηλεκτρονική αίτηση θα απευθύνεται στο ΚΠΑ2 στην περιοχή της αρμοδιότητας του οποίου ανήκει η επιχείρηση.

Οι εργοδότες μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έναν έως 10 ωφελούμενους ανάλογα με το προσωπικό που ήδη απασχολούν. Επιχειρήσεις με προσωπικό έως τρία άτομα μπορούν να ενταχθούν για έναν ωφελούμενο, με προσωπικό τέσσερα έως εννέα άτομα για δύο, με 10-19 άτομα για τρεις, με προσωπικό 20-30 άτομα για πέντε, με προσωπικό 31-50 άτομα για οκτώ και επιχειρήσεις άνω των 50 ατόμων για 10 ωφελούμενους.

Με βάση τις προσφερόμενες θέσεις εργασιακής εμπειρίας καταρτίζονται αυτοματοποιημένα, μέσω του ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, πίνακες ανά ειδικότητα οι οποίοι θα συμπεριλαμβάνουν τους αντίστοιχους εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους – αναζητούντες εργασία ανά Περιφερειακή Ενότητα. Οι πίνακες κατάταξης και η αντίστοιχη βαθμολογία θα δημοσιοποιούνται με ανάρτησή τους στο Διαδίκτυο.

Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2). Άνεργοι και εργοδότες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα καλούνται να συνυπογράψουν με τον ΟΑΕΔ, το αργότερο μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την υπόδειξη, συμφωνητικό συνεργασίας όπου περιγράφονται οι υποχρεώσεις των παρόχων και των ωφελουμένων – ασκουμένων. Μετά τη λήξη του προγράμματος ο ΟΑΕΔ θα παρέχει στον ασκούμενο βεβαίωση ολοκλήρωσης του προγράμματος.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Χρήσιμα που πρέπει να διαβάσεις για την δική σου ενημέρωση!

Τα άρθρα μας με αυτή την ένδειξη (L)* είναι στα πλαίσια του Δια Βίου Μάθησης πρόγραμμα μας με χρήσιμα άρθρα για όλους τους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες και όποιον άλλο ενδιαφέρεται, μια συλλογή χρήσιμων άρθρων από εξειδικευμένες σελίδες. Και όλα τα μαθήματα είναι συγκεντρωμένα σε αυτή την κατηγορία https://goo.gl/j0nWfo 

Comments

comments

Tags:
© 2017 ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. · Subscribe: RSS Twitter · WordPress Theme designed by Theme Junkie
?

?

DownLoad Android App

?
Χρησιμοποιούμε cookie για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. More Info | Close
Close

Σας βοηθούμε στην σύσταση της ΚοινΣεπ σας δείτε εδώ!

καλέστε για ενημέρωση σε ένα από τα τηλέφωνα εδώ 69310.25400 - wind / 6956.6956.66 - vodafone
η στείλτε μήνυμα από εδώ για κάθε σας απορία η ανάγκη βοήθειας στην σύσταση της ΚοινΣΕπ σας

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Προσοχή – ΔΕΝ έχουμε καμία οργανική σχέση με το Υπουργείο Εργασίας

images

Monthly Stats 2012 - 2017