Η υπόθεση της πιστοποίησης και της αξιολόγησης στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις: Επιλογές, Διαδικασίες και Αποτελέσματα


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, με γνώμονα τη δέσμευση για κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης.

Για να ενισχύσουν τον αντίκτυπο και την αξιοπιστία τους, πολλοί κοινωνικοί συνεταιρισμοί εξετάζουν τα πλεονεκτήματα της απόκτησης πιστοποίησης ή της διαδικασίας αξιολόγησης.

Σε αυτό το άρθρο, θα διερευνήσουμε εάν μια επιχείρηση κοινωνικού συνεταιρισμού θα πρέπει να επιδιώξει πιστοποίηση ή αξιολόγηση, να εξετάσει τις διαθέσιμες επιλογές, να αναλύσει λεπτομερώς τις σχετικές διαδικασίες και να συζητήσει τα πιθανά αποτελέσματα για κάθε περίπτωση.

Πιστοποίηση έναντι αξιολόγησης:

Η πιστοποίηση και η αξιολόγηση είναι δύο ξεχωριστές διαδικασίες που μπορούν να ενισχύσουν τη θέση μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης. Η πιστοποίηση συνήθως περιλαμβάνει την τήρηση προκαθορισμένων προτύπων που ορίζονται από αναγνωρισμένους οργανισμούς, ενώ η αξιολόγηση μπορεί να είναι μια πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση που περιλαμβάνει εξατομικευμένα κριτήρια προσαρμοσμένα στους συγκεκριμένους στόχους και αξίες του συνεταιρισμού.

Επιλογές για πιστοποίηση:

 1. Πιστοποίηση B Corp:
  • Κριτήρια: Η πιστοποίηση B Corp εστιάζει στην κοινωνική και περιβαλλοντική απόδοση, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια.
  • Διαδικασία: Η επιχείρηση υποβάλλεται σε αξιολόγηση και απαιτείται να συγκεντρώσει έναν ελάχιστο αριθμό πόντων σε διάφορες περιοχές επιπτώσεων.
  • Αποτέλεσμα: Η πιστοποίηση B Corp αποδεικνύει τη δέσμευση σε μια προσέγγιση τριπλής βάσης, προσελκύοντας δυνητικά κοινωνικά συνειδητοποιημένους καταναλωτές και επενδυτές.
 2. Πιστοποίηση δίκαιου εμπορίου:
  • Κριτήρια: Δίνει έμφαση στους δίκαιους μισθούς, τις ηθικές συνθήκες εργασίας και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
  • Διαδικασία: Αξιολογείται η συμμόρφωση με συγκεκριμένα πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται από οργανισμούς δίκαιου εμπορίου.
  • Αποτέλεσμα: Παρέχει διαβεβαίωση στους καταναλωτές ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί ηθικά, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της αγοράς.

Επιλογές για αξιολόγηση:

 1. Εκτίμηση Κοινωνικών Επιπτώσεων:
  • Κριτήρια: Προσαρμοσμένα στη συγκεκριμένη κοινωνική αποστολή και στόχους του συνεταιρισμού.
  • Διαδικασία: Συνήθως περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση του αντίκτυπου του συνεταιρισμού στα ενδιαφερόμενα μέρη του και στην κοινότητα.
  • Αποτέλεσμα: Προσφέρει λεπτομερή κατανόηση του κοινωνικού αντίκτυπου του συνεταιρισμού, βοηθώντας στη συνεχή βελτίωση και στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.
 2. Αξιολόγηση τριπλής κατώτατης γραμμής:
  • Κριτήρια: Εξετάζει τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις.
  • Διαδικασία: Μετρά την επιτυχία του συνεταιρισμού στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ του κέρδους, των ανθρώπων και του πλανήτη.
  • Αποτέλεσμα: Παρέχει μια ολιστική άποψη της βιωσιμότητας του συνεταιρισμού, βοηθώντας στην προσέλκυση επενδυτών και συνεργατών που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες του.

Πιθανά αποτελέσματα:

 1. Αποτελέσματα πιστοποίησης:
  • Πλεονέκτημα αγοράς: Η πιστοποίηση μπορεί να ενισχύσει τη φήμη του συνεταιρισμού, προσελκύοντας κοινωνικά συνειδητοποιημένους καταναλωτές και συνεργάτες.
  • Πρόσβαση στη χρηματοδότηση: Ορισμένες πιστοποιήσεις μπορεί να ανοίξουν πόρτες σε ευκαιρίες χρηματοδότησης ή επιχορηγήσεις που προορίζονται για κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις.
  • Εσωτερικές βελτιώσεις: Η διαδικασία της πιστοποίησης οδηγεί συχνά σε εσωτερικές βελτιώσεις και την τήρηση των βέλτιστων πρακτικών.
 2. Αποτελέσματα αξιολόγησης:
  • Προσαρμοσμένες πληροφορίες: Οι διαδικασίες αξιολόγησης παρέχουν εξατομικευμένες γνώσεις για τον μοναδικό κοινωνικό αντίκτυπο του συνεταιρισμού, διευκολύνοντας στοχευμένες βελτιώσεις.
  • Συμμετοχή ενδιαφερομένων: Οι ολοκληρωμένες αξιολογήσεις περιλαμβάνουν τα ενδιαφερόμενα μέρη, ενισχύοντας ισχυρότερες σχέσεις και δέσμευση με την κοινότητα.
  • Στρατηγικός Σχεδιασμός: Τα ευρήματα από τις αξιολογήσεις μπορούν να συμβάλουν στον στρατηγικό σχεδιασμό, βοηθώντας τον συνεταιρισμό να ευθυγραμμίσει τις δραστηριότητές του με την αποστολή του.

Το εάν μια επιχείρηση κοινωνικού συνεταιρισμού θα επιλέξει την πιστοποίηση ή την αξιολόγηση εξαρτάται από τους στόχους, τις αξίες και το επιθυμητό επίπεδο ελέγχου. Η πιστοποίηση μπορεί να προσφέρει τυποποιημένη αναγνώριση, ενώ η αξιολόγηση προσφέρει μια πιο εξατομικευμένη αξιολόγηση. Τελικά, η επιλογή μεταξύ των δύο θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τη δέσμευση του συνεταιρισμού για κοινωνική ευθύνη και το όραμά του για βιώσιμες και αποτελεσματικές επιχειρηματικές πρακτικές.