Πιστοποίηση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων: Καταλυτική Ανάπτυξη Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, δίνοντας έμφαση στη συλλογική ευημερία έναντι της μεγιστοποίησης του κέρδους. Για να διασφαλιστεί η αυθεντικότητα και ο αντίκτυπος αυτών των επιχειρήσεων, είναι απαραίτητη μια ολοκληρωμένη διαδικασία πιστοποίησης.

Αν σας ενδιαφέρει και εσάς να ερευνήσετε την δυνατότητα Πιστοποίησης της Κοινωνικής σας Συνεταιριστικής Επιχείρησης μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στο τέλος του άρθρο και ένας Εδικός Συνεργάτης μας θα έρθει άμεσα σε επαφή μαζί σας

Αυτό το άρθρο διερευνά την πιστοποίηση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, περιγράφοντας τις βασικές πτυχές, διαδικασίες και αποτελέσματα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη διάδοση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Κριτήρια πιστοποίησης:

 1. Κοινωνική αποστολή και στόχοι:
  • Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις πρέπει να διατυπώνουν με σαφήνεια την κοινωνική αποστολή και τους στόχους τους, διασφαλίζοντας ότι ευθυγραμμίζονται με τις αρχές της αλληλέγγυας οικονομίας.
  • Παράδειγμα: Ένας κοινωνικός συνεταιρισμός που εστιάζει στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα θα πρέπει να επιδεικνύει δέσμευση για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και την προώθηση πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον.
 2. Δημοκρατική Διακυβέρνηση:
  • Η πιστοποίηση περιλαμβάνει την αξιολόγηση των δημοκρατικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων εντός των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, διασφαλίζοντας την ισότιμη συμμετοχή μεταξύ των μελών.
  • Παράδειγμα: Ένας πιστοποιημένος κοινωνικός συνεταιρισμός διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά, με κάθε μέλος να έχει ισότιμο λόγο σε σημαντικά οργανωτικά ζητήματα.
 3. Μέτρηση κοινωνικού αντίκτυπου:
  • Οι πιστοποιημένες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις πρέπει να δημιουργήσουν μηχανισμούς για τη μέτρηση και την αναφορά του κοινωνικού τους αντίκτυπου, είτε μέσω ποιοτικών είτε ποσοτικών δεικτών.
  • Παράδειγμα: Ένας κοινωνικός συνεταιρισμός που εργάζεται στον εκπαιδευτικό τομέα θα πρέπει να επιδεικνύει βελτιώσεις στα ποσοστά αλφαβητισμού ή τη συμμετοχή της κοινότητας.
 4. Δίκαιες Πρακτικές Απασχόλησης:
  • Η διαδικασία πιστοποίησης αξιολογεί τη δικαιοσύνη των πρακτικών απασχόλησης, δίνοντας έμφαση στους δίκαιους μισθούς, στις λογικές ώρες εργασίας και στην ευημερία των εργαζομένων.
  • Παράδειγμα: Ένας πιστοποιημένος κοινωνικός συνεταιρισμός εγγυάται δίκαιους μισθούς και παρέχει ένα υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον για όλους τους εργαζόμενους.
 5. Εμπλοκή της κοινότητας:
  • Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που αναζητούν πιστοποίηση πρέπει να συνεργάζονται ενεργά με τις κοινότητες που υπηρετούν, ενισχύοντας τη συμπερίληψη και καλύπτοντας τις τοπικές ανάγκες.
  • Παράδειγμα: Ένας πιστοποιημένος κοινωνικός συνεταιρισμός που ασχολείται με την υγειονομική περίθαλψη θα πρέπει να επιδεικνύει προγράμματα προσέγγισης της κοινότητας και συνεργασίες με τοπικούς οργανισμούς υγείας.

Διαδικασία πιστοποίησης:

 1. Υποβολή αίτησης:
  • Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για πιστοποίηση υποβάλλουν λεπτομερείς αιτήσεις, περιγράφοντας τη δομή, την αποστολή και τις επιχειρησιακές στρατηγικές τους.
 2. Έλεγχος εγγράφου:
  • Οι φορείς πιστοποίησης εξετάζουν τα υποβληθέντα έγγραφα, διασφαλίζοντας την ευθυγράμμιση με τα καθιερωμένα κριτήρια.
 3. Επιτόπια αξιολόγηση:
  • Μια επιτόπια επίσκεψη αξιολογεί την πρακτική εφαρμογή των αρχών της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας εντός της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης.
 4. Συνεντεύξεις με ενδιαφερόμενα μέρη:
  • Οι φορείς πιστοποίησης πραγματοποιούν συνεντεύξεις με μέλη, υπαλλήλους και ενδιαφερόμενους φορείς της κοινότητας για να συγκεντρώσουν διαφορετικές προοπτικές.
 5. Απόφαση και σχόλια:
  • Με βάση την αξιολόγηση, οι φορείς πιστοποίησης λαμβάνουν μια απόφαση και παρέχουν εποικοδομητική ανατροφοδότηση για βελτίωση, εάν είναι απαραίτητο.

Αποτελέσματα και επιπτώσεις:

 1. Αξιοπιστία και εμπιστοσύνη:
  • Οι πιστοποιημένες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις αποκτούν αξιοπιστία και εμπιστοσύνη μεταξύ των καταναλωτών, των επενδυτών και των συνεργατών, ενισχύοντας την παρουσία τους στην αγορά.
 2. Πρόσβαση στη χρηματοδότηση:
  • Η πιστοποίηση διευκολύνει την πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης, καθώς οι επενδυτές είναι πιο πιθανό να υποστηρίξουν επιχειρήσεις με αποδεδειγμένη δέσμευση για κοινωνικούς στόχους και στόχους αλληλεγγύης.
 3. Διαφοροποίηση αγοράς:
  • Οι πιστοποιημένες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις μπορούν να διαφοροποιηθούν στην αγορά, προσελκύοντας κοινωνικά συνειδητοποιημένους καταναλωτές που δίνουν προτεραιότητα στις ηθικές και βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές.
 4. Κατασκευή Δικτύου:
  • Η πιστοποίηση ανοίγει πόρτες σε ευκαιρίες συνεργασίας εντός της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, επιτρέποντας στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις να σχηματίσουν συνεργασίες για συλλογικό αντίκτυπο.

Η πιστοποίηση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων είναι ένα κομβικό βήμα για τη διασφάλιση της αυθεντικότητας και της αποτελεσματικότητας αυτών των φορέων για την προώθηση των αρχών της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Τηρώντας αυστηρά κριτήρια και υποβάλλοντας μια διαφανή διαδικασία πιστοποίησης, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξη και τη διάδοση ενός πιο περιεκτικού και βιώσιμου οικονομικού παραδείγματος. Η πιστοποίηση όχι μόνο επικυρώνει τη δέσμευσή τους στους κοινωνικούς στόχους αλλά επίσης ξεκλειδώνει ευκαιρίες για ανάπτυξη, συνεργασία και θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.