Πλήρες αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο ίδρυσης και λειτουργίας με παραδείγματα εφαρμογής μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης για την δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης ατόμων από ευάλωτες ομάδες όπως Ανάπηροι και την ανάπτυξη εμπορικών και δημιουργικών δράσεων για την προώθηση στην κοινωνία και την οικονομία αυτόν των ατόμων και την δημιουργία θέσεων εργασίας τους


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η επιχείρησή μας, με την επωνυμία «EmpowerCo», στοχεύει στη δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης αφιερωμένης στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για άτομα από ευάλωτες ομάδες, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην κοινότητα με ειδικές ανάγκες.

Η EmpowerCo επιδιώκει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των ποσοστών ανεργίας μεταξύ των ευάλωτων πληθυσμών και της ανάγκης για οικονομική συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς.

Μέσω ενός συνδυασμού εμπορικών και δημιουργικών δράσεων, η EmpowerCo όχι μόνο θα προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης, αλλά θα προωθήσει επίσης την κοινωνική και οικονομική ένταξη για αυτά τα άτομα.

Το επιχειρηματικό μας μοντέλο περιλαμβάνει διάφορες ροές εσόδων, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων προϊόντων, της παροχής υπηρεσιών και πρωτοβουλιών αφοσίωσης της κοινότητας. Με την προώθηση ενός υποστηρικτικού και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλοντος, η EmpowerCo προσπαθεί να γίνει φάρος κοινωνικής ευθύνης και οικονομικής ενδυνάμωσης.

1. Εισαγωγή:

Η EmpowerCo στοχεύει να αντιμετωπίσει το πιεστικό ζήτημα της ανεργίας μεταξύ των ευάλωτων ομάδων, ιδιαίτερα της κοινότητας με ειδικές ανάγκες. Η αποστολή μας είναι να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο που όχι μόνο παρέχει ευκαιρίες απασχόλησης, αλλά και ενισχύει την αίσθηση του ανήκειν και ενδυνάμωσης για τα άτομα που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην απασχόληση. Αξιοποιώντας εμπορικές και δημιουργικές πρωτοβουλίες, η EmpowerCo επιδιώκει να προωθήσει την κοινωνική ένταξη και την οικονομική συμμετοχή.2. Επιχειρηματικοί Στόχοι:

 • Δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης που θα επικεντρώνεται στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία και άλλες ευάλωτες ομάδες.
 • Παροχή προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των εργαζομένων.
 • Αναπτύξτε εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες που αναδεικνύουν τα ταλέντα και τις ικανότητες του εργατικού δυναμικού μας.
 • Προώθηση συνεργασιών με τοπικές επιχειρήσεις, κυβερνητικούς φορείς και κοινοτικούς οργανισμούς για τη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης.
 • Δημιουργήστε έσοδα μέσω πωλήσεων προϊόντων, παροχής υπηρεσιών και πρωτοβουλιών αφοσίωσης στην κοινότητα.
 • Μετρήστε την επιτυχία μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της ικανοποίησης των εργαζομένων και των μετρήσεων του κοινωνικού αντίκτυπου.

3. Ανάλυση αγοράς:

 • Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας μεταξύ των ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, σηματοδοτούν μια σημαντική ευκαιρία στην αγορά.
 • Η αύξηση της κοινωνικής συνείδησης και της ζήτησης για κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις πρωτοβουλίες της EmpowerCo.
 • Οι συνεργασίες με επιχειρήσεις και κρατικούς φορείς μπορούν να παρέχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, πόρους και εμβέλεια στην αγορά.

4. Επιχειρηματικό μοντέλο:

Το επιχειρηματικό μοντέλο της EmpowerCo περιστρέφεται γύρω από τρεις βασικούς πυλώνες:

 • Ευκαιρίες Απασχόλησης: Προσλάβετε άτομα από ευάλωτες ομάδες και τους παρέχετε κατάρτιση, υποστήριξη και ουσιαστική απασχόληση σε διάφορους τομείς όπως η μεταποίηση, το λιανικό εμπόριο και οι υπηρεσίες.
 • Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών: Αναπτύξτε μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων χειροτεχνιών, ψηφιακών υπηρεσιών και προσαρμοσμένων λύσεων, αξιοποιώντας τις δεξιότητες και τη δημιουργικότητα του εργατικού μας δυναμικού.
 • Συμμετοχή στην κοινότητα: Οργανώστε εκδηλώσεις, εργαστήρια και εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και την προώθηση της συνεργασίας με τους ενδιαφερόμενους φορείς.

5. Προϊόντα και Υπηρεσίες

Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση μπορεί να προσφέρει μια ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών ανάλογα με τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα των μελών της. Να μερικά παραδείγματα:

 • Χειροτεχνίες και έργα τέχνης:  Δημιουργήστε και πουλήστε μοναδικά, χειροποίητα προϊόντα που σχεδιάζονται και παράγονται από μέλη με αναπηρία.
 • Υπηρεσίες catering:  Προσφέρετε υπηρεσίες catering με έμφαση στο υγιεινό και νόστιμο φαγητό, που παρασκευάζεται και παραδίδεται από ομάδα με ειδικές ανάγκες.
 • IT και διοικητική υποστήριξη:  Παρέχετε εισαγωγή δεδομένων, μεταγραφή και άλλες διοικητικές υπηρεσίες, αξιοποιώντας τις τεχνολογικές δεξιότητες των μελών.
 • Διαχείριση εγκαταστάσεων:  Προσφέρετε υπηρεσίες καθαρισμού, συντήρησης και εξωραϊσμού για επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Δημιουργικές υπηρεσίες:  Παρέχετε υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού, ανάπτυξης ιστοσελίδων ή μάρκετινγκ μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προβάλλοντας τα δημιουργικά ταλέντα των μελών.

6. Στρατηγική μάρκετινγκ και πωλήσεων:

 • Δημιουργήστε μια διαδικτυακή παρουσία μέσω ιστότοπου και καναλιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να προβάλετε προϊόντα, να μοιραστείτε ιστορίες εργαζομένων και να αλληλεπιδράσετε με τους πελάτες.
 • Συνεργαστείτε με τοπικούς λιανοπωλητές, επιχειρήσεις και διοργανωτές εκδηλώσεων για την προώθηση και την πώληση των προϊόντων και των υπηρεσιών της EmpowerCo.
 • Εφαρμόστε μια προσέγγιση μάρκετινγκ που βασίζεται στην αφήγηση για να αναδείξετε τον αντίκτυπο της δουλειάς μας και τα ταλέντα των εργαζομένων μας.

7. Επιχειρησιακό Σχέδιο:

 • Προσδιορίστε κατάλληλες τοποθεσίες για δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη την προσβασιμότητα και την εγγύτητα σε αγορές-στόχους.
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης σε συνεργασία με επαγγελματικά ιδρύματα και εμπειρογνώμονες του κλάδου για να εξοπλίσει τους εργαζόμενους με σχετικές δεξιότητες.
 • Εφαρμογή μέτρων ποιοτικού ελέγχου για τη διασφάλιση της συνέπειας και της αριστείας των προϊόντων και των υπηρεσιών.
 • Δημιουργήστε διαφανή κανάλια επικοινωνίας και μηχανισμούς ανάδρασης για την αντιμετώπιση των ανησυχιών των εργαζομένων και την προώθηση ενός υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος.

8. Οικονομικές Προβολές:

 • Απαιτείται αρχική επένδυση για εγκατάσταση υποδομής, προγράμματα εκπαίδευσης και λειτουργικά έξοδα.
 • Προβλεπόμενες ροές εσόδων από πωλήσεις προϊόντων, παροχή υπηρεσιών και πρωτοβουλίες αφοσίωσης της κοινότητας.
 • Ανάλυση νεκρού σημείου και προβλέψεις ταμειακών ροών για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας.
 • Στρατηγικές για βιωσιμότητα και ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των ροών εσόδων και της επεκτασιμότητας των λειτουργιών.

9. Εκτίμηση Κοινωνικών Επιπτώσεων:

 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση του αριθμού των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και του ποσοστού διατήρησης εργαζομένων από ευάλωτες ομάδες.
 • Μετρήστε τον κοινωνικό αντίκτυπο μέσω ερευνών, περιπτωσιολογικών μελετών και μαρτυριών από υπαλλήλους, πελάτες και ενδιαφερόμενους φορείς.
 • Συνεργαστείτε με ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικούς οργανισμούς για τη διεξαγωγή διαχρονικών μελετών σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των πρωτοβουλιών της EmpowerCo σε άτομα και κοινότητες.

10. Διαχείριση κινδύνου:

 • Προσδιορίστε πιθανούς κινδύνους όπως ο ανταγωνισμός της αγοράς, οι κανονιστικές αλλαγές και οι λειτουργικές προκλήσεις.
 • Αναπτύξτε σχέδια έκτακτης ανάγκης και στρατηγικές μετριασμού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων.
 • Διατηρήστε την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα στις επιχειρηματικές λειτουργίες για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων περιστάσεων.

Η EmpowerCo δεν είναι απλώς μια επιχείρηση. είναι ένα κοινωνικό κίνημα που στοχεύει στην ενδυνάμωση ατόμων από ευάλωτες ομάδες και στην προώθηση της ένταξης στην κοινωνία και την οικονομία. Μέσω ενός στρατηγικού συνδυασμού πρωτοβουλιών απασχόλησης, ανάπτυξης προϊόντων και δέσμευσης της κοινότητας, η EmpowerCo επιδιώκει να δημιουργήσει έναν πιο δίκαιο και συμπονετικό κόσμο όπου όλοι έχουν την ευκαιρία να ευδοκιμήσουν. Ελάτε μαζί μας στο ταξίδι μας προς ένα πιο φωτεινό και περιεκτικό μέλλον.