Πλήρες αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο ίδρυσης και λειτουργίας με παραδείγματα εφαρμογής μιας ΚοινΣΕπ για την δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης ατόμων με ψυχικά νοσήματα και την ανάπτυξη εμπορικών και δημιουργικών δράσεων για την προώθηση τους στην κοινωνία και την οικονομία


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Το επιχειρηματικό μας σχέδιο στοχεύει στη δημιουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης  αφιερωμένη στην παροχή ευκαιριών απασχόλησης σε άτομα με ψυχικές ασθένειες.

Αυτή η πρωτοβουλία όχι μόνο αντιμετωπίζει το ζήτημα της ανεργίας σε αυτό το δημογραφικό στοιχείο, αλλά εστιάζει επίσης στην ένταξή τους στην κοινωνία και την οικονομία μέσω εμπορικών και δημιουργικών προσπαθειών.

Αξιοποιώντας τα ταλέντα και τις δεξιότητές τους, ο συνεταιρισμός μας επιδιώκει να προωθήσει την ευαισθητοποίηση και την ένταξη συμβάλλοντας θετικά στην οικονομία.

1. Εισαγωγή:

Τα ζητήματα ψυχικής υγείας επηρεάζουν σημαντικό μέρος του πληθυσμού, με αποτέλεσμα συχνά το στίγμα και τα εμπόδια στην απασχόληση. Αυτή η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις δημιουργώντας ένα υποστηρικτικό περιβάλλον όπου τα άτομα με ψυχικές ασθένειες μπορούν να βρουν ουσιαστική εργασία και να συνεισφέρουν στην κοινωνία. Ο συνεταιρισμός μας θα λειτουργεί με βάση τις αρχές της κοινωνικής ευθύνης, της ένταξης και των βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών.

2. Περιγραφή επιχείρησης:

2.1 Δήλωση αποστολής:

Να ενδυναμώσει τα άτομα με ψυχικές ασθένειες παρέχοντάς τους ευκαιρίες απασχόλησης και προωθώντας την ένταξή τους στην κοινωνία μέσω καινοτόμων και χωρίς αποκλεισμούς επιχειρηματικών πρακτικών.2.2 Δήλωση Οράματος:

Να γίνει ηγετικό μοντέλο κοινωνικής επιχειρηματικότητας, όπου τα άτομα με ψυχικές ασθένειες είναι πολύτιμα μέλη του εργατικού δυναμικού, συνεισφέροντας τα μοναδικά τους ταλέντα στην οικονομία, ενώ λαμβάνουν την υποστήριξη που χρειάζονται για την ευημερία τους.

2.3 Επιχειρηματικοί στόχοι:

 • Παροχή σταθερής απασχόλησης σε άτομα με ψυχικές ασθένειες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επιτύχουν οικονομική ανεξαρτησία και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.
 • Ανάπτυξη και εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών που ευαισθητοποιούν σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας και προκαλούν το κοινωνικό στίγμα.
 • Προώθηση συνεργασιών με οργανισμούς ψυχικής υγείας, επιχειρήσεις και κρατικούς φορείς για τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού οικοσυστήματος για τους υπαλλήλους μας και την ευρύτερη κοινότητα.

3. Ανάλυση αγοράς:

3.1 Αγορά-στόχος:

Η κύρια αγορά-στόχος μας περιλαμβάνει καταναλωτές που δίνουν προτεραιότητα στον κοινωνικό αντίκτυπο και είναι πρόθυμοι να υποστηρίξουν επιχειρήσεις που προωθούν τη συμπερίληψη και τη διαφορετικότητα. Επιπλέον, στοχεύουμε να συνεργαζόμαστε με οργανισμούς που επιδιώκουν να εκπληρώσουν τους στόχους της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης προμηθεύοντας προϊόντα και υπηρεσίες από επιχειρήσεις με κοινωνική συνείδηση.

3.2 Ανάλυση Ανταγωνισμού:

Ενώ μπορεί να υπάρχουν και άλλες κοινωνικές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν παρόμοια ζητήματα, η εστίασή μας στην ενδυνάμωση ατόμων με ψυχικές ασθένειες μέσω δημιουργικών και εμπορικών εγχειρημάτων μας ξεχωρίζει. Προσφέροντας μοναδικά και υψηλής ποιότητας προϊόντα/υπηρεσίες, στοχεύουμε να διαφοροποιηθούμε στην αγορά και να προσελκύσουμε κοινωνικά συνειδητοποιημένους καταναλωτές.

4. Προσφορά προϊόντος/υπηρεσίας:

4.1 Ευκαιρίες Απασχόλησης:

Ο συνεταιρισμός μας θα παρέχει διάφορες ευκαιρίες απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά:

 • Βιοτεχνική παραγωγή
 • Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου (π.χ. γραφιστική, διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης)
 • Υπηρεσίες εστίασης και φαγητού
 • Εργασίες λιανικής (π.χ. βιβλιοπωλείο, καφετέρια)

4.2 Δημιουργικές και Εμπορικές Δράσεις:

Παραδείγματα εμπορικών και δημιουργικών πρωτοβουλιών μας περιλαμβάνουν:

 • Εκθέσεις τέχνης που παρουσιάζουν έργα που δημιουργήθηκαν από τους υπαλλήλους μας
 • Ηλεκτρονικό κατάστημα με προϊόντα που σχεδιάστηκαν και παράγονται από άτομα με ψυχικές ασθένειες
 • Εργαστήρια και προγράμματα κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ταλέντων

5. Στρατηγική μάρκετινγκ και πωλήσεων:

5.1 Κανάλια μάρκετινγκ:

 • Πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Instagram, Facebook, Twitter) για την ευαισθητοποίηση και την αλληλεπίδραση με το κοινό-στόχο μας
 • Συνεργασίες με influencers και υποστηρικτές για την ευαισθητοποίηση της ψυχικής υγείας
 • Συμμετοχή σε κοινοτικές εκδηλώσεις και εκθέσεις για την προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας

5.2 Στρατηγική πωλήσεων:

 • Online πωλήσεις μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου μας
 • Τοποθεσίες λιανικής πώλησης από τούβλα και κονίαμα σε περιοχές υψηλής κυκλοφορίας με έμφαση στη συμμετοχή της κοινότητας
 • Συνεργασίες χονδρικής με λιανοπωλητές που δεσμεύονται να υποστηρίζουν κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις

6. Λειτουργικό Σχέδιο:

6.1 Τοποθεσία:

Ο συνεταιρισμός μας θα λειτουργεί από μια κεντρική τοποθεσία προσβάσιμη σε εργαζόμενους και πελάτες. Ο χώρος αυτός θα περιλαμβάνει εγκαταστάσεις παραγωγής, χώρο λιανικής και διοικητικά γραφεία.

6.2 Ανθρώπινοι πόροι:

Θα απασχολήσουμε μια διαφορετική ομάδα επαγγελματιών, συμπεριλαμβανομένων συμβούλων ψυχικής υγείας, διευθυντών επιχειρήσεων και επαγγελματικών εκπαιδευτών, για να υποστηρίξουμε την ευημερία και την επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων μας.

6.3 Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας:

Θα δώσουμε προτεραιότητα στην προμήθεια υλικών και συστατικών από ηθικούς προμηθευτές που δεσμεύονται για δίκαιες εργασιακές πρακτικές και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

7. Οικονομικό Σχέδιο:

7.1 Κόστος εκκίνησης:

 • Έξοδα μίσθωσης και ανακαίνισης εγκαταστάσεων
 • Προμήθεια εξοπλισμού και μηχανημάτων
 • Αρχικό απόθεμα και προμήθειες
 • Υλικό μάρκετινγκ και προώθησης

7.2 Ροές εσόδων:

 • Πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών
 • Χορηγίες και δωρεές από φιλανθρωπικούς οργανισμούς και κρατικούς φορείς
 • Εργαστήρια και προγράμματα κατάρτισης με χρέωση

7.3 Οικονομικές Προβολές:

Αναμένουμε σταθερή αύξηση εσόδων καθώς επεκτείνουμε τις προσφορές προϊόντων/υπηρεσιών μας και δημιουργούμε μια πιστή βάση πελατών. Οι οικονομικές μας προβλέψεις βασίζονται σε συντηρητικές εκτιμήσεις και λαμβάνουν υπόψη πιθανές διακυμάνσεις στη ζήτηση και τα λειτουργικά έξοδα.

8. Εκτίμηση Κοινωνικών Επιπτώσεων:

8.1 Ευκαιρίες Απασχόλησης:

Παρέχοντας σταθερή απασχόληση σε άτομα με ψυχικές ασθένειες, στοχεύουμε στη βελτίωση της οικονομικής τους σταθερότητας και της συνολικής ευημερίας τους.

8.2 Δέσμευση της Κοινότητας:

Μέσω των δημιουργικών και εμπορικών μας πρωτοβουλιών, επιδιώκουμε να καλλιεργήσουμε την αίσθηση του ανήκειν και της αποδοχής στην κοινότητα, αμφισβητώντας τα στερεότυπα και προωθώντας την ενσυναίσθηση και την κατανόηση.

8.3 Συνηγορία και ευαισθητοποίηση:

Ο συνεταιρισμός μας θα συμμετάσχει ενεργά σε προσπάθειες συνηγορίας για την προώθηση της ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία και την καταπολέμηση του στίγματος, τόσο εντός του χώρου εργασίας όσο και στην ευρύτερη κοινωνία.

Συμπέρασμα:

Συμπερασματικά, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρησή μας αντιπροσωπεύει μια ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ψυχικές ασθένειες. Συνδυάζοντας ευκαιρίες απασχόλησης με εμπορικές και δημιουργικές πρωτοβουλίες, φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και συμπόνια συμβάλλοντας παράλληλα στην οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. Είμαστε βέβαιοι ότι με την υποστήριξη των ενδιαφερομένων και την αφοσίωση της ομάδας μας, μπορούμε να επιτύχουμε την αποστολή μας και να κάνουμε μια ουσιαστική διαφορά στη ζωή όσων υπηρετούμε.