Πλήρες αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο και προγραμματισμό με παραδείγματα για την δημιουργία μιας ΚοινΣΕπ για την διαχείριση τουριστικών ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης ενός τόπου και την ένταξη στην στην εργασία ευάλωτων ομάδων της τοπικής κοινωνίας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης για τη διαχείριση ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης με στόχο την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης και τη συμμετοχή ευάλωτων ομάδων απαιτεί ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο.

Παρακάτω ακολουθεί αναλυτική περιγραφή με παραδείγματα:

Περίληψη των κυριότερων σημείων:

 • Εισαγωγή : Εισαγωγή της έννοιας της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης και της αποστολής της να προωθεί την τουριστική ανάπτυξη, προάγοντας παράλληλα την κοινωνική ένταξη.
 • Στόχοι : Περιγράψτε τους πρωταρχικούς στόχους, όπως η παροχή ποιοτικών εμπειριών βραχυπρόθεσμης ενοικίασης, η ενίσχυση του τοπικού τουρισμού και η ενδυνάμωση των ευάλωτων ομάδων.
 • Ευκαιρία αγοράς : Επισημάνετε την αυξανόμενη ζήτηση για βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις στην περιοχή και τις δυνατότητες για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.
 • Κοινωνικός αντίκτυπος : Δώστε έμφαση στα κοινωνικά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας θέσεων εργασίας για ευάλωτους πληθυσμούς και της συμμετοχής της κοινότητας.

Περιγραφή δουλειάς:

 • Δήλωση αποστολής : Καθορίστε τον σκοπό και τις αξίες του συνεταιρισμού, εστιάζοντας τόσο σε οικονομικούς όσο και σε κοινωνικούς στόχους.
 • Νομική δομή : Αναλυτικά το νομικό πλαίσιο του συνεταιρισμού, όπως μια συνεταιριστική εταιρεία ή μια κοινωνική επιχείρηση.
 • Τοποθεσία : Προσδιορίστε την τοποθεσία-στόχο για τη διαχείριση ακινήτων, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση και την προσβασιμότητα των τουριστών.
 • Προσφερόμενες Υπηρεσίες : Προσδιορίστε τις παρεχόμενες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης ακινήτων, των υπηρεσιών επισκεπτών και των δραστηριοτήτων συμμετοχής της κοινότητας.

Ανάλυση αγοράς:

 • Τουριστικές τάσεις : Αναλύστε τις τρέχουσες τουριστικές τάσεις στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των δημογραφικών στοιχείων των επισκεπτών, των δημοφιλών αξιοθέατων και των προτιμήσεων διαμονής.
 • Ανταγωνιστικό τοπίο : Αξιολογήστε τους υπάρχοντες παρόχους βραχυπρόθεσμης ενοικίασης, επισημαίνοντας τα δυνατά τους σημεία, τις αδυναμίες και το μερίδιο αγοράς τους.
 • Ανάλυση SWOT : Αξιολογήστε τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές του συνεταιρισμού στην αγορά.

Στρατηγική μάρκετινγκ:

 • Αγορά-στόχος : Καθορίστε το ιδανικό προφίλ πελάτη, εστιάζοντας στα δημογραφικά στοιχεία, τα ενδιαφέροντα και τις ταξιδιωτικές προτιμήσεις.
 • Branding : Αναπτύξτε μια μοναδική ταυτότητα επωνυμίας που αντανακλά τις αξίες του συνεταιρισμού και έχει απήχηση στο κοινό-στόχο.
 • Κανάλια προώθησης : Περιγράψτε κανάλια μάρκετινγκ, όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακές πλατφόρμες ταξιδιών και συνεργασίες με τοπικές επιχειρήσεις.
 • Συμμετοχή της κοινότητας : Σχεδιάστε πρωτοβουλίες για τη συνεργασία με την τοπική κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών εκδηλώσεων, φιλανθρωπικών συμπράξεων και εθελοντικών προγραμμάτων.

Σχέδιο Λειτουργίας:

 • Απόκτηση ακινήτου : Αναλυτικά η διαδικασία για την απόκτηση ακινήτων, συμπεριλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης, της ανακαίνισης και της νομικής συμμόρφωσης.
 • Δομή διαχείρισης : Καθορίστε τους ρόλους και τις αρμοδιότητες εντός του συνεταιρισμού, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών ακινήτων, των υπηρεσιών επισκεπτών και του διοικητικού προσωπικού.
 • Πρότυπα ποιότητας : Καθιερώστε μέτρα ποιοτικού ελέγχου για να εξασφαλίσετε την ικανοποίηση των επισκεπτών και τη συντήρηση της ιδιοκτησίας.
 • Ενοποίηση τεχνολογίας : Εφαρμογή λογισμικού διαχείρισης ακινήτων και διαδικτυακών πλατφορμών κρατήσεων για τον εξορθολογισμό των λειτουργιών και τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών.

Οικονομικό σχέδιο:

 • Κόστος εκκίνησης : Εκτιμήστε την αρχική επένδυση που απαιτείται για την απόκτηση ακινήτων, την ανακαίνιση, τον εξοπλισμό και το μάρκετινγκ.
 • Ροές εσόδων : Προσδιορίστε πηγές εσόδων, όπως εισόδημα από ενοίκια, τέλη διαχείρισης ακινήτων και πρόσθετες υπηρεσίες.
 • Προβολές Κέρδους : Πρόβλεψη οικονομικής απόδοσης με βάση τα ποσοστά πληρότητας, τις μέσες ημερήσιες τιμές και τα λειτουργικά έξοδα.
 • Μέτρηση κοινωνικού αντίκτυπου : Αναπτύξτε μετρήσεις για την παρακολούθηση του κοινωνικού αντίκτυπου του συνεταιρισμού, όπως τα ποσοστά απασχόλησης μεταξύ ευάλωτων ομάδων και δραστηριότητες δέσμευσης της κοινότητας.

Διαχείριση κινδύνου:

 • Νομική συμμόρφωση : Διασφαλίστε τη συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς και τις απαιτήσεις αδειοδότησης για βραχυχρόνιες μισθώσεις και συνεταιριστικές επιχειρήσεις.
 • Κίνδυνοι αγοράς : Μετριάστε τους κινδύνους που σχετίζονται με τη διακύμανση της τουριστικής ζήτησης, τον ανταγωνισμό και την οικονομική ύφεση.
 • Κοινωνικοί κίνδυνοι : Αντιμετώπιση πιθανών προκλήσεων για την ένταξη ευάλωτων ομάδων στο εργατικό δυναμικό, όπως οι ανάγκες κατάρτισης και τα συστήματα υποστήριξης.
 • Σχέδια έκτακτης ανάγκης : Αναπτύξτε σχέδια έκτακτης ανάγκης για απρόβλεπτα γεγονότα, όπως υλικές ζημιές, φυσικές καταστροφές ή κρίσεις δημόσιας υγείας.

Συμπέρασμα:

 • Συνοψίστε τα βασικά στοιχεία του επιχειρηματικού σχεδίου, υπογραμμίζοντας τις δυνατότητες του συνεταιρισμού τόσο για οικονομική επιτυχία όσο και για κοινωνικό αντίκτυπο.
 • Ενίσχυση της δέσμευσης για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και κοινωνική ένταξη, δίνοντας έμφαση στο ρόλο του συνεταιρισμού ως καταλύτη για θετικές αλλαγές στην κοινότητα.

Παράδειγμα σεναρίου:

Ας εξετάσουμε μια υποθετική κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, το «Community Hospitality Co-op», που λειτουργεί σε μια παραλιακή πόλη με μεγάλη τουριστική κίνηση. Ο συνεταιρισμός αποκτά και διαχειρίζεται ενοικιαζόμενα ακίνητα για διακοπές, παρέχοντας ευκαιρίες απασχόλησης σε περιθωριοποιημένες ομάδες όπως πρόσφυγες και άτομα με αναπηρία.

Περίληψη των κυριότερων σημείων:

Το Community Hospitality Co-op στοχεύει στην προώθηση του βιώσιμου τουρισμού, ενώ παράλληλα προωθεί την κοινωνική ένταξη στην κοινότητά μας. Προσφέροντας ποιοτικές εμπειρίες βραχυχρόνιας μίσθωσης και ενδυναμώνοντας ευάλωτες ομάδες, φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε θετικό αντίκτυπο τόσο στην οικονομία όσο και στην κοινωνία μας.

Περιγραφή δουλειάς:

Η Community Hospitality Co-op είναι δομημένη ως συνεταιριστική εταιρεία, η οποία ανήκει και λειτουργεί από τα μέλη της. Τα κεντρικά μας γραφεία βρίσκονται σε στρατηγική τοποθεσία στην καρδιά της τουριστικής περιοχής, διευκολύνοντας την αποτελεσματική διαχείριση ακινήτων και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Προσφέρουμε μια σειρά υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης ακινήτων, της ανακαίνισης, της διαχείρισης επισκεπτών και των δραστηριοτήτων συμμετοχής στην κοινότητα.

Ανάλυση αγοράς:

Με τον τουρισμό να αυξάνεται στην περιοχή μας, υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για μοναδικά καταλύματα βραχυχρόνιας ενοικίασης. Ενώ υπάρχει ανταγωνισμός από τις παραδοσιακές πλατφόρμες ενοικίασης διακοπών, πιστεύουμε ότι το συνεργατικό μας μοντέλο και η εστίαση στον κοινωνικό αντίκτυπο θα μας διαφοροποιήσουν στην αγορά.

Στρατηγική μάρκετινγκ:

Η αγορά-στόχος μας αποτελείται από ταξιδιώτες με οικολογική συνείδηση ​​που αναζητούν αυθεντικές τοπικές εμπειρίες. Θα αξιοποιήσουμε τα κανάλια ψηφιακού μάρκετινγκ, τους παράγοντες επιρροής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τις συνεργασίες με οργανισμούς βιώσιμου τουρισμού για να προσεγγίσουμε το κοινό μας. Επιπλέον, θα συνεργαστούμε με τοπικές επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για τη διοργάνωση κοινοτικών εκδηλώσεων και ευκαιριών εθελοντισμού.

Σχέδιο Λειτουργίας:

Η Community Hospitality Co-op θα αποκτήσει ακίνητα μέσω συνεργασιών με τοπικά μεσιτικά γραφεία και ιδιοκτήτες ακινήτων. Η ομάδα διαχείρισης μας θα επιβλέπει τις ανακαινίσεις των ακινήτων, διασφαλίζοντας ότι πληρούν τα πρότυπα ποιότητας και τις απαιτήσεις προσβασιμότητας. Θα χρησιμοποιήσουμε λογισμικό διαχείρισης ακινήτων για να εξορθολογίσουμε τις λειτουργίες και να παρέχουμε μια απρόσκοπτη εμπειρία επισκεπτών.

Οικονομικό σχέδιο:

Το κόστος εκκίνησης περιλαμβάνει την απόκτηση ακινήτων, τα έξοδα ανακαίνισης, τις εκστρατείες μάρκετινγκ και το προσωπικό. Οι ροές εσόδων θα προέρχονται κυρίως από έσοδα από ενοίκια, χρεώσεις διαχείρισης ακινήτων και προαιρετικές πρόσθετες υπηρεσίες, όπως ξεναγήσεις και γαστρονομικές εμπειρίες. Προβλέπουμε σταθερή αύξηση των εσόδων, με έμφαση στην επανεπένδυση των κερδών για να επεκτείνουμε τον αντίκτυπό μας στην κοινότητα.

Διαχείριση κινδύνου:

Για τον μετριασμό των νομικών κινδύνων, θα διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς και θα λάβουμε όλες τις απαραίτητες άδειες και άδειες. Οι κίνδυνοι αγοράς θα αντιμετωπιστούν μέσω της διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου ακινήτων μας και των ευέλικτων στρατηγικών τιμολόγησης. Οι κοινωνικοί κίνδυνοι θα αντιμετωπιστούν μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων κατάρτισης και υποστήριξης του εργατικού δυναμικού μας, διασφαλίζοντας την επιτυχία και την ευημερία του.

Συμπέρασμα:

Το Community Hospitality Co-op είναι έτοιμο να κάνει μια ουσιαστική διαφορά στην κοινότητά μας προωθώντας τον αειφόρο τουρισμό και ενδυναμώνοντας ευάλωτες ομάδες. Με ένα σταθερό επιχειρηματικό σχέδιο και δέσμευση στην αποστολή μας, είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτό το ταξίδι προς ένα καλύτερο μέλλον για όλους.