Πλήρες Αναλυτικό Ολοκληρωμένο επενδυτικό σχέδιο για δημιουργία και διαχείριση ΚοινΣΕπ στην παροχή υπηρεσιών Ενισχυτικής Διδασκαλίας και Δημιουργικής Απασχόλησης μικρών παιδιών, εξοπλισμός, υπηρεσίες και ιδιότητες μελών


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Για να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες ενισχυτικής διδασκαλίας και δημιουργικής απασχόλησης για μικρά παιδιά, καθώς και υπηρεσίες εξοπλισμού και ακίνητα μελών, θα χρειαστείτε ένα ολοκληρωμένο αναλυτικό ολοκληρωμένο επενδυτικό σχέδιο. Ακολουθεί ένας οδηγός βήμα προς βήμα για την ανάπτυξη ενός τέτοιου σχεδίου:

 1. Καθορίστε το όραμα και την αποστολή:
  • Διατυπώστε με σαφήνεια το όραμα και την αποστολή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή της να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ενισχυτικής διδασκαλίας και δημιουργικής απασχόλησης για μικρά παιδιά.
  • Δώστε έμφαση στη συνεταιριστική πτυχή, εστιάζοντας στη συμμετοχή της κοινότητας, τον κοινωνικό αντίκτυπο και τη βιωσιμότητα.
 2. Διεξαγωγή Έρευνας Αγοράς:
  • Αναλύστε τη ζήτηση για ενισχυτική διδασκαλία και υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στην αγορά-στόχο.
  • Προσδιορίστε πιθανούς ανταγωνιστές, τις προσφορές τους, τις στρατηγικές τιμολόγησης και το μερίδιο αγοράς τους.
  • Αξιολογήστε τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού και των ακινήτων που απαιτούνται για την επιχείρηση.
 3. Αναπτύξτε ένα επιχειρηματικό μοντέλο:
  • Καθορίστε την οργανωτική δομή του συνεταιρισμού, συμπεριλαμβανομένων των ρόλων και των ευθυνών των μελών, των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και των μηχανισμών κατανομής των κερδών.
  • Καθορίστε τη στρατηγική τιμολόγησης για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση της αγοράς, τον ανταγωνισμό και τους οικονομικούς στόχους του συνεταιρισμού. 
 4. Δημιουργήστε ένα οικονομικό σχέδιο:
  • Υπολογίστε την αρχική επένδυση που απαιτείται για τη σύσταση του συνεταιρισμού, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για υποδομή, εξοπλισμό, αδειοδότηση, άδειες και νομικά έξοδα.
  • Αναπτύξτε έναν λεπτομερή προϋπολογισμό, λαμβάνοντας υπόψη τα λειτουργικά έξοδα, όπως το ενοίκιο, τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, τους μισθούς, το μάρκετινγκ και το κόστος συνεχούς συντήρησης.
  • Προβάλετε τις ροές εσόδων του συνεταιρισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις συνδρομές μέλους, τις αμοιβές υπηρεσιών, τις επιχορηγήσεις και τις πιθανές συνεργασίες.
 5. Ασφαλής χρηματοδότηση:
  • Προσδιορίστε πιθανές πηγές χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων κρατικών επιχορηγήσεων, δανείων, επενδυτών με αντίκτυπο και πλατφόρμες κοινοτικής χρηματοδότησης.
  • Ετοιμάστε ένα συναρπαστικό επιχειρηματικό σχέδιο και προωθήστε για να προσελκύσετε επενδυτές και να εξασφαλίσετε την απαραίτητη χρηματοδότηση.
 6. Δημιουργία Στρατηγικών Συνεργασιών:
  • Αναζητήστε συνεργασίες με τοπικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και κρατικούς φορείς για να ενισχύσετε τη φήμη του συνεταιρισμού και να επεκτείνετε το δίκτυό του.
  • Εξερευνήστε συνεργασίες με προμηθευτές εκπαιδευτικού υλικού, εξοπλισμού και ακινήτων για να εξασφαλίσετε ευνοϊκούς όρους και εκπτώσεις.
 7. Αναπτύξτε στρατηγικές μάρκετινγκ και επικοινωνίας:
  • Δημιουργήστε ένα σχέδιο μάρκετινγκ για να προσεγγίσετε αποτελεσματικά το κοινό-στόχο, χρησιμοποιώντας διαδικτυακά και εκτός σύνδεσης κανάλια, όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστότοπους, τοπική διαφήμιση και εκδηλώσεις της κοινότητας.
  • Δώστε έμφαση στις μοναδικές προτάσεις πώλησης του συνεταιρισμού, όπως τον κοινωνικό του αντίκτυπο, την εξατομικευμένη προσέγγιση διδασκαλίας και τις ευκαιρίες απασχόλησης που παρέχει.
 8. Εφαρμογή επιχειρησιακών διαδικασιών:
  • Σχεδιάστε αποτελεσματικές ροές εργασίας και διαδικασίες για την παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας και υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης.
  • Αναπτύξτε ένα σύστημα για τη διαχείριση του αποθέματος και της συντήρησης του εξοπλισμού, διασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία.
  • Καθιερώστε διαδικασίες για τη διαχείριση περιουσίας των μελών, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης, της ασφάλειας και της κατανομής.
 9. Παρακολούθηση και αξιολόγηση απόδοσης:
  • Εφαρμόστε μετρήσεις απόδοσης για την παρακολούθηση της προόδου του συνεταιρισμού, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών δεικτών, της ικανοποίησης των πελατών και του κοινωνικού αντίκτυπου.
  • Επανεξετάζετε και προσαρμόζετε τακτικά το επιχειρηματικό σχέδιο και τις στρατηγικές με βάση τα σχόλια που λαμβάνονται και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.
 10. Διατηρήστε τη συμμόρφωση και τις νομικές απαιτήσεις:
  • Διασφάλιση της συμμόρφωσης με όλες τις σχετικές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις για τη λειτουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης.
  • Μείνετε ενημερωμένοι για τυχόν αλλαγές σε νόμους ή κανονισμούς που επηρεάζουν την παροχή ενισχυτικών υπηρεσιών διδασκαλίας και απασχόλησης.

Θυμηθείτε, αυτό είναι ένα γενικό περίγραμμα και οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες του επενδυτικού σας σχεδίου θα εξαρτηθούν από τα μοναδικά χαρακτηριστικά της τοποθεσίας σας, την αγορά-στόχο και τους διαθέσιμους πόρους. Συνιστάται να συμβουλευτείτε ειδικούς σε θέματα συνεταιριστικής διαχείρισης, χρηματοδότησης και εκπαίδευσης για να βελτιώσετε περαιτέρω το επενδυτικό σας σχέδιο.