Πλήρες επενδυτικό πλάνο για δημιουργία και διαχείριση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης στην διαχείριση τουριστικού ακινήτου


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Επενδυτικό Σχέδιο Δημιουργίας και Διαχείρισης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης στη Διαχείριση Τουριστικής Περιουσίας

  1. Σύνοψη: Ο σκοπός αυτού του επενδυτικού σχεδίου είναι να περιγράψει τις οικονομικές απαιτήσεις και στρατηγικές για την ίδρυση και τη διαχείριση μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης με επίκεντρο τη διαχείριση τουριστικών ακινήτων. Ο συνεταιρισμός θα έχει ως στόχο να παρέχει καταλύματα υψηλής ποιότητας και εξαιρετικές εμπειρίες επισκεπτών, προάγοντας παράλληλα την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Αυτό το σχέδιο θα καλύψει το αρχικό κόστος εγκατάστασης, τα λειτουργικά έξοδα, τις προβλέψεις εσόδων και τις πηγές χρηματοδότησης.
  2. Περιγραφή επιχείρησης: Ο κοινωνικός συνεταιρισμός θα ειδικεύεται στη διαχείριση τουριστικών ακινήτων όπως ξενοδοχεία, ξενώνες ή ενοικιάσεις διακοπών. Ο συνεταιρισμός θα διαφοροποιηθεί λειτουργώντας σύμφωνα με ένα κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο, με μεγάλη έμφαση στις βιώσιμες πρακτικές, τη συμμετοχή της κοινότητας και την ευημερία των εργαζομένων. Ο συνεταιρισμός θα προσπαθήσει να δημιουργήσει θετικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία και κοινωνία.
  3. Ανάλυση αγοράς: Διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας αγοράς για τον προσδιορισμό της ζήτησης για τουριστικά καταλύματα στην τοποθεσία-στόχο. Αναλύστε τον ανταγωνισμό, τις τάσεις των τιμών και τις προτιμήσεις των πελατών. Προσδιορίστε τα μοναδικά σημεία πώλησης του συνεταιρισμού, όπως βιώσιμες πρακτικές, εξατομικευμένες εμπειρίες επισκεπτών ή συμμετοχή της κοινότητας, για να διαφοροποιηθείτε από τους ανταγωνιστές.
  4. Απαιτήσεις χρηματοδότησης: Προσδιορίστε τις αρχικές απαιτήσεις χρηματοδότησης για την ίδρυση του συνεταιρισμού, συμπεριλαμβανομένων: α. Νομικά και διοικητικά έξοδα β. Κόστος κτήσης ή μίσθωσης ακινήτου γ. Έξοδα ανακαίνισης και εσωτερικής διακόσμησης δ. Έπιπλα, εξαρτήματα και εξοπλισμός (FF&E) e. Κόστος μάρκετινγκ και προώθησης στ. Κεφάλαιο κίνησης για τους πρώτους μήνες λειτουργίας   
  5. Επιλογές χρηματοδότησης: Εξετάστε διάφορες επιλογές χρηματοδότησης, όπως: α. Επένδυση μετοχικού κεφαλαίου: Αναζητήστε επενδυτές που ευθυγραμμίζονται με την κοινωνική αποστολή του συνεταιρισμού και είναι πρόθυμοι να παράσχουν οικονομική υποστήριξη σε αντάλλαγμα για ίδια κεφάλαια. σι. Δάνεια: Προσεγγίστε τράπεζες ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για δάνεια προσαρμοσμένα σε κοινωνικές επιχειρήσεις ή μικρές επιχειρήσεις. ντο. Επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις: Ερευνητικές επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις για βιώσιμες και κοινωνικές πρωτοβουλίες στον τουριστικό κλάδο. ρε. Crowdfunding: Ξεκινήστε μια καμπάνια crowdfunding για να εμπλέξετε την κοινότητα και να συγκεντρώσετε κεφάλαια.
  6. Οικονομικές Προβολές: Αναπτύξτε οικονομικές προβλέψεις για τον συνεταιρισμό, συμπεριλαμβανομένων: α. Προβολές εσόδων: Υπολογίστε τα μέσα ποσοστά πληρότητας, τις τιμές δωματίων και τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) με βάση την έρευνα αγοράς και τα κριτήρια αναφοράς του κλάδου. σι. Λειτουργικά Έξοδα: Προσδιορίστε το αναμενόμενο κόστος για συντήρηση ακινήτων, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, μισθούς προσωπικού, μάρκετινγκ, ασφάλιση και άλλα γενικά έξοδα. ντο. Ανάλυση κερδοφορίας: Υπολογίστε το προβλεπόμενο περιθώριο μικτού κέρδους, το καθαρό περιθώριο κέρδους και την απόδοση επένδυσης (ROI) για μια καθορισμένη περίοδο.
  7. Πρωτοβουλίες βιωσιμότητας: Περιγράψτε τις πρωτοβουλίες βιωσιμότητας του συνεταιρισμού, όπως: α. Ενεργειακή απόδοση: Εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μείωση της παραγωγής απορριμμάτων. σι. Local Sourcing: Συνεργαστείτε με τοπικούς προμηθευτές και τεχνίτες για την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας και την προώθηση του τοπικού πολιτισμού. ντο. Δέσμευση κοινότητας: Συνεργαστείτε με κοινοτικούς οργανισμούς και προσφέρετε ευκαιρίες απασχόλησης στους κατοίκους της περιοχής. ρε. Προγράμματα Κοινωνικών Επιπτώσεων: Διαθέστε ένα μέρος των κερδών σε κοινωνικά έργα ή πρωτοβουλίες που ωφελούν την τοπική κοινωνία.
  8. Διαχείριση Κινδύνων: Προσδιορίστε πιθανούς κινδύνους και αναπτύξτε στρατηγικές για τον μετριασμό τους, όπως: α. Διακυμάνσεις της αγοράς: Παρακολουθήστε τις τάσεις της αγοράς και προσαρμόστε ανάλογα τις στρατηγικές τιμολόγησης και μάρκετινγκ. σι. Κανονιστική συμμόρφωση: Μείνετε ενημερωμένοι με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό, την απασχόληση και τη βιωσιμότητα. ντο. Διαχείριση φήμης: Διατηρήστε ισχυρή παρουσία στο διαδίκτυο, απαντήστε στα σχόλια των επισκεπτών και αντιμετωπίστε άμεσα τυχόν αρνητικές κριτικές.
  9. Στρατηγική εξόδου: Εξετάστε μια στρατηγική εξόδου για επενδυτές ή μέλη συνεταιρισμών που επιθυμούν να αποχωρήσουν από την επιχείρηση στο μέλλον, όπως: α. Πώληση μετοχικού κεφαλαίου: Παρέχετε μια επιλογή στους επενδυτές να πουλήσουν το μετοχικό τους μερίδιο σε άλλους επενδυτές ή συνεταιριστικά μέλη. σι. Συγχώνευση ή εξαγορά: Εξερευνήστε τη δυνατότητα συγχώνευσης ή πώλησης του συνεταιρισμού σε μεγαλύτερη εταιρεία φιλοξενίας ή κοινωνική επιχείρηση.
  10. Συμπέρασμα: Συνοψίστε το επενδυτικό σχέδιο, τονίζοντας τη μοναδική πρόταση αξίας του συνεταιρισμού, τις οικονομικές προβλέψεις και τη δέσμευση για βιωσιμότητα και κοινωνικό αντίκτυπο. Δώστε έμφαση στις δυνατότητες για οικονομικές αποδόσεις, ενώ παράλληλα θα συνεισφέρετε θετικά στην τοπική κοινότητα και το περιβάλλον.

Θυμηθείτε να συμβουλευτείτε νομικούς και οικονομικούς επαγγελματίες για να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και να προσαρμόσετε το επενδυτικό σχέδιο στο συγκεκριμένο επιχειρηματικό σας πλαίσιο.