Πλήρης ανάπτυξη επιχειρηματικού πλάνου για την δημιουργία ΚοιΣΕπ στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς άλλες ΚοινΣΕπ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Πλήρης ανάπτυξη επιχειρηματικού πλάνου για την δημιουργία Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς άλλες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις για την ανάπτυξη τους την αναζήτηση ευκαιριών στην τοπική κοινωνία και την εκπαίδευση εργαζομένων της

1. Σύνοψη Ο σκοπός αυτού του επιχειρηματικού σχεδίου είναι να σκιαγραφήσει τη δημιουργία και λειτουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης που στοχεύει στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε άλλες κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Οι πρωταρχικοί στόχοι του συνεταιρισμού είναι η προώθηση της ανάπτυξης κοινωνικών συνεταιρισμών, ο εντοπισμός ευκαιριών στην τοπική κοινότητα και η παροχή ολοκληρωμένων προγραμμάτων κατάρτισης για τους υπαλλήλους του. Αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει λεπτομερώς την αποστολή του συνεταιρισμού, την αγορά-στόχο, τις υπηρεσίες, τη στρατηγική μάρκετινγκ, την οργανωτική δομή, τις οικονομικές προβλέψεις και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
2. Δήλωση αποστολής Η αποστολή μας είναι να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες, ενισχύοντας τις συνδέσεις με την τοπική κοινότητα και παρέχοντας υψηλής ποιότητας προγράμματα κατάρτισης για τους εργαζόμενους. Στοχεύουμε στη δημιουργία ενός συνεργατικού οικοσυστήματος που ενισχύει την κοινωνική οικονομία και προάγει τον κοινωνικό αντίκτυπο.
3. Αγορά-στόχος Η κύρια αγορά-στόχος μας αποτελείται από υπάρχουσες κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που χρειάζονται πρόσθετη υποστήριξη για να βελτιώσουν τις δραστηριότητές τους, να επεκτείνουν τον αντίκτυπό τους ή να εξερευνήσουν νέες ευκαιρίες. Επιπλέον, θα στοχεύσουμε σε πιθανούς κοινωνικούς επιχειρηματίες και τοπικούς οργανισμούς που επιδιώκουν τη δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

4. Προσφερόμενες Υπηρεσίες 4.1 Συμβουλευτική και Υποστήριξη: Θα παρέχουμε εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για να βοηθήσουμε τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς σε τομείς όπως η επιχειρηματική ανάπτυξη, ο στρατηγικός σχεδιασμός, η οικονομική διαχείριση και η λειτουργική αποτελεσματικότητα.
4.2 Χαρτογράφηση ευκαιριών: Θα διεξαγάγουμε εκτεταμένη έρευνα για να εντοπίσουμε τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας, τα κενά και τις πιθανές ευκαιρίες συνεργασίας για τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς για να επεκτείνουν τις υπηρεσίες και τον αντίκτυπό τους.

5. Στρατηγική Μάρκετινγκ 5.1 Δικτύωση και Συνεργασίες: Θα εμπλακούμε ενεργά με υπάρχουσες κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, οργανισμούς τοπικής κοινότητας, κυβερνητικούς φορείς και σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς για τη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις υπηρεσίες μας.
5.2 Παρουσία στο Διαδίκτυο: Θα αναπτύξουμε έναν επαγγελματικό ιστότοπο, θα χρησιμοποιήσουμε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και θα συμμετέχουμε σε σχετικά διαδικτυακά φόρουμ και κοινότητες για να προωθήσουμε τις υπηρεσίες μας και να συνδεθούμε με πιθανούς πελάτες.
5.3 Εκδηλώσεις και εργαστήρια: Θα οργανώσουμε εργαστήρια, σεμινάρια και εκδηλώσεις δικτύωσης για να εκπαιδεύσουμε την κοινότητα σχετικά με τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και τα οφέλη των υποστηρικτικών μας υπηρεσιών.

6. Οργανωτική Δομή 6.1 Νομική Δομή: Θα ιδρύσουμε τον συνεταιρισμό μας ως νομικό πρόσωπο, ακολουθώντας τους ισχύοντες κανονισμούς και οδηγίες για τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς της περιοχής.
6.2 Διακυβέρνηση: Ο συνεταιρισμός θα διοικείται από τα μέλη του, τα οποία θα συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων μέσω τακτικών συνεδριάσεων και διαδικασιών ψηφοφορίας.
6.3 Στελέχωση: Θα προσλάβουμε έμπειρους επαγγελματίες με εξειδίκευση στη συμβουλευτική επιχειρήσεων, την ανάπτυξη της κοινότητας και την εκπαίδευση για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας αποτελεσματικά.

7. Χρηματοοικονομικές προβλέψεις 7.1 Κόστος εκκίνησης: Οι αρχικές επενδύσεις θα περιλαμβάνουν νομική εγγραφή, εγκατάσταση γραφείου, υλικό μάρκετινγκ και τεχνολογική υποδομή.
7.2 Ροές εσόδων: Θα δημιουργήσουμε έσοδα μέσω αμοιβών συμβούλων, αμοιβών προγραμμάτων κατάρτισης και επιχορηγήσεων ή χρηματοδότησης από κυβερνητικούς φορείς ή ιδρύματα που υποστηρίζουν κοινωνικές πρωτοβουλίες.
7.3 Λειτουργικά έξοδα: Τα βασικά έξοδα περιλαμβάνουν μισθούς εργαζομένων, δραστηριότητες μάρκετινγκ και προώθησης, ενοίκια γραφείων, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και διοικητικά έξοδα.
7.4 Οικονομικές προβλέψεις: Αναμένουμε σταθερή αύξηση των εσόδων τα πρώτα τρία χρόνια, φτάνοντας την κερδοφορία μέχρι το τέλος του δεύτερου έτους.

8. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 8.1 Φάση πριν από την κυκλοφορία: Εξασφαλίστε τη χρηματοδότηση, συμπληρώστε τις νομικές απαιτήσεις και δημιουργήστε την οργανωτική δομή.
8.2 Φάση Ανάπτυξης: Δημιουργήστε τον ιστότοπο, αναπτύξτε προσφορές υπηρεσιών και προσλάβετε βασικά μέλη του προσωπικού.
8.3 Φάση εκκίνησης: Εκτελέστε δραστηριότητες μάρκετινγκ, συνεργαστείτε με πιθανούς πελάτες και ξεκινήστε την παροχή υπηρεσιών.
8.4 Συνεχείς Λειτουργίες: Βελτιώστε συνεχώς τις προσφορές υπηρεσιών, αξιολογήστε την ικανοποίηση των πελατών, επεκτείνετε τις συνεργασίες και αναζητήστε ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Συμπέρασμα Αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει τη σύσταση μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης αφιερωμένης στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε άλλους κοινωνικούς συνεταιρισμούς. Προσφέροντας συμβουλευτική υποστήριξη, χαρτογράφηση ευκαιριών και εκπαίδευση εργαζομένων, στοχεύουμε να συμβάλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη και επιτυχία των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, δημιουργώντας έτσι θετικό κοινωνικό αντίκτυπο στην τοπική μας κοινότητα.