Πλήρης ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου για τη δημιουργία μιας ΚοινΣΕπ στην Λειτουργία Παιδότοπου


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η δημιουργία μιας παιδικής χαράς μέσω της δημιουργίας μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης περιλαμβάνει πολλά βήματα και προβληματισμούς. Ακολουθεί μια γενική περίληψη των διαδικασιών και των προδιαγραφών που μπορείτε να ακολουθήσετε:

 1. Καθορίστε το όραμα και την αποστολή: Διατυπώστε ξεκάθαρα το σκοπό και τους στόχους της κοινωνικής συνεταιριστικής σας επιχείρησης. Καθορίστε πώς η παιδική χαρά θα ωφελήσει την κοινότητα, θα προωθήσει την κοινωνική ένταξη και θα παρέχει ευκαιρίες αναψυχής για όλους.
 2. Διεξαγωγή Αξιολόγησης Αναγκών: Αξιολογήστε τις ανάγκες και τις προτιμήσεις της κοινότητας σχετικά με τις παιδικές χαρές. Λάβετε υπόψη παράγοντες όπως τα δημογραφικά στοιχεία, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας, οι ανησυχίες για την ασφάλεια και οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Αυτή η αξιολόγηση θα σας βοηθήσει να σχεδιάσετε μια παιδική χαρά που να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κοινού-στόχου σας.
 3. Δημιουργία Συνεταιρισμού: Δημιουργήστε ένα νομικό πρόσωπο για την κοινωνική συνεταιριστική σας επιχείρηση. Συμβουλευτείτε νομικούς επαγγελματίες για να κατανοήσετε τις συγκεκριμένες απαιτήσεις και διαδικασίες για τη δημιουργία συνεταιρισμού στη δικαιοδοσία σας. Καθορίστε τη δομή διακυβέρνησης του συνεταιρισμού, τους κανόνες συμμετοχής και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
 4. Αναπτύξτε ένα επιχειρηματικό σχέδιο: Δημιουργήστε ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο που περιγράφει τους στόχους, τις στρατηγικές, τις οικονομικές προβλέψεις και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για το έργο παιδικής χαράς. Συμπεριλάβετε λεπτομέρειες σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης, τις πιθανές συνεργασίες, τις στρατηγικές μάρκετινγκ και τις επιχειρησιακές εκτιμήσεις.
 5. Ασφαλής χρηματοδότηση: Προσδιορίστε πιθανές πηγές χρηματοδότησης, όπως κρατικές επιχορηγήσεις, ιδιωτικές δωρεές, εταιρικές χορηγίες και εκστρατείες crowdfunding. Προετοιμάστε προτάσεις επιχορηγήσεων, πακέτα χορηγιών και στρατηγικές συγκέντρωσης κεφαλαίων για να προσελκύσετε οικονομική υποστήριξη για το έργο της παιδικής χαράς σας.
 6. Προσδιορίστε την κατάλληλη τοποθεσία: Βρείτε μια κατάλληλη τοποθεσία για την παιδική χαρά. Λάβετε υπόψη παράγοντες όπως η προσβασιμότητα, η ασφάλεια, ο διαθέσιμος χώρος, η εγγύτητα σε κατοικημένες περιοχές και η υπάρχουσα υποδομή. Διασφαλίστε τη συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς χωροταξίας και οικοδομής.
 7. Σχεδιασμός και Επιλογή Εξοπλισμού: Προσλάβετε επαγγελματίες σχεδιαστές ή αρχιτέκτονες για να δημιουργήσουν ένα σχέδιο παιδικής χαράς που ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες και τα πρότυπα ασφάλειας της κοινότητας. Εξετάστε τους κατάλληλους για την ηλικία τους χώρους παιχνιδιού, τα χαρακτηριστικά που δεν περιλαμβάνουν αποκλεισμούς, τα ανθεκτικά υλικά και τα φιλικά προς το περιβάλλον στοιχεία. Επιλέξτε εξοπλισμό από αξιόπιστους κατασκευαστές που πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας.
 8. Λήψη απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων: Λάβετε όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται από τις τοπικές αρχές. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει οικοδομικές άδειες, περιβαλλοντικές άδειες, επιθεωρήσεις ασφαλείας και συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τα πρότυπα παιδικής χαράς.
 9. Κατασκευή και εγκατάσταση: Προσλάβετε έμπειρους εργολάβους ή κατασκευαστικές εταιρείες για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής και εγκατάστασης. Εξασφαλίστε τακτικές επιθεωρήσεις και τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Εξετάστε το ενδεχόμενο να εμπλέξετε μέλη της τοπικής κοινότητας και εθελοντές για να καλλιεργήσετε μια αίσθηση ιδιοκτησίας και δέσμευσης.
 10. Συντήρηση και Λειτουργίες: Αναπτύξτε ένα σχέδιο συντήρησης για να διασφαλίσετε ότι η παιδική χαρά παραμένει ασφαλής, καθαρή και καλά συντηρημένη. Αναθέστε ευθύνες για τακτικές επιθεωρήσεις, επισκευές και καθαρισμό. Εξετάστε μακροπρόθεσμες στρατηγικές χρηματοδότησης για να διατηρήσετε το συνεχές κόστος συντήρησης.
 11. Δέσμευση και Προγραμματισμός της Κοινότητας: Ενθαρρύνετε τη συμμετοχή της κοινότητας οργανώνοντας εκδηλώσεις, εργαστήρια και ψυχαγωγικές δραστηριότητες στην παιδική χαρά. Συνεργαστείτε με τοπικούς οργανισμούς, σχολεία και κοινοτικές ομάδες για να προσφέρετε ποικίλους προγραμματισμούς και να προωθήσετε την κοινωνική ένταξη.
 12. Αξιολόγηση και Συνεχής Βελτίωση: Αξιολογείτε τακτικά τον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα της παιδικής χαράς στην επίτευξη των στόχων της. Συλλέξτε σχόλια από χρήστες, παρακολουθήστε τα πρότυπα χρήσης και αξιολογήστε την ικανοποίηση της κοινότητας. Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες για να εντοπίσετε περιοχές προς βελτίωση και να κάνετε τις απαραίτητες προσαρμογές για να βελτιώσετε την αξία της παιδικής χαράς.

Να θυμάστε ότι οι συγκεκριμένες διαδικασίες και προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία σας, τους τοπικούς κανονισμούς και τις μοναδικές ανάγκες της κοινότητάς σας. Είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε επαγγελματίες, ειδικούς και τοπικές αρχές καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας για να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση και να μεγιστοποιήσετε τον κοινωνικό αντίκτυπο του έργου της παιδικής χαράς σας.