Πλήρης ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου για τη δημιουργία μιας ΚοινΣΕπ σε παροχή υπηρεσιών εστίασης και πως μπορεί να έχει αποδοχή στην τοπική κοινωνία


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Το επιχειρηματικό μας σχέδιο περιγράφει τη δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής υπηρεσίας εστίασης που στοχεύει στην παροχή νόστιμων, βιώσιμων και κοινωνικά υπεύθυνων λύσεων εστίασης στην τοπική κοινωνία.

Αυτό το συνεταιριστικό εγχείρημα θα διαμορφωθεί ως συλλογική προσπάθεια, όπου τα μέλη μοιράζονται την ευθύνη και τη λήψη αποφάσεων, ενισχύοντας το αίσθημα της κοινότητας και της ισότητας.

Ο συνεταιρισμός θα επικεντρωθεί σε τρεις βασικές αρχές:

  1. Ποιοτικό φαγητό : Θα δώσουμε προτεραιότητα στην προμήθεια τοπικών, βιολογικών και ηθικά παραγόμενων συστατικών για να δημιουργήσουμε πιάτα υψηλής ποιότητας.
  2. Κοινωνικός αντίκτυπος : Ο συνεταιρισμός θα παρέχει ευκαιρίες απασχόλησης και κατάρτιση δεξιοτήτων σε άτομα που αντιμετωπίζουν κοινωνικο-οικονομικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ανέργων, των προσφύγων και άλλων περιθωριοποιημένων ομάδων.
  3. Δέσμευση της κοινότητας : Θα συνεργαστούμε ενεργά με την τοπική κοινότητα μέσω εκδηλώσεων, εργαστηρίων και συνεργασιών για να καλλιεργήσουμε έναν ισχυρό δεσμό και να ενθαρρύνουμε την υποστήριξη.

2. Εισαγωγή

Ο κλάδος της εστίασης στην τοπική κοινωνία παρουσιάζει μια ευκαιρία να προσφέρει μια μοναδική και κοινωνικά συνειδητοποιημένη υπηρεσία. Με τη δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης εστίασης, στοχεύουμε να φέρουμε κοντά τους ανθρώπους μέσω του φαγητού, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουμε κοινωνικά ζητήματα όπως η ανεργία και η περιθωριοποίηση.

3. Περιγραφή επιχείρησης

3.1 Επωνυμία επιχείρησης

Ο συνεταιρισμός θα λειτουργεί με την επωνυμία «Community Table Catering Co-op».

3.2 Νομική δομή

Ως κοινωνικός συνεταιρισμός θα συσταθεί Κοινοτικός Επιτραπέζιος Συνεταιρισμός Εστίασης. Αυτό το μοντέλο επιτρέπει τη δημοκρατική λήψη αποφάσεων, όπου κάθε μέλος έχει ίση ψήφο και τα κέρδη διανέμονται μεταξύ των μελών με βάση τη συνεισφορά τους.

3.3 Δήλωση αποστολής

Να παρέχει εξαιρετικές υπηρεσίες catering χρησιμοποιώντας τοπικά, βιώσιμα συστατικά, δημιουργώντας παράλληλα ουσιαστικές ευκαιρίες απασχόλησης για μειονεκτούντα άτομα, ενισχύοντας μια ισχυρή αίσθηση κοινότητας στη διαδικασία.

3.4 Όραμα

Να είμαστε η κορυφαία κοινωνικά υπεύθυνη υπηρεσία catering στην τοπική κοινωνία, γνωστή για το νόστιμο φαγητό μας και τον θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

4. Ανάλυση Αγοράς

4.1 Αγορά-στόχος

Η κύρια αγορά-στόχος μας θα περιλαμβάνει άτομα, οικογένειες και τοπικές επιχειρήσεις που αναζητούν υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις όπως γάμους, πάρτι, εταιρικές συγκεντρώσεις και κοινοτικές εκδηλώσεις.

4.2 Ανάλυση ανταγωνιστών

Θα διεξαγάγουμε μια ενδελεχή ανάλυση των υφιστάμενων υπηρεσιών εστίασης στην περιοχή για να εντοπίσουμε τα κενά στην αγορά και να αναπτύξουμε μια μοναδική πρόταση αξίας που μας ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό.

4.3 Μοναδική πρόταση πώλησης (USP)

Η μοναδική μας πρόταση πώλησης έγκειται στη δέσμευσή μας για βιωσιμότητα, κοινωνικό αντίκτυπο και δέσμευση της κοινότητας. Υποστηρίζοντας τον συνεταιρισμό μας, οι πελάτες όχι μόνο θα απολαμβάνουν νόστιμο φαγητό αλλά και θα συμβάλλουν στη θετική κοινωνική αλλαγή.

5. Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Το Community Table Catering Co-op θα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών τροφοδοσίας, όπως:

  • Προσαρμοσμένα μενού για διάφορες εκδηλώσεις
  • Βιώσιμες και τοπικές επιλογές τροφίμων
  • Ειδικά διαιτητικά καταλύματα (π.χ. χορτοφαγικά, vegan, χωρίς γλουτένη)
  • Υπηρεσίες προγραμματισμού και συντονισμού εκδηλώσεων

6. Κοινωνικός αντίκτυπος

6.1 Δημιουργία θέσεων εργασίας και εκπαίδευση

Ο συνεταιρισμός μας θα προσλαμβάνει ενεργά άτομα που αντιμετωπίζουν την ανεργία και τις κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις. Θα τους παρέχουμε εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εστίαση, τον προγραμματισμό εκδηλώσεων και την εξυπηρέτηση πελατών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να γίνουν αυτάρκεις και να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία.

6.2 Κοινοτικές εταιρικές σχέσεις

Θα συνεργαστούμε με τοπικούς οργανισμούς, ΜΚΟ και κυβερνητικές υπηρεσίες που συνεργάζονται με περιθωριοποιημένες ομάδες για να εντοπίσουμε πιθανά μέλη και να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό δίκτυο υποστήριξης.

6.3 Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Το Community Table Catering Co-op θα εφαρμόσει βιώσιμες πρακτικές στις δραστηριότητές του, όπως η κομποστοποίηση απορριμμάτων τροφίμων, η χρήση φιλικών προς το περιβάλλον συσκευασιών και η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

7. Μάρκετινγκ και Προώθηση

7.1 Παρουσία στο Διαδίκτυο

Θα αναπτύξουμε έναν επαγγελματικό ιστότοπο που θα παρουσιάζει τις υπηρεσίες, τα μενού, τις πρωτοβουλίες κοινωνικού αντίκτυπου και τις μαρτυρίες μας. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να αλληλεπιδράσουμε με την κοινότητα και να μοιραστούμε την ιστορία μας.

7.2 Εκδηλώσεις κοινότητας

Η συμμετοχή σε τοπικές εκδηλώσεις, αγορές αγροτών και κοινοτικές συγκεντρώσεις θα μας βοηθήσει να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον συνεταιρισμό μας και να δημιουργήσουμε προσωπικές σχέσεις με πιθανούς πελάτες.

7.3 Συνεργασίες

Η συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις, προγραμματιστές εκδηλώσεων και κοινοτικούς οργανισμούς θα παρέχει πολύτιμες παραπομπές από στόμα σε στόμα και θα αυξήσει την προβολή μας.

8. Οικονομικές Προβολές

8.1 Κόστος εκκίνησης

Το κόστος εκκίνησης θα περιλαμβάνει ενοικίαση εγκαταστάσεων, εξοπλισμό κουζίνας, αρχικό απόθεμα, έξοδα μάρκετινγκ, νομικές αμοιβές και εκπαιδευτικό υλικό.

8.2 Πρόβλεψη εσόδων

Τα έσοδα θα προκύψουν από τα τέλη παροχής υπηρεσιών εστίασης. Οι προβλέψεις θα βασίζονται στην έρευνα αγοράς και στην αναμενόμενη ζήτηση.

8.3 Μετρήσεις κοινωνικού αντίκτυπου

Θα παρακολουθούμε και θα αναφέρουμε μετρήσεις κοινωνικού αντίκτυπου, όπως ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και οι δραστηριότητες αφοσίωσης της κοινότητας.

9. Συμπέρασμα

Το Community Table Catering Co-op είναι ένα μοναδικό και κοινωνικά υπεύθυνο εγχείρημα που στοχεύει στην παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών catering με θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία. Συνδυάζοντας ποιοτικά τρόφιμα, πρωτοβουλίες κοινωνικού αντίκτυπου και δέσμευση της κοινότητας, είμαστε βέβαιοι ότι ο συνεταιρισμός μας θα γίνει καλά αποδεκτός και αποδεκτός στην τοπική κοινότητα.

Η δημιουργία ισχυρών συνεργασιών, το αποτελεσματικό μάρκετινγκ των υπηρεσιών μας και η παροχή εξαιρετικών εμπειριών στους πελάτες θα είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία και την αποδοχή της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης εστίασης. Μέσω της υποστήριξης και της υποστήριξης της τοπικής κοινότητας, πιστεύουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ακμάζουσα και ουσιαστική επιχείρηση που ωφελεί τόσο τους πελάτες μας όσο και την κοινωνία γενικότερα.