Πραγματοποιήθηκε η πρώτη, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνάντηση των μελών της ΠΟΚοινΣΕπ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Με έναν γόνιμο και δημιουργικό διάλογο, έντονο προβληματισμό για το παρόν και το μέλλον των ΚοινΣΕπ και την καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει συνολικά ο θεσμός της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση, μέσω τηλεδιάσκεψης, των μελών ΚοινΣΕπ που ανήκουν στην Πανελλήνια Ένωση ΚοινΣΕπ( ΠΟΚοινΣΕπ)

Τονίστηκε ότι μετά από πολλές και συντονισμένες προσπάθειες, η Πανελλήνια Ένωσή είναι μια πραγματικότητα, ως μια ολοκληρωμένη νομική οντότητα.

Ενώ σημειώθηκαν τα παρακάτω :

Είναι γνωστό ότι η αλληλέγγυα και κοινωνική οικονομία αποτελεί πλέον μια ζωντανή πραγματικότητα στον Ευρωπαϊκό χώρο, με την δυναμική συμμετοχή των κοινωνικών επιχειρήσεων στο παραγόμενο ακαθάριστο εθνικό τους προϊόν.

Κάτι ανάλογο δεν συμβαίνει στην χώρα μας, παρά το γεγονός ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο δίνει την δυνατότητα για την ανάπτυξη τέτοιων μορφών οικονομίας.

Προφανώς, στις αιτίες για αυτή την κατάσταση συμπεριλαμβάνονται η συνολική παθογένεια του δημόσιου διοικητικού συστήματος, η ελλειμματική ενημέρωση, το δογματικό τραπεζικό σύστημα αλλά και οι προτεραιότητες της εκάστοτε κυβερνητικής εξουσίας.

Όμως το κοινωνικό επιχειρείν αποτελεί μια πραγματικότητα, παρά τις δυσκολίες και πολλές φορές τα εμπόδια που συναντάμε.

Υπογραμμίστηκε ότι σκοπός της συνάντησης είναι, αφενός να υπάρξει μια πρώτη γνωριμία μεταξύ των μελών, αφετέρου να αναπτυχθεί ένας διάλογος και μια καταγραφή των προβλημάτων και των δυσκολιών που έχουν αναδυθεί από την μέχρι τώρα επαγγελματική εμπειρία.

Σε μια συμπύκνωση των παραπάνω τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως :

  • Στην ανάγκη ενός επικαιροποιημένου και σύγχρονου θεσμικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των ΚοινΣΕπ.
  • Στην αντίληψη της εκάστοτε κεντρικής πολιτικής ηγεσίας για τον ρόλο και την προοπτική της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
  • Στο στελεχιακό δυναμικό του αρμόδιου υπουργείου, σε σχέση με το επίπεδο γνώσης και ανταπόκρισης του στα αιτήματα των ΚοινΣΕπ.
  • Στον ρόλο της Αυτοδιοίκησης και των σχέσεων της με την κοινωνική επιχειρηματικότητα.
  • Στο τραπεζικό σύστημα, στη γνώση του περί ΚοινΣΕπ και βεβαίως στην δυνατότητα χρηματοδότησης τους.
  • Τέλος, στην πολιτική βούληση των εκάστοτε κυβερνώντων, στη βάση των προτεραιοτήτων τους αναφορικά με αυτή την μορφή της οικονομίας

Οι συναντήσεις θα συνεχιστούν, ενώ ήδη καταρτίζεται σχέδιο συναντήσεων με αρμόδιους φορείς, τόσο της κεντρικής εξουσίας, όσο και της Αυτοδιοίκησης.