Πριν ξεκινήσω την επιχείρηση μου πρέπει να…


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images

1. Είμαι βέβαιος (η) ότι έχω τεκμηριώσει αυτή μου την απόφαση
2. Γνωρίζω και να αποδέχομαι τα αίτια που με οδήγησαν στην απόφαση μου
3. Πιστεύω ότι καλύπτω όλες τις σχετικές προσωπικές προϋποθέσεις
4. Πιστεύω ότι η εποχή προσφέρεται για αυτό το εγχείρημα
5. Κρίνω ότι η κατάσταση του κλάδου με τον οποίο θα ασχοληθώ είναι ευνοϊκή
6. Διαθέτω τις απαιτούμενες γνώσεις για τη δημιουργία και διαχείριση μιας μικρής επιχείρησης (εάν παρουσιάζω κάποια κενά στις γνώσεις ή στις δυνατότητες μου μπορώ να συνεργαστώ με κάποιο άλλο άτομο που να μπορεί να καλύψει αυτές τις ελλείψεις)
7. Έχω εξετάσει τα σχετικά νομικά θέματα
8. Έχω εξετάσει τις σχετικές διοικητικές προϋποθέσεις
9. Έχω ασχοληθεί με το αντικείμενο των φοροτεχνικών υποχρεώσεων
10. Έχω ενημερωθεί ως προς τα θέματα του προσωπικού όπως είναι οι μισθοί, οι άδειες, οι προσλήψεις, τα ασφαλιστικά, οι ασθένειες, οι απολύσεις και οι υποχρεώσεις μου
11. Έχω απευθυνθεί στο σχετικό κλαδικό σωματείο
12. Έχω ανατρέψει σε σχετικές με το αντικείμενο εργασίες, έρευνες και μελέτες
13. Έχω ενημερωθεί για τους ανταγωνιστές μου
14. Έχω διαμορφώσει ένα σχέδιο δημιουργίας και ανάπτυξης αυτής της επιχείρησης

Online Φροντιστήριο