Προγράμματα χρηματοδότησης που τρέχουν η πρόκειται να προκηρυχθούν.


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Με ένα ευρύ πλέγμα, 30 προγραμμάτων και χρηματοδοτικών εργαλείων που είτε είναι σε εξέλιξη, είτε πρόκειται να προκηρυχθούν στο επόμενο διάστημα, φιλοδοξεί το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης να τονώσει την επιχειρηματικότητα.

Απαραίτητη, ωστόσο, προϋπόθεση είναι και η ενεργοποίηση του τραπεζικού συστήματος, το οποίο εμπλέκεται ενεργά ως συνεπενδυτής σε μια σειρά προγραμμάτων όπως αυτά που διαχειρίζεται το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ).Ουσιαστικά, στόχος του υπουργείου, είναι να κινητοποιήσει κοινοτικούς, εθνικούς και τραπεζικούς πόρους ύψους 7,8 δισ. ευρώ, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα ενεργοποιήσουν την επόμενη τριετία επενδύσεις της τάξεως των 22 δισ. ευρώ. Αυτή τη στιγμή, οι εθνικοί και κοινοτικοί πόροι είναι άμεσα διαθέσιμοι καθώς προέρχονται από το ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), γεγονός που σημαίνει ότι όπου δεν χρειάζεται τραπεζική συμμετοχή, τα προγράμματα μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα.

Ωστόσο, ακόμα και στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η τραπεζική συνεισφορά, στις περισσότερες (περιπτώσεις) αυτή έχει εξασφαλισθεί, όπως λόγου χάρη στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ, όπου έχουν υπογραφεί οι συμφωνίες για τη συμμετοχή των τραπεζών με το ποσό των 549 εκατ. ευρώ. Σημαντική επίσης αναμένεται να είναι και η συμβολή των ιδιωτών αλλά και θεσμικών επενδυτών που χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις μέσω των ταμείων επιχειρηματικών συμμετοχών.

Η μεγαλύτερη εμπλοκή του τραπεζικού συστήματος στη χρηματοδότηση της οικονομίας αποτέλεσε και το αντικείμενο της χθεσινής ευρείας σύσκεψης της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείοΥ Οικονομίας υπό τον Γιάννη Δραγασάκη και των επικεφαλής των τραπεζών. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Δραγασάκης, απευθυνόμενος στους τραπεζίτες, «σκοπός της σημερινής συνάντησης είναι να τονίσουμε ότι πέρα από τηΝ αναγκαία μείωση των «κόκκινων» δανείων, δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τοΝ στόχο της χρηματοδότησης νέων επενδύσεων και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Οι τράπεζες, όσο και αν μειώσουν τα «κόκκινα» δάνεια, εάν ταυτόχρονα δεν προχωρήσουν σε χορηγήσεις, θα έχουν πάντα πρόβλημα εσόδων και κερδοφορίας».

Στη διάρκεια της σύσκεψης, o αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατέθεσε στους τραπεζίτες όλο το πακέτο των υφιστάμενων και των υπό προκήρυξη χρηματοδοτικών εργαλείων. Τα προγράμματα αυτά είναι δομημένα στις μορφές των επιχορηγήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, της δανειοδότησης με επιδότηση μέρους του επιτοκίου, των εγγυήσεων και των μικροπιστώσεων. Για τις τελευταίες δεν υπάρχει ακόμα το θεσμικό πλαίσιο για την ανεξάρτητη λειτουργία φορέων μικροπιστώσεων, ωστόσο, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, αυτό θα είναι έτοιμο το αργότερο εντός του πρώτου διμήνου του 2019.

Οι επιχορηγήσεις, θα δίνονται μέσω των προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ο προϋπολογισμός του οποίου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 ανέρχεται στα 4,9 δισ. ευρώ, και του αναπτυξιακού νόμου.

Οι δανειοδοτήσεις, οι εγγυήσεις και οι μικροπιστώσεις θα χορηγούνται μέσω του ΕΤΕΑΝ, ενώ μεγάλη εισφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αναμένεται και από τα ταμεία επιχειρηματικών συμμετοχών. Ήδη είναι ενεργό το Equi Fund, που εκτιμάται ότι θα κινητοποιήσει επενδύσεις της τάξεως του 1 δισ. ευρώ, αλλά και της επενδυτικής πλατφόρμας του ΤΑΝΕΟ και της Mubadala, η οποία σύντομα θα ενεργοποιηθεί με αρχικούς πόρους 400 εκατ. ευρώ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των χρηματοδοτικών εργαλείων σχετίζεται με το ΕΤΕΑΝ, το οποίο έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2019 θα μετεξελιχθεί σε αναπτυξιακή τράπεζα.

Τα ενεργά και υπό προκήρυξη προγράμματα είναι τα εξής

1) Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

 • Είδος Χρηματοδότησης: Δάνεια (κεφάλαια κίνησης και επενδυτικού σκοπού)
 • Συνολικά κεφάλαια: €384 εκ.
 • Όρια χρηματοδότησης:
 1. Κεφάλαια κίνησης: €10.000 – €300.000, διάρκειας 48 μηνών
 2. Επενδυτικού σκοπού: €10.000 – €800.000, διάρκειας 5 – 12 έτη
 • Ωφελούμενοι: ΜμΕ όλων των κλάδων
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα: Προνομιακό επιτόκιο , μειωμένο κατά 50%
 • Χρόνος διάθεσης: Διατίθεται ήδη και θα τερματιστεί με την έναρξη του ΤΕΠΙΧ ΙΙ

2) ΤΕΠΙΧ ΙΙ (περιλαμβάνει 3 προγράμματα)

 • Είδος Χρηματοδότησης: (α) Δάνεια (κεφάλαια κίνησης και επενδυτικού σκοπού)
 • Συνολικά κεφάλαια: € 915 εκ.
 • Όρια χρηματοδότησης:
 1. iΚεφάλαια κίνησης: €10.000 – €500.000, διάρκειας 24 – 60 μήνες
 2. Επενδυτικού σκοπού: €25.000 – €1.5 εκ., διάρκειας 5 – 10 έτη
 • Ωφελούμενοι: ΜμΕ όλων των κλάδων
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα: Προνομιακό επιτόκιο, μειωμένο κατά 40%
 • Χρόνος διάθεσης: Τέταρτο τρίμηνο 2018

3) ΤΕΠΙΧ ΙΙ

 • Είδος Χρηματοδότησης: (β) Εγγυοδοσία
 • Συνολικά κεφάλαια: € 100 εκ.
 • Όρια χρηματοδότησης:
 1. Ανώτατο όριο εγγύησης δανείου 80%
 2. Ανώτατο όριο ζημιάς χαρτοφυλακίου δανείων 25%
 • Ωφελούμενοι: ΜμΕ όλων των κλάδων
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα:
 1. Ενέχει θέση καλύμματος στο 80% για τα χορηγούμενα τραπεζικά δάνεια.
 2. Η υφιστάμενη δομή παροχής εγγυήσεων σε χαρτοφυλάκιο δανείων συνεπάγεται δυνατότητα δημιουργίας χαρτοφυλακίου δανείων συνολικού ύψους €500 εκ.
 • Χρόνος διάθεσης: Τέταρτο τρίμηνο 2018

4) ΤΕΠΙΧ ΙΙ

 • Είδος Χρηματοδότησης: (γ) Μικροπίστωση
 • Συνολικά κεφάλαια: €50 εκ.
 • Όρια χρηματοδότησης: μέχρι €25.000
 • Ωφελούμενοι: Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, φορείς και επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες κ.λπ.
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα: Χρηματοδότηση άνευ εξασφαλίσεων
 • Χρόνος διάθεσης: εξαρτάται από τον νομοθετικό ορισμό του πλαισίου διάθεσης.

5) Δημιουργικής Βιομηχανίας Ι

 • Είδος Χρηματοδότησης: Εγγυοδοσία
 • Συνολικά κεφάλαια: €25 εκ.
 • Όρια χρηματοδότησης: Ανώτατο Όριο Εγγύησης 80% για δάνεια κεφαλαίου κίνησης και επενδυτικού σκοπού €25.000 – €900.000
 • Ωφελούμενοι: ΜμΕ τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών, ψηφιακής τεχνολογίας κ.λπ.
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα: Δυνατότητα χρονικής σύζευξης τραπεζικής χρηματοδότησης και επιδότησης
 • Χρόνος διάθεσης: Τέταρτο τρίμηνο 2018

6) Αγροδιατροφικός τομέας

 • Είδος Χρηματοδότησης: Μικρoπιστώσεις
 • Συνολικά κεφάλαια: €80 εκ.
 • Όρια χρηματοδότησης: μέχρι €25.000
 • Ωφελούμενοι: ΜμΕ αγροδιατροφικού τομέα και αγρότες
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα: Χρηματοδότηση άνευ εξασφαλίσεων
 • Χρόνος διάθεσης: εξαρτάται από τον νομοθετικό ορισμό του πλαισίου διάθεσης

7) Αγροδιατροφικός τομέας, Guarantee

 • Είδος Χρηματοδότησης: Εγγυοδοσία
 • Συνολικά κεφάλαια: €70 εκ.
 • Όρια χρηματοδότησης: μεγαλύτερα των €25.000
 • Ωφελούμενοι: Μέσω του εργαλείου αυτού, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης μπορεί να καλύψει ένα σημαντικό μέρος του κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου δανείων, ώστε οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί να έχουν κίνητρο να παρέχουν χρηματοδότηση και μάλιστα με πολύ ευνοϊκού όρους. Οδηγώντας σε χαρτοφυλάκια επενδύσεων, το συνολικό ύψος των οποίων μπορεί να ξεπεράσει τα 400 εκ. ευρώ.
 • Χρόνος διάθεσης: 2019

8) Εργαλείο συν-επενδυτικής διευκόλυνσης ιδίων κεφαλαίων

 • Είδος Χρηματοδότησης: Άμεση συμμετοχή
 • Συνολικά κεφάλαια: €50 εκ.
 • Ωφελούμενοι: Γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταποιητικές επιχειρήσεις,
 • Χρόνος διάθεσης: 2019

9) ΕΤΕΑΝ Guarantee

 • Είδος Χρηματοδότησης: Εγγυοδοσία
 • Συνολικά κεφάλαια: €50 εκ.
 • Όρια χρηματοδότησης: Ανώτατο Όριο Εγγύησης Δανείου 80%
 • Ωφελούμενοι: Επίκεντρο οι νέοι επιχειρηματίες, νέοι αγρότες, νέοι επιστήμονες, νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες και γενικότερα νέοι που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά.
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα:
 1. Πρόσβαση νέων στην Τραπεζική Χρηματοδότηση με εξασφάλιση την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ
 2. Δυνατότητα χορήγησης τραπεζικών Δανείων ύψους €60 εκ.
 • Χρόνος διάθεσης: Πρώτο τρίμηνο 2019

10) Ταμείο Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ)

 • Είδος Χρηματοδότησης: Όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία,
 • Συνολικά κεφάλαια: €10 εκ.
 • Όρια χρηματοδότησης: Χρηματοδότηση δανείων από €3.000 μέχρι €10.000 διάρκειας 48 μηνών, εγγυητικές πράξεις από €6.000 μέχρι €80.000 μέγιστη διάρκεια 720 ημέρες.
 • Ωφελούμενοι: Υφιστάμενες και νεοσύστατες πολύ μικρές επιχειρήσεις με έδρα τη περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα: Γεωγραφική στόχευση
 • Χρόνος διάθεσης: Τέταρτο τρίμηνο 2018

11) Innovation Norway

 • Είδος Χρηματοδότησης: Εγγυοδοσία
 • Συνολικά κεφάλαια: €40 εκ.
 • Όρια χρηματοδότησης: ανώτατο όριο εγγύησης ΕΤΕΑΝ 80% των δανειακών ορίων
 • Ωφελούμενοι: καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια ελληνικών επιχειρήσεων των κλάδων γαλάζια ανάπτυξη, πράσινη καινοτόμος επιχειρηματικότητα και νέες τεχνολογίες πληροφορικής (ICT)
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα: Χρηματοδότηση περιβαλλοντολογικής καινοτομίας και απόκτηση τεχνογνωσίας στην αξιολόγηση καινοτόμων επιχειρήσεων
 • Χρόνος διάθεσης: Τέταρτο τρίμηνο 2018

12) Επάνοδος επιχειρήσεων

 • Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές
 • Συνολικά κεφάλαια: €300 εκ.
 • Όρια χρηματοδότησης: Από €200.000
 • Ωφελούμενοι: ΜΜΕ παραγωγής και μεταποίησης που χρίζουν χρηματοοικονομικής και διοικητικής ανασυγκρότησης
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα: Πρόσβαση σε χρηματοδότηση για βιώσιμη αναδιοργάνωση Ελληνικών ΜΜΕ παραγωγής και Μεταποίησης.
 • Χρόνος διάθεσης: Τέταρτο τρίμηνο 2018

13) Εταιρικών Ομολόγων

 • Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές μέσω ομολογιών με δικαίωμα απόληψης
 • Συνολικά κεφάλαια: €640 εκ.
 • Όρια χρηματοδότησης: από €200.000
 • Ωφελούμενοι: ΜΜΕ όλων των κλάδων
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα: Πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση πέραν του τραπεζικού δανεισμού
 • Χρόνος διάθεσης: Τέταρτο τρίμηνο 2018

14) 4η Βιομηχανική Επανάσταση

 • Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές
 • Δομή προγράμματος: : FoF
 • Διάρθρωση κεφαλαίων: minimum 30% ιδιώτες επενδυτές, maximum 70% ΠΔΕ
 • Ωφελούμενοι: Νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις κλάδων όπως η ρομποτική, τεχνική γονιμοποίηση, ψηφιοποίηση κλπ.
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα: Πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη κλάδων νέας εποχής
 • Χρόνος διάθεσης: Πρώτο τρίμηνο 2019

15) Δημιουργικής Βιομηχανίας ΙΙ

 • Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές
 • Συνολικά κεφάλαια: €70 εκ.
 • Όρια χρηματοδότησης: από €200.000
 • Ωφελούμενοι: ΜΜΕ τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών, ψηφιακής τεχνολογίας, κλπ
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα: Πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στους κλάδους της δημιουργικής βιομηχανίας.
 • Χρόνος διάθεσης: Πρώτο τρίμηνο 2019

16) Made in Greece

 • Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές
 • Συνολικά κεφάλαια: €80 εκ.
 • Όρια χρηματοδότησης: από €200.000
 • Ωφελούμενοι: Νέες και υφιστάμενες ΜμΕ επιχειρήσεις
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα: Πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για τη δημιουργία επώνυμων ελληνικών προϊόντων και ενίσχυση της εμπορικής ταυτότητας και των εξαγωγών.
 • Χρόνος διάθεσης: Πρώτο τρίμηνο 2019

17) International Capital

 • Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές
 • Συνολικά κεφάλαια: €400 εκ.
 • Όρια χρηματοδότησης: μέχρι €7 εκ. επενδύσεις μέσω συμμετοχών σε ΑΚΕΣ, από €7 εκ. και άνω συνεπένδυση στο μετοχικό κεφάλαιο Ελληνικών ΜμΕ.
 • Ωφελούμενοι: ΜΜΕ όλων των κλάδων.
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα: Συνάθροιση εθνικών και ξένων επενδύσεων.
 • Χρόνος διάθεσης: Τρίτο τρίμηνο 2018

18) Εναλλακτική Ενέργεια

 • Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές
 • Συνολικά κεφάλαια: υπό προσδιορισμό
 • Όρια χρηματοδότησης: υπό προσδιορισμό
 • Ωφελούμενοι: Ενεργειακές κοινότητες, ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων, καινοτόμα ενεργειακά έργα.
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα: Δομημένο χρηματοδοτικό σχήμα με συνδυασμό εγγύησης και επενδύσεων.
 • Χρόνος διάθεσης: Πρώτο τρίμηνο 2019

19) EQUI FUND – Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΤΑΕΣΥΜ)

 • Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές
 • Συνολικά κεφάλαια: €1.000 εκατ.
 • Όρια χρηματοδότησης: κατά περίπτωση
 • Ωφελούμενοι: υφιστάμενες ΜμΕ, νεοφυείς, τεχνοβλαστούς.
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα: Κάλυψη χρηματοδοτικού κενού.
 • Χρόνος διάθεσης: Η πλατφόρμα είναι ενεργή.

20) Ταμείο Υποδομών

 • Είδος Χρηματοδότησης: Δάνεια
 • Συνολικά κεφάλαια: €643,5 εκ.
 • Όρια χρηματοδότησης: κατά περίπτωση
 • Ωφελούμενοι: Δημόσιοι , Ιδιωτικοί Φορείς και ΣΔΙΤ που θα υλοποιήσουν μικρά και μεσαία έργα, με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης.
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα: Κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού στους τομείς Εξοικονόμησης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Αστικής Ανάπτυξης.
 • Χρόνος διάθεσης: Πρώτο τρίμηνο 2019

21) Επιχειρούμε Έξω

 • Είδος Χρηματοδότησης: Επιδότηση
 • Συνολικά κεφάλαια: € 50 εκ. Δημόσια Δαπάνη
 • Όρια χρηματοδότησης:

i. Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια μέχρι 100.000 ευρώ

 • Μέχρι 20.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τ.μ.
 • Μέχρι 35.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 τ.μ.
 • Μέχρι 50.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τ.μ.

ii. Χρηματοδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

 • Συγκριτικό πλεονέκτημα:
 • Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της
 • Οι αιτήσεις χρηματοδότησης αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
 • Τα κριτήρια είναι αντικειμενικά.
 • Χρόνος διάθεσης: Η δράση είναι ενεργή. Είναι σε εξέλιξη η υποβολή/αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων.

22) Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

 • Είδος Χρηματοδότησης: Επιδότηση
 • Συνολικά κεφάλαια: € 150 εκ.
 • Όρια χρηματοδότησης:
 • Επιδοτούνται Επενδυτικά Σχέδια 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.
 • Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.
 • Χρόνος διάθεσης: Είναι σε εξέλιξη η υποβολή των επιχειρηματικών σχεδίων.

23) Ψηφιακό Άλμα

 • Συνολικά κεφάλαια: € 50 εκ.
 • Όρια χρηματοδότησης:
 1. Επιδοτούνται Επενδυτικά Σχέδια 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.
 2. Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.
 • Ωφελούμενοι: MME οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
 1. έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία μέχρι τις 31.12.2017
 2. διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα
 3. ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ). Συγκριτικό πλεονέκτημα:
 4. Τα κριτήρια είναι αντικειμενικά
 5. Επιδοτείται το μισθολογικό κόστος.
 •  Χρόνος διάθεσης: Είναι σε εξέλιξη η υποβολή των επιχειρηματικών σχεδίων μέχρι και την 31.10.2018.

24) Ψηφιακό Βήμα

 • Συνολικά κεφάλαια: € 50 εκ.
 • Όρια χρηματοδότησης:
 1. Επιδοτούνται Επενδυτικά Σχέδια 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ.
 2. Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.
 3. Συγκριτικό πλεονέκτημα:
 4. Τα κριτήρια είναι αντικειμενικά
 5. Επιδοτείται το μισθολογικό κόστος.
 • Χρόνος διάθεσης: Είναι σε εξέλιξη η υποβολή των επιχειρηματικών σχεδίων μέχρι και την 31.10.2018.

25) Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

 • Συνολικά κεφάλαια: € 400 εκ.
 • Όρια χρηματοδότησης:
 1. Επιδοτούνται Επενδυτικά Σχέδια 30.000 ευρώ έως 120.000 ευρώ.
 2. Το ποσοστό ενίσχυσης συνδέεται με τις εξαγωγικές επιδόσεις της επιχείρησης και την κατηγορία δαπάνης και κυμαίνεται από 50-80%.
 • Ωφελούμενοι: Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά/Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία-Φάρμακα, Τουρισμός (ΚΑΔ 55.10) και οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
 1. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
 2. διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο για δράση ΚΑΔ.
 3. διαθέτουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

 Συγκριτικό πλεονέκτημα:

 1. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.
 2. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας.
 3. Τα κριτήρια είναι αντικειμενικά
 4. Επιδοτείται το μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού.

26) Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων Συνεργατικών Σχηματισμών ΜμΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

 • Συνολικά κεφάλαια: € 22,5 εκ.
 • Όρια χρηματοδότησης:
 1. Επιδοτούνται Επενδυτικά Σχέδια έως 2.500.000 ευρώ.
 2. Το ποσοστό ενίσχυσης είναι το προβλεπόμενο από το χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.
 • Ωφελούμενοι: νέοι και υφιστάμενοι ΣΣ που δραστηριοποιούνται στους 9 τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), Logistics, υγεία, υλικά/κατασκευές, πολιτιστικές βιομηχανίες, τουρισμός).
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα: Προβλέπεται η χρηματοδότηση έργα για την ανάπτυξη/ μεγέθυνση του ΣΣ και συνεργατικών έργων μεταξύ των μελών του cluster στο πλαίσιο του ίδιου έργου.
 • Χρόνος διάθεσης: Αναμένεται το τέταρτο τρίμηνο του 2018.

27) Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας

 • Συνολικά κεφάλαια: € 20 εκ.
 • Όρια χρηματοδότησης:
 1. Επιδοτούνται Επενδυτικά Σχέδια 250.000€ έως 2.500.000 ευρώ.
 2. Τα ποσοστά κυμαίνονται από 35% μέχρι και 70% βάσει του άρθρου 47 του ΕΚ 651/201, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια που γίνεται η επένδυση.
 • Ωφελούμενοι: Υφιστάμενες, νέες και οι υπό σύσταση ΜμΕ υπό τον όρο ότι θα δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους για τη δράση ΚΑΔ που αφορούν στην αξιοποίηση αποβλήτων ιδίων ή/και τρίτων μέσω της ανάκτησης α’ υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα: Ενίσχυση μισθολογικού κόστους νέων εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση
 • Χρόνος διάθεσης: Αναμένεται το τέταρτο τρίμηνο του 2018.

Πέρα των παραπάνω προγραμμάτων, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, αναμένονται και αυτά που υλοποιούνται σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Οι νέες δράσεις του τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας είναι οι εξής:

 • Προκήρυξη Β’ Κύκλου «Ερευνώ – Δημιουργώ -Καινοτομώ» ύψους 200 εκ. ευρώ
 • Προκήρυξη για τη δημιουργία clusters (συστάδες) καινοτόμων επιχειρήσεων ύψους 24 εκ. ευρώ
 • Θεσμικές/νομοθετικές παρεμβάσεις: Φοροαπαλλαγή με ποσοστό 130% για προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού. Ειδικό καθεστώς Ενίσχυσης Καινοτομίας στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Η φοροαπαλλαγή είναι σε ισχύ. Το καθεστώς Ενίσχυσης Καινοτομίας στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο ολοκληρώνεται σε συνεργασία με το Υπ. Οικονομίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η φόρμα είναι μόνο για χρηματοδοτικά θέματα. Για δημιουργία ΚοινΣΕπ πατήστε εδώ

[bestwebsoft_contact_form]