Προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΕΑΤΑ και ΚοινΣΕπ Ανέμου Ανανέωσης ύψους 1.548.387,10 €


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθη-νών – Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία ΟΤΑ και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Άνεμος Ανανέωσης για την Κοινωνική και Πράσινη Οικονομία, την Κοινωνική Καινοτομία, τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Προσωρινή Στέγαση των Προσφύγων» από την ΕΑΤΑ ΑΕ σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λετπών (1.548.387,10 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 1.920.000,00 €.  …. διαβάστε εδώ την συνέχεια