Προετοιμασία και σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου μιας ΚοινΣΕπ. Ερωτήσεις για προβληματισμό.


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η προετοιμασία και η σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου για μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση είναι ένα κρίσιμο βήμα στη διαδικασία δημιουργίας και λειτουργίας μιας επιτυχημένης επιχείρησης με ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο. Ένα επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει τους στόχους, τις στρατηγικές και τις επιχειρησιακές λεπτομέρειες του οργανισμού σας, παρέχοντας έναν οδικό χάρτη για την ανάπτυξη του συνεταιρισμού.

Ακολουθεί ένας λεπτομερής οδηγός για το πώς να δημιουργήσετε ένα επιχειρηματικό σχέδιο για μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, με έμφαση στον παράγοντα ανάπτυξης του κοινωνικού αντίκτυπου και την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος της αναπηρίας:

 1. Εκτελεστική Περίληψη :
  • Ξεκινήστε το επιχειρηματικό σας σχέδιο με μια σύνοψη. Αυτή η ενότητα παρέχει μια επισκόπηση της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησής σας, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής, του οράματος και του κοινωνικού ζητήματος που στοχεύει να αντιμετωπίσει.
 2. Εισαγωγή και Περιγραφή του Συνεταιρισμού :
  • Παρέχετε μια λεπτομερή εισαγωγή στον συνεταιρισμό σας, εξηγώντας τη νομική του δομή, την ιδιοκτησία και τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη. Περιγράψτε το υπόβαθρο και το πλαίσιο της σύστασης του συνεταιρισμού, συμπεριλαμβανομένου του κινήτρου πίσω από την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με την αναπηρία.
 3. Αποστολή και Όραμα :
  • Καθορίστε ξεκάθαρα την αποστολή και το όραμα του συνεταιρισμού σας. Εξηγήστε τον κοινωνικό αντίκτυπο που φιλοδοξείτε να επιτύχετε στο πλαίσιο της αναπηρίας, όπως η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία, η προώθηση της συμπεριληπτικότητας ή η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης.
 4. Ανάλυση Αγοράς :
  • Διεξαγωγή ενδελεχούς ανάλυσης της αγοράς, εστιάζοντας στον τομέα της αναπηρίας. Προσδιορίστε το κοινό-στόχο, τη ζήτηση για προϊόντα ή υπηρεσίες και τους πιθανούς ανταγωνιστές. Αξιολογήστε τις κοινωνικές ανάγκες και τα κενά στην τρέχουσα αγορά που στοχεύει να αντιμετωπίσει ο συνεταιρισμός σας.
 5. Ανάλυση SWOT :
  • Αναλύστε τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές του συνεταιρισμού. Λάβετε υπόψη την τεχνογνωσία, τους διαθέσιμους πόρους, τις πιθανές συνεργασίες και τις προκλήσεις της ομάδας σας ειδικά για την αντιμετώπιση θεμάτων αναπηρίας.
 6. Εκτίμηση Κοινωνικών Επιπτώσεων :
  • Καθορίστε βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI) και μετρήσεις για να μετρήσετε τον κοινωνικό αντίκτυπο του συνεταιρισμού σας. Σκεφτείτε τον αυξητικό παράγοντα του κοινωνικού αντίκτυπου θέτοντας στόχους για την αύξηση του αριθμού των ατόμων με αναπηρίες που επηρεάζονται θετικά από τον οργανισμό σας με την πάροδο του χρόνου.
 7. Επιχειρησιακό Σχέδιο :
  • Αναλυτικά οι καθημερινές λειτουργίες του συνεταιρισμού, συμπεριλαμβανομένων της προσφοράς προϊόντων ή υπηρεσιών, των διαδικασιών παραγωγής, των καναλιών διανομής και των στρατηγικών μάρκετινγκ. Αντιμετωπίστε τυχόν μοναδικά ζητήματα που σχετίζονται με την υποδοχή και την ενδυνάμωση ατόμων με αναπηρία στο εργατικό δυναμικό σας.
 8. Ομάδα και Διοίκηση :
  • Παρουσιάστε τα βασικά μέλη της ομάδας διαχείρισης του συνεταιρισμού σας, επισημαίνοντας τα προσόντα και την τεχνογνωσία τους. Δώστε έμφαση στη δέσμευση για τη διαφορετικότητα και την ένταξη στον οργανισμό σας, δείχνοντας πώς σκοπεύετε να απασχολήσετε και να ενδυναμώσετε άτομα με αναπηρία.
 9. Οικονομικές Προβολές :
  • Παρέχετε οικονομικές προβλέψεις, συμπεριλαμβανομένων των καταστάσεων λογαριασμού αποτελεσμάτων, των ισολογισμών και των προβλέψεων ταμειακών ροών. Επισημάνετε τη στρατηγική σας για τη δημιουργία εσόδων, τις πηγές χρηματοδότησης και την κατανομή του προϋπολογισμού για πρωτοβουλίες κοινωνικού αντίκτυπου.
 10. Εκτίμηση κινδύνου και μετριασμός :
  • Προσδιορίστε πιθανούς κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον συνεταιρισμό σας, όπως νομικές προκλήσεις, ανταγωνισμός στην αγορά ή αβεβαιότητες χρηματοδότησης. Αναπτύξτε στρατηγικές για τον μετριασμό αυτών των κινδύνων.
 11. Νομική και συμμόρφωση :
  • Εξηγήστε τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν ειδικά τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς και τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ζητήματα αναπηρίας. Απευθυνθείτε σε τυχόν πιστοποιήσεις ή διαπιστεύσεις που μπορεί να χρειαστεί να επιδιώξετε.
 12. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης :
  • Δημιουργήστε ένα χρονοδιάγραμμα που περιγράφει τα ορόσημα και τις εργασίες για την έναρξη και την κλιμάκωση του συνεταιρισμού σας. Συμπεριλάβετε ένα λεπτομερές σχέδιο για την επίτευξη στόχων κοινωνικού αντίκτυπου.
 13. Παρακολούθηση και Αξιολόγηση :
  • Περιγράψτε πώς θα παρακολουθείτε και θα αξιολογείτε συνεχώς την απόδοση και τον κοινωνικό αντίκτυπο του συνεταιρισμού σας. Μοιραστείτε στρατηγικές για συλλογή σχολίων και προσαρμογές.
 14. Συμπέρασμα :
  • Συνοψίστε τα βασικά σημεία του επιχειρηματικού σας σχεδίου, τονίζοντας τη δέσμευσή σας να δημιουργήσετε θετικό κοινωνικό αντίκτυπο στο πλαίσιο της αναπηρίας.
 15. Παραρτήματα :
  • Συμπεριλάβετε τυχόν δικαιολογητικά έγγραφα, όπως οικονομικές καταστάσεις, βιογραφικά των βασικών μελών της ομάδας και νομική τεκμηρίωση.

Αφού ολοκληρώσετε το επιχειρηματικό σας σχέδιο, είναι απαραίτητο να το μοιραστείτε με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, πιθανούς επενδυτές και συνεργάτες. Να επισκέπτεστε και να ενημερώνετε τακτικά το σχέδιό σας καθώς ο συνεταιρισμός σας μεγαλώνει και εξελίσσεται, διασφαλίζοντας ότι ο κοινωνικός σας αντίκτυπος παραμένει στην πρώτη γραμμή των επιχειρηματικών σας στόχων.