ΠΡΟΣΟΧΗ Αποχώρηση μελών και τι αλλάζει με τον νέο νόμο.


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Πολλές φορές ένα μέλος μιας ΚοινΣΕπ για προσωπικούς λόγους αποφασίζει την αποχώρηση του από την ομάδα και με μια δήλωση του καταθέτει το αίτημα του στην διοικούσα επιτροπή και μέσα από μια διαδικασία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται η απόφαση για την αποχώρηση του με πλειοψηφία.

Ένα σοβαρό πρόβλημα ανακύπτει με τον νέο νόμο σύμφωνα με το Άρθρο 17 Σχέσεις μεταξύ μελών και της ΚοινΣΕπ

Παράγραφος 4.Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από την ΚοινΣΕπ με δήλωση που υποβάλλεται εγγράφως σε αυτή και ισχύει από την αρχή του επόμενου λογιστικού έτους. Στο μέλος που αποχωρεί επιστρέφεται εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση του ισολογισμού ή της οικονομικής κατάστασης αποτελεσμάτων της χρήσης μέσα στην οποία δηλώθηκε η αποχώρηση η αξία της συνεταιριστικής του μερίδας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης περί έγκρισης της αποχώρησης. Αν η ανωτέρω αξία της συνεταιριστικής μερίδας του αποχωρούντος υπερβαίνει την αξία του ποσού που καταβλήθηκε για την απόκτησή της, ως ανώτερο όριο επιστροφής ορίζεται το τριπλάσιο της αρχικής αξίας της μερίδας. Με την επιστροφή εκκαθαρίζεται η σχέση της ΚοινΣΕπ με το μέλος, χωρίς αυτό να έχει αξίωση επί της περιουσίας που έχει σχηματιστεί. Η αποχώρηση του μέλους ολοκληρώνεται με τη λογιστική εκκαθάριση του επόμενου λογιστικού έτους.

Η σκέψη του νομοθέτη όσον αφορά τον χρόνο αποχώρησης ενός μέλους έχει να κάνει με τις πιθανές υποχρεώσεις που δημιουργούνται μέσα στο έτος και μπορεί αν δυνάμει ο πρόεδρος της ΚοινΣΕπ να επιβαρύνει τα μέλη για τις χρηματικές υποχρεώσεις της.

Από όσα αναφέραμε συνεπάγεται ότι ένα μέλος που επιθυμεί να αποχωρήσει μπορεί να υποβάλει οποιαδήποτε στιγμή το αίτημα προς αποχώρηση αλλά η αποχώρηση γίνεται νομικά υπαρκτή μετά το πέρας του τρέχοντος οικονομικού έτους με ότι αυτό συνεπάγεται.

Βέβαια αυτό δημιουργεί διάφορα προβλήματα και η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι σχεδιάζεται τροποποίηση της παραγράφου αυτής και η αποχώρηση θα ισχύει από την κατάθεση του πρακτικού γενικής συνέλευσης για τροποποίηση του καταστατικού  και την πρωτοκόλληση του αιτήματος στο μητρώο.

Και δεν ξέρουμε και πως θα εφαρμόσει το Μητρώο το συγκεκριμένο άρθρο αν παρουσιαστεί κάποιο τέτοιο αίτημα περί αποχώρησης μέλους, Αν και εσείς αντιμετωπίζετε κάποιο τέτοιο θέμα ελάτε σε επαφή μαζί μας από την φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στο τέλος του κειμένου αυτού.