Προτάσεις για το πως μπορεί το νέο Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας να βοηθήσει στην διάδοση της κοινωνικής οικονομίας και την επανένταξη ατόμων από ευάλωτες ομάδες


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η ίδρυση του Ελληνικού Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας αποτελεί μια ευκαιρία για την προώθηση των αρχών της κοινωνικής οικονομίας και την υποστήριξη της επανένταξης των ατόμων από ευάλωτες ομάδες. Ακολουθούν ορισμένες προτάσεις για το πώς το επιμελητήριο μπορεί να επιτύχει αυτούς τους στόχους:

Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση: Το επιμελητήριο μπορεί να οργανώσει εκστρατείες ευαισθητοποίησης, εργαστήρια και προγράμματα κατάρτισης για την εκπαίδευση του κοινού, των επιχειρήσεων και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σχετικά με τα οφέλη και τις δυνατότητες των πρωτοβουλιών κοινωνικής οικονομίας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την προώθηση της έννοιας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη ιστοριών επιτυχίας επιχειρήσεων που έχουν ενσωματώσει με επιτυχία ευάλωτες ομάδες.

Συνηγορία πολιτικής: Το επιμελητήριο μπορεί να συνεργαστεί ενεργά με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και να υποστηρίξει ευνοϊκές πολιτικές που υποστηρίζουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την πρόταση νομικών και ρυθμιστικών πλαισίων που παρέχουν κίνητρα, ευκαιρίες χρηματοδότησης και απλουστευμένες διοικητικές διαδικασίες για πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας. Με τη συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, το επιμελητήριο μπορεί να επηρεάσει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή υποστηρικτικών πολιτικών. {διαβάστε την συνέχεια εδώ}