Προταση προς Δρομοκαιτειο


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η Κοιν.Σ.Επ. «Η ΕΚΑΤΗ» έχει συσταθεί με βάση το ειδικό νομοθετικό πλαίσιο του Ν.4019/2011 για την «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με Α.Μ.Κ.Ε του Μητρώου Κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Είναι Συλλογικού – Παραγωγικού σκοπού και επιδιώκει την προώθηση:

• της απασχόλησης και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού
• της συλλογικότητας και εξυπηρέτηση του συλλογικού οφέλους
• της τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής

με την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών σε τομείς όπως: Περιβάλλον, Οικολογία, Πολιτισμός, Εκπαίδευση, Παροχές Κοινής Ωφέλειας, κ.ά.

Για τους σκοπούς της η «ΕΚΑΤΗ» μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

Η λειτουργία της διέπεται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:

α) την προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα,
β) την πρόταξη του ατόμου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου, σε δημιουργική βάση
γ) τη χρησιμοποίηση των κερδών του για την ανάπτυξη της απασχόλησης και την διεύρυνση των εργασιών του,
δ) την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

Η εποπτεία από το Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η δυνατότητα αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων της Κοινωνικής Οικονομίας, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και το Ειδικό Επιστημονικό επιτελείο των Μελών της, καθιστούν την Κοιν.Σ.ΕΠ. «ΕΚΑΤΗ» έναν αξιόπιστο εταίρο για συνεργασία, που προάγει την κοινωνική απασχόληση και εξυπηρετεί αποκλειστικά την ευημερία της κοινωνίας, μέσα από τη βιώσιμη ανάπτυξη για το περιβάλλον.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Λαμβάνοντας αφορμή την πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας για την προώθηση της ελληνικής διατροφής, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανάπτυξης, Εργασίας, Δικαιοσύνης, Δήμους, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και αρμόδιους φορείς , σας καταθέτουμε πρόταση για συνεργασία με το Νοσηλευτικό Ίδρυμα που εκπροσωπείται. Η συνεργασία μας αφορά διάφορες εργασίες στο περιβάλλον, οι οποίες μπορούν να γίνουν με την επίβλεψη και καθοδήγηση της Γεωπονικής υπηρεσίας του ιδρύματός σας και εξειδικευμένους εκπαιδευτές Γεωπόνους μας.

Συγκεκριμένα προτείνουμε την αξιοποίηση ακαλλιέργητων εκτάσεων θερμοκηπίων και άλλων χώρων που διαθέτει το ίδρυμά σας, για παραγωγή βιολογικών προϊόντων και διάθεση αυτών μέσω κοινωνικών δράσεων, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του ιδρύματος.

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας μπορούμε επίσης να αναλάβουμε, με χαμηλό κόστος , την ετήσια συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου σας (κλαδοκάθαρο, αποψίλωση, καθαρισμούς, κοπή πεσμένων δένδρων, άνοιγμα λάκκων φύτευσης, φυτεύσεις) ή και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων , από εξειδικευμένο προσωπικό μας, που ανήκει στις «ευπαθείς ομάδες». Στις εργασίες μπορούν συμμετέχουν περιθαλπόμενοι σας για προεπαγγελματική εκπαίδευση και απασχόληση, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους εργασιοθεραπευτές , συμβάλλοντας με πολύ θετικό τρόπο στην κοινωνικοποίηση και αποασυλοποίησή τους

Όλες οι εργασίες θα γίνουν με υποστήριξη της ΚΟΙΝΣΕΠ «Η ΕΚΑΤΗ» και συμμετοχή της ΚΟΙΝΣΕΠ «Συμπαράσταση στην Δυτική Αθήνα» , (Φίσκιλης Άγγελος – Αντιπρόεδρος και Διαχειριστής) που δραστηριοποιείται στα Δυτικά προάστια και αποσκοπεί στην απασχόληση άνεργων τεχνιτών, όλων των ειδικοτήτων. Επίσης είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασία και με άλλες κοινωνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσφέρουν στο ίδρυμα .

Επιθυμούμε μια συνάντηση μαζί σας το συντομότερο για να σας αναπτύξουμε την πρότασή μας .

Με εκτίμηση

Για την ΚΟΙΝΣΕΠ Η ΕΚΑΤΗ
Ο Πρόεδρος Άρης Στρατάκος