Πλήρες αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο με παραδείγματα για την παραγωγή και προώθηση της ανεξάρτητης πολιτισμικής δημιουργίας μέσα από την δημιουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης και την ένταξη της σαν μέλη άτομα από ευάλωτες ομάδες της τοπικής κοινωνίας.


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Πλήρες αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο με παραδείγματα για την παραγωγή και προώθηση της ανεξάρτητης πολιτισμικής δημιουργίας μέσα από την δημιουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης και την ένταξη της σαν μέλη άτομα από ευάλωτες ομάδες της τοπικής κοινωνίας.

Η δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου περιλαμβάνει πολλαπλές ενότητες που περιγράφουν τους στόχους, τις στρατηγικές και τις επιχειρησιακές λεπτομέρειες του προτεινόμενου εγχειρήματος. Ακολουθεί ένα λεπτομερές επιχειρηματικό σχέδιο για μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που επικεντρώνεται στην παραγωγή και προώθηση ανεξάρτητων πολιτιστικών δημιουργιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ένταξη μελών από ευάλωτες ομάδες στην τοπική κοινωνία.

Περίληψη των κυριότερων σημείων:

Δήλωση αποστολής:

Η αποστολή μας είναι να ενδυναμώσουμε άτομα από ευάλωτες ομάδες της τοπικής μας κοινότητας παρέχοντάς τους ευκαιρίες να συμμετέχουν στη δημιουργία και την προώθηση ανεξάρτητου πολιτιστικού περιεχομένου. Μέσω της ίδρυσης μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, στοχεύουμε να προωθήσουμε τη δημιουργικότητα, τη συμπερίληψη και την οικονομική βιωσιμότητα.

Στόχοι:

 1. Πολιτιστική Ενδυνάμωση: Παρέχετε μια πλατφόρμα για άτομα από ευάλωτες ομάδες να εκφραστούν μέσω διαφόρων μορφών πολιτιστικής δημιουργίας.
 2. Δέσμευση κοινότητας: Ενισχύστε την αίσθηση της κοινότητας συνδέοντας τοπικούς καλλιτέχνες, δημιουργούς και κατοίκους μέσω πολιτιστικών εκδηλώσεων και συνεργασιών.
 3. Οικονομική ένταξη: Δημιουργία βιώσιμου εισοδήματος για τα μέλη του συνεταιρισμού συμβάλλοντας παράλληλα στη συνολική πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της κοινότητας.

Επιχειρηματικό μοντέλο:

Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση θα λειτουργεί ως κόμβος πολιτιστικής δημιουργίας, με ροές εσόδων που προέρχονται από την παραγωγή, την προώθηση και τις πωλήσεις ανεξάρτητου πολιτιστικού περιεχομένου. Οι συνδρομές μελών, οι επιχορηγήσεις και οι δωρεές θα συμβάλουν επίσης στην οικονομική βιωσιμότητα του συνεταιρισμού.Περιγραφή δουλειάς:

Νομική δομή:

Η επιχείρηση θα δομηθεί ως κοινωνικός συνεταιρισμός, διασφαλίζοντας τη δημοκρατική λήψη αποφάσεων και τη δίκαιη κατανομή των κερδών μεταξύ των μελών.

Προιόντα και Υπηρεσίες:

 1. Πολιτιστικές Παραγωγές: Πρωτότυπα έργα τέχνης, μουσικής, λογοτεχνίας και άλλες πολιτιστικές εκφράσεις.
 2. Εκδηλώσεις και εκθέσεις: Πολιτιστικές εκδηλώσεις, εργαστήρια και εκθέσεις για την ανάδειξη και προώθηση τοπικών ταλέντων.
 3. Merchandising: Επώνυμα εμπορεύματα με δημιουργίες από τα μέλη του συνεταιρισμού.

Ανάλυση αγοράς:

Στοχευμένο κοινό:

 1. Κάτοικοι της περιοχής: Όσοι ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν και να εμπλακούν σε τοπικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες.
 2. Τουρίστες: Προσελκύστε επισκέπτες που αναζητούν αυθεντικές πολιτιστικές εμπειρίες.
 3. Ιδρύματα και εταιρείες: Συνεργασίες για χορηγίες, συνεργασίες και φιλοξενία εκδηλώσεων.

Ανάλυση Ανταγωνισμού:

Προσδιορίστε υπάρχοντες πολιτιστικούς οργανισμούς και πρωτοβουλίες, επισημαίνοντας τι ξεχωρίζει τον κοινωνικό συνεταιρισμό, όπως η εστίασή του στη συμπερίληψη και τον κοινωνικό αντίκτυπο.

Οργάνωση και Διοίκηση:

Ηγετική ομάδα:

 1. Εκτελεστικός Διευθυντής: Υπεύθυνος για τη συνολική στρατηγική κατεύθυνση.
 2. Creative Director: Επιβλέπει την παραγωγή και προώθηση πολιτιστικού περιεχομένου.
 3. Συντονιστής προσέγγισης κοινότητας: Διαχειρίζεται τις σχέσεις με τοπικές ευάλωτες ομάδες και κοινοτικούς οργανισμούς.

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Συμπεριλάβετε μέλη από διαφορετικά υπόβαθρα, συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών εμπειρογνωμόνων, ηγετών επιχειρήσεων και εκπροσώπων από τοπικές ευάλωτες κοινότητες.

Στρατηγική μάρκετινγκ και πωλήσεων:

Επωνυμία:

Αναπτύξτε μια ισχυρή ταυτότητα επωνυμίας που επικοινωνεί τις αξίες του συνεταιρισμού για ένταξη, δημιουργικότητα και κοινότητα.

Προβολή:

Χρησιμοποιήστε το ψηφιακό μάρκετινγκ, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις τοπικές συνεργασίες για την προώθηση πολιτιστικού περιεχομένου και εκδηλώσεων.

Κανάλια πωλήσεων:

 1. Ηλεκτρονικό Κατάστημα: Για ψηφιακά και φυσικά προϊόντα.
 2. Τοπικές συνεργασίες: Συνεργαστείτε με τοπικές επιχειρήσεις για την πώληση εμπορευμάτων και εισιτηρίων.

Οικονομικό σχέδιο:

Ροές εσόδων:

 1. Συνδρομές μέλους: Από συνεταιριστικά μέλη.
 2. Πωλήσεις προϊόντων: Έσοδα από την πώληση πολιτιστικών δημιουργιών και εμπορευμάτων.
 3. Επιχορηγήσεις και Δωρεές: Αναζητήστε χρηματοδότηση από επιχορηγήσεις και κοινοτική υποστήριξη.

Εξοδα:

 1. Κόστος Παραγωγής: Κόστος που σχετίζεται με τη δημιουργία πολιτιστικού περιεχομένου.
 2. Μάρκετινγκ και Προώθηση: Προϋπολογισμός για διαφημιστικές και προωθητικές δραστηριότητες.
 3. Λειτουργικά έξοδα: Ενοίκια, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και άλλα καθημερινά έξοδα.

Απαιτήσεις χρηματοδότησης:

Αναλυτικά η αρχική χρηματοδότηση που απαιτείται για την έναρξη του συνεταιρισμού, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων εκκίνησης και του κεφαλαίου κίνησης.

Κοινωνικός αντίκτυπος:

Πρωτοβουλίες ένταξης:

 1. Προγράμματα κατάρτισης: Προσφέρετε εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων για μέλη ευάλωτων ομάδων.
 2. Συνεργασίες με ΜΚΟ: Συνεργασία με τοπικές ΜΚΟ για προγράμματα προβολής και υποστήριξης.

Ελεγχος και αξιολόγηση:

Καθορίστε μετρήσεις για τη μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου του συνεταιρισμού, όπως ο αριθμός των ευάλωτων ατόμων που ασχολούνται, το εισόδημα που δημιουργείται και η ανατροφοδότηση της κοινότητας.

Κίνδυνοι και στρατηγικές μετριασμού:

Κίνδυνοι:

 1. Οικονομική Βιωσιμότητα: Εξάρτηση από επιχορηγήσεις και δωρεές.
 2. Περιορισμένη απήχηση στην αγορά: Δυσκολία προσέγγισης ευρύτερου κοινού.

Στρατηγικές μετριασμού:

 1. Διαφοροποίηση εσόδων: Εξερευνήστε πολλαπλές ροές εσόδων.
 2. Δέσμευση κοινότητας: Συμμετέχετε ενεργά την κοινότητα στη λήψη αποφάσεων και στη δημιουργία περιεχομένου.

Η προτεινόμενη κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση στοχεύει στη δημιουργία ενός βιώσιμου και χωρίς αποκλεισμούς μοντέλου πολιτιστικής δημιουργίας και προβολής, συμβάλλοντας στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Ενδυναμώνοντας τα μέλη ευάλωτων ομάδων, προσπαθούμε να οικοδομήσουμε ένα ζωντανό πολιτιστικό οικοσύστημα που ωφελεί τόσο τους δημιουργούς όσο και την κοινότητα γενικότερα.