Προώθηση στην Αγορά Εργασίας ευπαθών ομάδων με επιδότηση από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Δικαιούχοι – Επιχειρήσεις

Πιστοποιημένοι κοινωνικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεπ) που έχουν ιδρυθεί κι επιθυμούν να προσλάβουν με το πρόγραμμα απλά μέλη τους ως εργαζόμενους.

Ποσό Επιχορήγησης και Διάρκεια

Η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του. Η επιχορήγηση για κάθε ωφελούμενο είναι έως το ποσό των 5.500, 00 € με τελευταία ημέρα απασχόλησης την 31η Δεκεμβρίου 2016 Το ποσό της επιχορήγησης καλύπτει το μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου και τις ασφαλιστικές εισφορές (εξαιρούνται οι εργοδοτικές).

Διαδικασία Ένταξης στο Πρόγραμμα

Αποστολή Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Απασχόληση Προσωπικού στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασία και εξέταση της αίτησης με τον Επιστημονικά και Οικονομικά Υπεύθυνο για την πλήρωση των στόχων του Σχεδίου Δράσης σε συνάρτηση με τις ανάγκες των ωφελουμένων Γνωριμία και συνεργασία του υποψήφιου εργοδότη με τον υποψήφιο απασχολούμενο Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση της Επιχείρησης / του Εργοδότη για εκδήλωση ενδιαφέροντος πρόσληψης του συγκεκριμένου ωφελούμενου προς το Δ.Σ Έγκριση Δ.Σ του Κ.Κ.Π.Π.Α Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας της Επιχείρησης με το Κ.Κ.Π.Π.Α Νόμιμη Διαδικασία Πρόσληψης

Πίστωση Επιχορήγησης

Νόμιμη Διαδικασία Πρόσληψης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Αποστολή των αποδεικτικών πρόσληψης Μηνιαία Προπληρωμή από τον εργοδότη / την επιχείρηση των ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών και αποστολή παραστατικών Πίστωση στο λογαριασμό του εργοδότη / της επιχείρησης το συνολικό μηνιαίο ποσό επιχορήγησης

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Οι αιτήσεις για την ένταξη στο Πρόγραμμα λήγουν την 10η Ιουνίου 2016. Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία ή που δεν εξυπηρετούν το στόχο του προγράμματος σε συνάρτηση με τις ανάγκες των ωφελουμένων δε θα γίνονται αποδεκτές. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας, ενώ σε περίπτωση εκδήλωσης μεγάλου ενδιαφέροντος το Κ.Κ.Π.Π.Α διατηρεί το δικαίωμα επιλογής και σύμφωνα με τις ανάγκες και την επιθυμία των ωφελουμένων του προγράμματος

κατεβάστε


Discover more from ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ

Subscribe to get the latest posts sent to your email.