Πρόβλημα στην εφαρμογή της ποσόστωσης εργαζομένων η μη μελών στις ΚοινΣΕπ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Ένα σύνηθες πρόβλημα που αναφέρεται τακτικά από ενδιαφερομένους να ιδρύσουν ΚοινΣΕπ η όταν έρχεται η ώρα του ετήσιου απολογισμού είναι σχετικά με τον περιορισμό που τίθεται όσον αφορά στους Εργαζομένους Μέλη με μη Μέλη σύμφωνα με το Άρθρο 18 του ν. 4430/16 το οποίο αναφέρει συγκεκριμένα τα παρακάτω …

Άρθρο 18 – Σχέσεις Κοιν.Σ.Επ. με εργαζόμενους μη μέλη. Ο αριθμός των εργαζομένων μη μελών δε μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 40% του συνόλου των εργαζομένων της Κοιν.Σ.Επ.. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξάνεται μέχρι και το 50% του συνολικού ποσοστού των εργαζομένων της Κοιν.Σ.Επ. κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Τμήματος Μητρώου επί αιτήσεως της Κοιν.Σ.Επ. για την αντιμετώπιση έκτακτων εποχικών αναγκών για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ανά ημερολογιακό έτος.

Μία λύση στο πρόβλημα αυτό είναι εάν υπάρξει ανάγκη εξωτερικά εργαζομένων αν δεν καλύπτονται οι ανάγκες μεταξύ των μελών όταν έρθει η ώρα να γίνει γραπτή πρόταση προς τους εργαζομένους αν τους έχουμε κρίνει θετικά να γίνουν μέλη και να ζητήσουμε και εγγράφως την απάντηση τους επί της πρότασης μας αυτής.

Σε κάθε περίπτωση αν η πρόταση τους είναι θετική απλά προχωράμε στην τροποποίηση του καταστατικού.

Αν η πρόταση τους είναι αρνητική και οπωσδήποτε εγγράφως τότε συνεχίζουμε την απασχόληση τους και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μας επιβάλει κανείς να τους απολύσουμε η να τους κάνουμε με το ζόρι μέλη μας και θα μπορούμε να δείξουμε την απόφαση τους αυτή αν κλειθει σε απολογία η ΚοινΣΕπ για την μη τήρηση του νόμου.

Σε κάθε περίπτωση η απόφαση είναι της Διοικούσας Επιτροπής να συνεχίσει την συνεργασία της με τον εργαζόμενο που δεν δέχθηκε να γίνει μέλος της η να τον απολύσει.

Αν και εσείς έχετε παρομιο πρόβλημα μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμα σας από την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε εδώ.