ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Στελέχωση της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά του Υπουργείου Εργασίας

Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 6χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 390 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπΕσύ έχεις ενημερωθεί για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας;


Η Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους υπαλλήλους του Δημόσιου τομέα και των φορέων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα (μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), για την στελέχωση των οργανικών μονάδων της με απόσπαση.

Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται ανά κατηγορία εκπαίδευσης ως ακολούθως:

Έξι (6) θέσεις της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) οι οποίες είναι ως εξής:

  • Δύο (2) θέσεις της κατηγορίας Π.Ε. Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών
  • Μία (1) θέση της κατηογορίας Π.Ε. Πληροφορικής
  • Μία (1) θέση της κατηγορίας Π.Ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
  • Δύο (2) θέσεις ΠΕ Διοικητικών Γραμματέων

Οι υπάλληλοι οι οποίοι ενδιαφέρονται και πληρούν τις προυποθέσεις καλούνται να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά, έως τη Δευτέρα 17-07-2017, αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή να τα αποστείλουν μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση :

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Δ/νση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών
Σταδίου 29, 101 10 ΑΘΗΝΑ

(με την ένδειξη «Για την στελέχωση της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»).

Αναλυτικά τα δικαιολογητικά :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ


Έρευνα Τρέχουσας Κατάστασης ΚοινΣΕπ 2020 πές μας τα προβλήματα σου 


Εάν σε κάποια μας σελίδα δεν δουλεύει η φόρμα επικοινωνίας παρακαλώ στείλτε μήνυμα από εδώ


Χρήσιμα που πρέπει να διαβάσεις για την δική σου ενημέρωση!


Exit mobile version