Πρόσκληση στις ΚοινΣΕπ της Περιφέρειας Κρήτης σε συνάντηση, με την Ομάδα Εργασίας συντονισμού & παρακολούθησης δράσεων κοινωνικής οικονομίας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Πρόσκληση στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις και άλλους φορείς του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας στην Κρήτη, σε συνάντηση, με την Ομάδα Εργασίας συντονισμού & παρακολούθησης δράσεων κοινωνικής οικονομίας & κοινωνικής επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας

Η 5μελής Ομάδα μας στελεχώνεται από υπαλλήλους της Περιφέρειας Κρήτης. Συστάθηκε βάσει της με αρ. 1025/14-5-2018 απόφασης Περιφερειάρχη Κρήτης και τελεί υπό την άμεση εποπτεία του.

Αποστολή της Ομάδας είναι η μελέτη, επεξεργασία και εισήγηση στον Περιφερειάρχη σχετικά με το σχεδιασμό, ανάπτυξη ή και υποβοήθηση δράσεων στο χώρο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας κ.α.

Στην καρδιά των δράσεών μας βρίσκονται οι κοινωνικές επιχειρήσεις της Κρήτης και εσείς, καθώς και το οικοσύστημα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Κρήτη, που ευελπιστούμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην ανάπτυξή του. Οι δράσεις θα εντάσσονται στον συμμετοχικό στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Προγραμματίζουμε 2 εκδηλώσεις αρχικά: μία στο Ρέθυμνο και μία στο Ηράκλειο, το Φθινόπωρο του 2018, αναφορικά με τη χάραξη στρατηγικού σχεδιασμού και τη συγκέντρωση των απόψεων σας αναφορικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες στους φορείς σας, στο πεδίο της Κ.ΑΛ.Ο και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Σκοπός μας είναι να εργαστούμε από κοινού με τις μικρότερες δυνατές καθυστερήσεις, τη λιγότερη δυνατή γραφειοκρατία και το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σταθμίζουμε σοβαρά την επίτευξη και διατήρηση της βιωσιμότητας των φορέων σας και των υπαρχόντων και σε ανάπτυξη εργαλείων και πολιτικών προς αυτή την κατεύθυνση. Προσεγγίζουμε την Κοινωνική Οικονομία με αίσθημα ευθύνης και εμπιστοσύνη στις δυνατότητές της στο νησί! Τις δυνατότητές σας και αυτών που θα ακολουθήσουν, χτίζοντας μαζί ένα υγιές, δυναμικό και ανθεκτικό οικοσύστημα.

Μανώλης Τζουβελέκας Συντονιστής Ομάδας, επιστημονικός συνεργάτης Περιφερειάρχη socent@crete.gov.gr, tzouvelekas@crete.gov.gr

Ομάδα Εργασίας για το συντονισμό & την παρακολούθηση δράσεων κοινωνικής οικονομίας & κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Πληροφορίες: Μανώλης Τζουβελέκας, Μ. Δαράκης Τηλ.: 2813400305, 302, 306 Fax: 2813 342588 Email: socent@crete.gov.gr, tzouvelekas@crete.gov.gr


Discover more from ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ

Subscribe to get the latest posts sent to your email.