Πως το νέο Επιμελητήριο σαν ο μόνος επίσημος θεσμικός φορέας εκπροσώπησης των ΚοινΣΕπ Μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η ίδρυση του νέου Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος ως του επίσημου θεσμικού φορέα που εκπροσωπεί τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και στην επανένταξη ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων. Ακολουθούν μερικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να βοηθήσει:

  1. Συνηγορία και Υποστήριξη Πολιτικών: Το Επιμελητήριο μπορεί να υποστηρίξει ευνοϊκές πολιτικές και κανονισμούς που προάγουν την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Σε στενή συνεργασία με τις κυβερνητικές αρχές, μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη νόμων και κανονισμών που διευκολύνουν την ίδρυση και λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων. Αυτός ο ρόλος υπεράσπισης μπορεί να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση περισσότερων ατόμων και οργανισμών να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις με κοινωνικό αντίκτυπο.
  2. Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Κατάρτιση: Το Επιμελητήριο μπορεί να παρέχει προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων και πρωτοβουλίες κατάρτισης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των γνώσεων των κοινωνικών επιχειρηματιών. Προσφέροντας εργαστήρια, σεμινάρια και προγράμματα καθοδήγησης, μπορεί να εξοπλίσει άτομα από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού με τα απαραίτητα εργαλεία για την έναρξη και τη διαχείριση επιτυχημένων κοινωνικών επιχειρήσεων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει εκπαίδευση στον επιχειρηματικό σχεδιασμό, την οικονομική διαχείριση, το μάρκετινγκ και άλλες σχετικές δεξιότητες.
  3. Δικτύωση και Συνεργασία: Το Επιμελητήριο μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ κοινωνικών επιχειρηματιών, κυβερνητικών φορέων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και άλλων ενδιαφερομένων. Διοργανώνοντας εκδηλώσεις, συνέδρια και συνεδρίες δικτύωσης, μπορεί να διευκολύνει την ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών. Αυτή η πτυχή δικτύωσης μπορεί να προωθήσει τη συνεργασία και τις συνεργασίες, οδηγώντας στην κοινή χρήση πόρων, κοινές πρωτοβουλίες και συλλογικό αντίκτυπο …  {διαβάστε εδώ την συνέχεια}