Πώς θα μετατραπούν οι ΚοινΣΕπ σε Συνεταιρισμούς Εργαζομένων (τροπολογία)


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Τροπολογία με την οποία διασαφηνίζεται η διαδικασία μετάβασης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ) και των άλλων φορέων κοινωνικής οικονομίας του καταργημένου άρθρου 14 του νόμου 4019/2011 στο Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, κατέθεσε το υπουργείο Εργασίας.

Με την προωθούμενη ρύθμιση δίνεται επαρκές χρονικό περιθώριο σε όλες τις ΚοινΣΕπ ώστε τα μέλη τους να διερευνήσουν το αν δύνανται και επιθυμούν να συνεχίσουν ως ΚοινΣΕπ ή ως Συνεταιρισμοί Εργαζομένων ή αν επιλέγουν να διαγραφούν από το Μητρώο, όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση.

«Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι υφιστάμενες ΚοινΣΕπ Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού ή Φροντίδας δύνανται να μετατραπούν σε ΚοινΣΕπ Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας ή σε Συνεταιρισμούς Εργαζομένων, ύστερα από απόφαση των Γενικών τους Συνελεύσεων και τροποποίηση του καταστατικού τους, η οποία αποστέλλεται στο στο Τμήμα Μητρώου εντός 60 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος», είναι ολόκληρο το κείμενο της προτεινόμενης ρύθμισης.

Αναλυτικότερα, ολόκληρη η τροπολογία και τα έγγραφα που την συνοδεύουν ΕΔΩ