Ρ. Αντωνοπούλου: Τα επόμενα βήματα για την Κοινωνική Οικονομία


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


«Η ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας ήταν και παραμένει κυβερνητική προτεραιότητα» τονίζεται σε ενημερωτικό σημείωμα από το Γραφείο της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας, αρμόδιας για την κοινωνική οικονομία, Ράνιας Αντωνοπούλου, για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ), με αφορμή τη σημερινή επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Κοινωνικό Δίκτυο Ιmpact Hub.

«Στόχος μας» υπογραμμίζεται, «είναι να διπλασιάσουμε τις θέσεις εργασίας στο χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας όπως και τη συμβολή του τομέα στο ΑΕΠ της χώρας». Μεγάλη τομή, επισημαίνεται, αποτελεί ο νόμος για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, που ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 2016 και σημειώνεται πως «το νέο θεσμικό πλαίσιο ανοίγει την Κοινωνική Οικονομία σε όλους τους πολίτες και σε όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες».

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα: με την εφαρμογή του νέου νόμου, κάθε μήνα δημιουργούνται 40 νέα Κοινωνικά Συνεταιριστικά Εγχειρήματα.

Μέσα σε 6 μήνες συστάθηκαν 200 νέες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και Συνεταιρισμοί Εργαζομένων, όχι μόνο στους παραδοσιακούς κλάδους, αλλά και σε νέους, όπως στις νέες τεχνολογίες.

Επισημαίνεται ότι η ΚΑΛΟ προάγει έναν εναλλακτικό τρόπο παραγωγής, εργασίας και κατανάλωσης, έχοντας ως θεμελιώδη αρχή τη συλλογικότητα. Είναι η συνεργατική-συνεταιριστική επιχειρηματικότητα που αποσκοπεί στην κάλυψη των βιοποριστικών αναγκών των μελών και των εργαζομένων των συνεταιρισμών, την κάλυψη κοινωνικών αναγκών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με ίσους όρους συμμετοχής, με δημοκρατία και ισοτιμία.

Απευθύνεται:

  • σε όσους έχουν επιλέξει να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα με κοινωνική αξία.
  • στους νέους που έχουν ιδέες και προσόντα και δεν μπορούν να τις πραγματοποιήσουν και αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό (brain drain).
  • σε όλους εκείνους που έχουν απηυδήσει με την απορυθμισμένη αγορά εργασίας και θέλουν να επιλέξουν ένα άλλο πρότυπο παραγωγής που δημιουργεί αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας.
  • στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που η αγορά εργασίας αποκλείει.

Ως προς τις κινήσεις και τις πρωτοβουλίες που ήδη έχουν αναληφθεί, αλλά και αυτές που επίκεινται, σημειώνεται ειδικότερα:

  • «Η νεοσύστατη Ειδική Γραμματεία ΚΑΛΟ έχει ήδη προχωρήσει στην πραγματική χαρτογράφηση του πεδίου της Κοινωνικής Οικονομίας. Έχει ετοιμάσει υποδείγματα εταιρικών καταστατικών, προς διευκόλυνση των πολιτών, ενώ λειτουργεί ως κέντρο ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών.
  • Αναμορφώσαμε το πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων για φορείς ΚΑΛΟ, ενσωματώνοντας τις ευρωπαϊκές οδηγίες προκειμένου με απόλυτη διαφάνεια να παρέχουν οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις υπηρεσίες στο δημόσιο τομέα».

«Συνεχίζουμε» σημειώνεται, «να υποστηρίζουμε έμπρακτα την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας. Έτσι:

Έως το τέλος Οκτωβρίου:

– Ενεργοποιείται το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, με αρχικό κεφάλαιο 25εκατ. ευρώ, το οποίο θα υποστηρίζει φορείς ΚΑΛΟ που αποκλείονται από το τραπεζικό δανεισμό, με χρηματοδοτικά προϊόντα (μικροδάνεια, εγγυήσεις μεγαλύτερων δανείων, εγγυητικές επιστολές).

-Ενεργοποιείται δράση επιχορήγησης προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ αποκλειστικά για φορείς/επιχειρήσεις ΚΑΛΟ. Με το κεφάλαιο αυτό θα υποστηριχτούν οι φορείς προκειμένου να καλύψουν το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος, τα λειτουργικά έξοδα και δαπάνες εξοπλισμού».

Τον Νοέμβρη:

-Πραγματοποιείται στην Αθήνα η 1η Έκθεση Κοινωνικής Οικονομίας με τη συμμετοχή εγχειρημάτων και επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας από όλη την Ελλάδα.

Ενώ το Δεκέμβρη:

– 100 Κέντρα Πληροφόρησης και Στήριξης των κοινωνικών συνεταιριστικών εγχειρημάτων θα δημιουργηθούν σε όλη τη χώρα. Δημιουργούμε δηλαδή δομές ανά περιφέρεια για ενημέρωση και υποστήριξη όσων ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πεδίο της Κοινωνικής Οικονομίας.