Σε Πλήρη Λειτουργία το Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Υποστήριξη


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Το Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας από τον Φεβρουάριο του 2013 προέβλεπε την Δημιουργία Κεντρικού και Περιφερειακών Μηχανισμών για την υποστήριξη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και κάθε ενδιαφερόμενου για την Κοινωνική Οικονομία σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο

Σκοπός της δημιουργίας Περιφερειακών Υποστηρικτικών Μηχανισμών είναι η υποστήριξη της δημιουργίας, λειτουργίας και ανάπτυξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο, η διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας και η εδραίωσή της μέσω μόνιμων δικτύων συνεργασίας και τοπικών συμφωνιών. Οι Μηχανισμοί αυτοί θα δημιουργηθούν από τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι θα συνενώσουν τις δυνάμεις τους για να υλοποιήσουν δράσεις ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας ευρείας κλίμακας: συμβουλευτική, εκπαίδευση, υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης, δικτύωση Κοινωνικών Επιχειρήσεων, δημοσιότητα και διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας, με την αρωγή των κατάλληλων διακρατικών εταίρων.

Οι Περιφερειακοί Υποστηρικτικοί Μηχανισμοί θα είχαν κυρίως ως ρόλο:

 • Την πληροφόρηση, παρακίνηση και υποστήριξη της εκδήλωσης τοπικών εταιρικών σχημάτων, συλλογικού και αλληλέγγυου χαρακτήρα, για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
 • Την παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών θερμοκοιτίδας ανάπτυξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας (χώροι κοινής χρήσης γραφείων, γραμματειακής, λογιστικής υποστήριξης κλπ).
 • Την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, μέσω της προώθησης συμφωνιών συνεργασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο μεταξύ των Κοινωνικών επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Ορισμένες άλλες πρωτοβουλίες με την μορφή ΑΜΚΕ η άλλων μορφών προσπάθησαν κατά καιρούς να παράσχουν αυτές τις υπηρεσίες με ίδια μέσα χρηματοδότησης η στήριξις από Ιδρύματα χωρίς σπουδαία αποτελέσματα.

Με αυτό το κείμενο απευθύνουμε ανοικτή πρόσκληση προς κάθε φορέα του Δημόσιου Ευρύτερου Δημόσιου Δημοτικού και Ιδιωτικού τομέα για συνεργασία στην ανάπτυξη δράσεων τοπικού η περιφερειακού ενδιαφέροντος για την δημοσιοποίηση της Κοινωνικής Οικονομίας και πως μέσω αυτής μπορεί να υπάρξει τοπική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας από ευάλωτες ομάδες προς όφελος της κοινωνίας μας. Στείλτε μας το μήνυμα σας από την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στο τέλος αυτού του άρθρου.

Από την άλλη πλευρά μια ιδιωτική πρωτοβουλία που βρίσκεται σε εξέλιξη από το τέλος του 2012 μέσα από την ενημερωτική σελίδα KoinSEp.Org όλα αυτά τα χρόνια έχει παράσχει τεράστιο υποστηρικτικό έργο με κορύφωση την Μοναδική Βράβευση που έλαβε τον Μάιο του 2017 στο έκτο συνέδριο για την Κοινωνική Οικονομία που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όπου αναγνωρίστηκε το έργο που έχει επιτελέσει όλα αυτά τα χρόνια.

Η πύλη αυτή έχει υποστηρίξει πάνω από 250 ΚοινΣΕπ για την δημιουργία τους όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό να το κάνει αυτό.

Έτσι λοιπόν εγκρίθηκε και είναι ήδη σε πλήρη Λειτουργία ο Φορέας με την μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας με τον Διακριτικό τίτλο {Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Υποστήριξη – Social Entrepreneurship and Support} με έδρα τον Δήμο Αθηναίων και με γραφείο στο κέντρο της Αθήνας μόνο 230 μέτρα από την πλατεία Ομονοίας όπου είναι έτοιμο να σας υποδεχθεί  για να σας παράσχει τις υπηρεσίες της.

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Υποστήριξη – Social Entrepreneurship and Support έχει εγκριθεί με την από 25/01/2019 και Αρ. Πρωτ.: 2738/36 Απόφαση του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες …. {βρείτε μας στον χάρτη εδώ}

 1. Υπηρεσίες ανάπτυξης δεξιοτήτων μέσω εκπαίδευσης και σεμιναρίων σε νέα γνωστικά αντικείμενα (όπως διαχείριση και λειτουργία ΚοινΣΕπ).
 2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις για υπηρεσίες όπως πληροφορική και διαφημιστική υποστήριξη, συμμέτοχη σε ευρωπαϊκά προγράμματα, διεθνείς σχέσεις, δημοσιές σχέσεις, συμβουλές στρατηγικών επιχειρήσεων και χρηματοδοτήσεων ιδιωτών και δημοσίου, συνεργασία με ελληνικές και ξένες οργανώσεις για προώθηση πολιτισμού και επενδύσεων
 3. Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και ημερίδων για την διάδοση της Κοινωνικής Οικονομίας και την ενημέρωση της Κοινωνίας για την δυνατότητα επανένταξης στην οικονομία μέσω αυτού του Επιχειρηματικού σχήματος
 4. Λογιστικές υπηρεσίες για την κάλυψη αναγκών Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.
 5. Σχεδιασμός και Λειτουργία Ενημερωτικής Ιστοσελίδας για την προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας.
 6. Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνα κινητά.
 7. Υπηρεσίες Διαφημιστικών καταχωρήσεων και προβολής.
 8. Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας.
 9. Καταχώρηση ονομάτων Φιλοξενία και δημιουργία ιστοσελίδων.
 10. Υπηρεσίες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 11. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την ανάπτυξη δράσεων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.
 12. Τεχνική υποστήριξη για σύναψη συμβάσεων με οίκους εσωτερικού και εξωτερικού.
 13. Εκπόνηση μελετών / ερευνών κάθε μορφής για την ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας με Κοινωνικά Κριτήρια.
 14. Υπηρεσίες παρακολούθησης και διοίκησης επενδυτικού σχεδίου.

Στην ομάδα που σχηματίστηκε μετά από μεγάλη έρευνα και συζητήσεις συμμετάσχουν οι παρακάτω

Φίσκιλης Άγγελος
Ασχολείται σαν Σύμβουλος ανάπτυξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας από τον Δεκέμβριο του 2012 μέσα από την ενημερωτική πύλη KoinSEp.Org και στηρίζει πάνω από 220 ΚοινΣΕπ που έχουν δημιουργηθεί μέχρι τώρα με την βοήθεια του και διαχειρίζεται πάνω από 50 ιστοσελίδες των. Τώρα μέσα από την θέση του Προεδρεύοντα της Διοικούσας Επιτροπής της ΚοινΣΕπ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Υποστήριξη θα συνεχίσει το έργο που κάνει όλα αυτά τα χρόνια.


Κορρές Νικόλαος 
Διατηρεί λογιστικό – φορολογικό γραφείο με ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Έχει πελάτες που τους κρατά τα φορολογικά βιβλία με απλογραφικό και διπλογραφικό σύστημα. Έκδοση συντάξεων με την βοήθεια συνεργάτη. Τήρηση Μισθοδοσίας. Υποβολή φορολογικών δηλώσεων, Ε9 (ΕΝΦΙΑ), Κτηματολόγιο. Διατήρηση ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. με την βοήθεια συνεργάτη. Κατά την διάρκεια της θητείας του στην Πολεμική Αεροπορία στην Σχολή Ικάρων ήταν βοηθός οικονομικών υπηρεσιών. Βοηθός Λογιστή στην ΒΟΚΤΑΣ και υπεύθυνος λογιστηρίου σε Εσπερίδες ΕΠΕ Τροφοδοσίες πλοίων. Και από την θέση του Ταμία της ΚοινΣΕπ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Υποστήριξη θα συνεχίσει το έργο που κάνει όλα αυτά τα χρόνια στην Λογιστική Στήριξη ΚοινΣΕπ


Συμεωνίδης Πέτρος-Ιωάννης
Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 1956, μετά το απολυτήριο του εξαταξίου γυμνασίου, σπούδασε λογιστικά, και δούλεψε σαν βοηθός λογιστή από το 1976 μέχρι το 2001, εκτός τα 2 χρόνια του στρατού και επίσης τα έτη 2007, 2008. Από 2002 μέχρι το 2006 και από το 2009 μέχρι σήμερα έχει ασχοληθεί με διάφορες εργασίες, εκτός λογιστικών, χειρωνακτικές και μη και από το 2014 μέχρι τώρα με τηλεφωνικές έρευνες και διάφορες διεκπεραιώσεις και κατέχει την θέση του Γραμματέα της ΚοινΣΕπ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Υποστήριξη


Γουνάκης Ευστάθιος
Καθηγητής στο ΙΙΕΚ Ψυχολογίας Orbis Anima ΚοινΣΕπ Εκπαιδευτής Ρομποτικής πιστοποιημένος από το Frederick University και Πρόεδρος ΚοινΣΕπ ΕΣΠΕΡΟΣ Αγροτουριστική. Απόφοιτος της Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης . Έχει ηγετικά προσόντα και άριστη σχέση με μαθητές και μετάδοση γνώσης που την έχει αποκτήσει από τις θέσεις εργασίας που έχει υπηρετήσει στον ιδιωτικό τομέα. Από την θέση του Εκπαιδευτή Ενηλίκων της ΚοινΣΕπ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Υποστήριξη θα αναλάβει σχετικά τμήματα μάθησης που σχεδιάζονται να ανακοινωθούν σύντομα σε συνεργασία με το FREDERICK UNIVERSITY OF CYPRUS


Ηλιοπούλου Ευαγγελία
Κατέχει ΠΤΥΧΙΟ συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας από το Napier University of Scotland είναι σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ρομποτικής από το FREDERICK UNIVERSITY OF CYPRUS Από το 2007 έως και σήμερα διατηρεί γραφείο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας και επαγγελματικού προσανατολισμού και είναι πρόεδρος του ΙΙΕΚ ORBIS ANIMA ΚΟΙΝ. Σ. ΕΠ « Αυτογνωσία κύκλος ψυχής» Από την θέση του Εκπαιδευτή Ενηλίκων της ΚοινΣΕπ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Υποστήριξη θα αναλάβει σχετικά τμήματα μάθησης που σχεδιάζονται να ανακοινωθούν σύντομα


Φίσκιλης Άγγελος
Wind – 69310 25400
Vodafone – 69566 95666