Συμβουλές και προτάσεις για την διαχείριση των Εσόδων και Εξόδων μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η διαχείριση των οικονομικών εσόδων και εξόδων μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και αποτελεσματικές στρατηγικές. Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές και προτάσεις που θα σας βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία:

Δημιουργήστε έναν προϋπολογισμό: Αναπτύξτε έναν λεπτομερή προϋπολογισμό που περιγράφει τα αναμενόμενα έσοδα και τα έξοδά σας. Λάβετε υπόψη όλες τις πτυχές των λειτουργιών του συνεταιρισμού σας, συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων, των μισθών, των υλικών και τυχόν άλλων δαπανών. Επανεξετάζετε και ενημερώνετε τακτικά τον προϋπολογισμό όπως απαιτείται.

Παρακολούθηση εσόδων και εξόδων: Διατηρήστε ακριβή αρχεία όλων των οικονομικών συναλλαγών. Χρησιμοποιήστε λογιστικό λογισμικό ή υπολογιστικά φύλλα για να παρακολουθείτε τα έσοδα και τα έξοδα, να τα κατηγοριοποιείτε σωστά και να παρακολουθείτε τις ταμειακές ροές. Αυτό θα παρέχει μια σαφή εικόνα της οικονομικής υγείας του συνεταιρισμού σας.

Ξεχωριστά επαγγελματικά και προσωπικά οικονομικά: Είναι ζωτικής σημασίας να διατηρήσετε έναν σαφή διαχωρισμό μεταξύ των προσωπικών και των επιχειρηματικών οικονομικών σας. Ανοίξτε έναν αποκλειστικό επιχειρηματικό τραπεζικό λογαριασμό για να χειριστείτε όλα τα έσοδα και τα έξοδα που σχετίζονται με τον συνεταιρισμό. Αυτός ο διαχωρισμός θα καταστήσει την οικονομική διαχείριση και την υποβολή εκθέσεων πιο οργανωμένη και αποτελεσματική.

Παρακολούθηση και ανάλυση οικονομικών καταστάσεων: Δημιουργήστε και αναθεωρήστε οικονομικές καταστάσεις τακτικά, όπως καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων, ισολογισμούς και καταστάσεις ταμειακών ροών. Αυτές οι καταστάσεις παρέχουν πληροφορίες για την οικονομική απόδοση, την κερδοφορία και τη ρευστότητα του συνεταιρισμού σας. Προσδιορίστε τάσεις, τομείς ενδιαφέροντος και ευκαιρίες για βελτίωση.

Καθιερώστε οικονομικούς ελέγχους: Εφαρμόστε εσωτερικούς ελέγχους για να διαφυλάξετε τους οικονομικούς πόρους του συνεταιρισμού σας. Καθορίστε διαδικασίες για την έγκριση δαπανών, τη διαχείριση μετρητών και τη διαχείριση οικονομικών κινδύνων. Αναθέστε συγκεκριμένες ευθύνες σε άτομα ή ομάδες για να διασφαλίσετε τη λογοδοσία και τη διαφάνεια.

Εξερευνήστε διάφορες πηγές εισοδήματος: Αναζητήστε ευκαιρίες για να διαφοροποιήσετε τις πηγές εισοδήματος του συνεταιρισμού σας. Η στήριξη σε ένα μόνο ρεύμα χρηματοδότησης μπορεί να είναι επικίνδυνη. Εξετάστε τις επιχορηγήσεις, τις συμβάσεις, τις δωρεές και άλλες πηγές που ευθυγραμμίζονται με την αποστολή και τις αξίες του συνεταιρισμού σας. Μια διαφορετική βάση εισοδήματος μπορεί να προσφέρει σταθερότητα και ανθεκτικότητα.

Ζητήστε επαγγελματική συμβουλή: Εξετάστε το ενδεχόμενο να συμβουλευτείτε επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα, όπως λογιστές ή οικονομικούς συμβούλους με εμπειρία στον συνεταιριστικό τομέα. Μπορούν να προσφέρουν πολύτιμη καθοδήγηση σχετικά με τον οικονομικό προγραμματισμό, τις φορολογικές υποχρεώσεις, τη συμμόρφωση και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

Επανεξέταση και επαναδιαπραγμάτευση συμβάσεων: Ελέγχετε τακτικά τις συμβάσεις του συνεταιρισμού σας με προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών και πελάτες. Αναζητήστε ευκαιρίες για να επαναδιαπραγματευτείτε όρους και τιμές για να βελτιστοποιήσετε τα έξοδά σας. Εξετάστε το ενδεχόμενο να δημιουργήσετε συνεργασίες ή συνεταιριστικές ρυθμίσεις αγορών για να αποκτήσετε πρόσβαση σε εκπτώσεις ή επιλογές επιμερισμού κόστους.

Δώστε προτεραιότητα στην οικονομική βιωσιμότητα: Προσπαθήστε για μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα, εξισορροπώντας την κοινωνική αποστολή του συνεταιρισμού σας με την οικονομική βιωσιμότητα. Να αξιολογείτε συνεχώς τη σκοπιμότητα και την κερδοφορία των έργων, των υπηρεσιών ή των προϊόντων σας. Αναζητήστε τρόπους για να αυξήσετε τα έσοδα, να μειώσετε το κόστος ή να βελτιώσετε τη λειτουργική απόδοση.

Εκπαιδεύστε και εμπλέξτε μέλη του συνεταιρισμού: Ενθαρρύνετε τον οικονομικό γραμματισμό και τη δέσμευση μεταξύ των μελών του συνεταιρισμού σας. Οργανώστε εκπαιδευτικές συνεδρίες ή εργαστήρια για να βοηθήσετε τα μέλη να κατανοήσουν τις οικονομικές έννοιες, τον προϋπολογισμό και τη λήψη οικονομικών αποφάσεων. Ενθαρρύνετε τη συμμετοχή τους σε οικονομικές συζητήσεις και διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Θυμηθείτε, η οικονομική διαχείριση είναι μια συνεχής διαδικασία. Επανεξετάζετε τακτικά και προσαρμόζετε τις στρατηγικές σας καθώς ο συνεταιρισμός σας εξελίσσεται και οι συνθήκες αλλάζουν.