Συνδυασμένες υποδομές μεταφορών ως όχημα περιφερειακής ανάπτυξης


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η προσέγγιση των πολιτικών ανάπτυξης της Ελλάδας για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, βασίζεται στη διαπίστωση ότι η επιδίωξη της ανταγωνιστικότητας απαιτεί σύνθετη ολοκληρωμένη δράση για βελτιώσεις σε ευρύ πεδίο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Οι συνδυασμένες υποδομές των μεταφορών σε περιφερειακό, διαπεριφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη της χώρας μας. Ταυτόχρονα με βάση τις αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal), η μετάβαση σε μια πράσινη κινητικότητα και οι συνδυασμένες μεταφορές θα προσφέρουν καθαρές, προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές μεταφορές ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών τίθεται ως εθνικός στόχος η Ενίσχυση της Συνδεσιμότητας των Μεταφορών, η οποία περιλαμβάνει τη συνδεσιμότητα με τα νησιά και μεταξύ συμπληρωματικών μέσων μεταφοράς, τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων, την εδαφική συνοχή και τη διασυνοριακή σύνδεση με χώρες εντός/ εκτός ΕΕ.

Τις πτυχές του θέματος αυτού θα κληθούν να συζητήσουν: Ο κος Παναγιώτης Κορκολής, Υπεύθυνος Ανάπτυξης του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ, Σύμβουλος του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για θέματα Ανάπτυξης, Πρώην Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, θα εστιάσει στις στρατηγικές προκλήσεις και προτεραιότητες πολιτικής σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα του συστήματος μεταφορών στην Ελλάδα.

Κομβικό ρόλο στις συνδυασμένες μεταφορές καλείται να παίξει ο σιδηρόδρομος και ο κος Χρήστος Βίνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ θα παρουσιάσει το στρατηγικό πλάνο δράσης της ΕΡΓΟΣΕ για την αναβάθμιση του ρόλου του σιδηροδρόμου στις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές της χώρας μας.

Ο κος Βύρων Καμπαράκης, Εκπρόσωπος για τη Μονάδα G.3 “Ελλάδα – Κύπρος”, στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα αναφερθεί στις προτεραιότητες της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών και στον προτεινόμενο τρόπο υλοποίησής τους μέσω της περιφερειακής πολιτικής στην Ελλάδα.

Ο κος Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος, Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ θα αναφερθεί στην αναγκαιότητα των συνδυασμένων υποδομών μεταφορών για αποτελεσματικά εθνικά logistics και για την προσέλκυση διερχόμενου φορτίου.

Τέλος, ο κος Μανώλης Κουτουλάκης, Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής θα αναφερθεί στα θέματα μεταφορών που άπτονται της νησιωτικότητας, καθώς και στην κρισιμότητα των απαραίτητων Υποδομών και των Δημόσιων Λειτουργιών Θαλάσσιων Μεταφορών στο ΕΣΠΑ 2021 – 2027. Την εκδήλωση θα συντονίσει η κα Στέλλα Αλεξοπούλου, Συνεργάτης στο Γραφείο Υφυπουργού στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Συντονίστρια του Στόχου Πολιτικής «Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη» του ΕΣΠΑ 2021-2027.