Συνεργασία της ΚοινΣΕπ Ένταξης Νέοι Ορίζοντες με τον Δήμο Αθηναίων στο πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη»


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση «Νέοι Ορίζοντες» εγκαινίασε στις 9 Μαρτίου 2016 τη συνεργασία της και με τον Δήμο Αθηναίων, μέσω του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη», το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με την Αρχή Διαχείρισης, το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το πρόγραμμα έχει ως κύριο στόχο την πλήρη επανένταξη και ενσωμάτωση στον κοινωνικό ιστό ανθρώπων που λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, αλλά και για ξεχωριστούς λόγους ο καθένας, βρέθηκαν αντιμέτωποι με το πρόβλημα της έλλειψης στέγης. Πρόκειται για πρόγραμμα χρονικής διάρκειας ενός έτους το οποίο φιλοδοξεί να βοηθήσει περί τα 1.200 άτομα. Κύριος στόχος του προγράμματος αποτελεί η μετάβαση των ωφελούμενων από τις δομές επείγουσας στέγασης και τους κοινωνικούς ξενώνες σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις.

Το πρόγραμμα στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες ενεργειών: τη Στέγαση και την Εργασιακή Επανένταξη.

Για τον πρώτο πυλώνα, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα, προβλέπεται κάλυψη ενοικίου και αυτόνομη διαμονή σε διαμέρισμα το οποίο θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του ατόμου ή της οικογένειας αντίστοιχα. Επίσης, καλύπτονται έξοδα επισκευής υφιστάμενης κατοικίας, η οποία βρίσκεται στην κυριότητα του ωφελούμενου ή έχει παραχωρηθεί νομίμως σε αυτόν. Τέλος, προβλέπονται δαπάνες για προσωρινή αναδοχή ενήλικα άστεγου.

Ο δεύτερος πυλώνας του προγράμματος σαφέστατο σκοπό έχει την επίτευξη της πλήρους αυτονόμησης των ωφελούμενων, μέσω στοχευμένων δράσεων πληροφόρησης και εργασιακής συμβουλευτικής, προκειμένου να επιτευχθεί η διασύνδεση τους με την αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα προβλέπει τέσσερις πιθανούς τρόπους εργασιακής επανένταξης ανάλογα με τις δεξιότητες και τις επιθυμίες του εκάστοτε ωφελούμενου. Παρέχεται δυνατότητα απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και δημιουργίας ατομικών ή συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

Στην απασχόληση συνίσταται και η συνδρομή της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης «Νέοι Ορίζοντες», η οποία ταυτίζεται πλήρως με το πνεύμα και τους στόχους του προγράμματος ως «Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης», αναλαμβάνοντας να απασχολήσει εργασιακά στις δράσεις της και να εντάξει στην αγορά εργασίας και κατ’ επέκταση την κοινωνική ζωή ωφελούμενους του προγράμματος. Σε πλήρη συνέργεια και συνέπεια ο Δήμος Αθηναίων με την Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες», με σεβασμό στην αξιοπρέπεια των συμπολιτών μας, οι οποίοι έχουν ανάγκη κοινωνικής προστασίας και θέτοντας ως προτεραιότητα το κοινωνικό έργο και τη δημιουργία σχέσεων αλληλεγγύης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, υπέγραψαν και δεσμεύθηκαν να τιμήσουν τη συνεργασία τους προς το κοινό όφελος.

Ήδη σήμερα απασχολούνται με το πρόγραμμα αυτό από την Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες» 6 συμπολίτες μας. Ευχόμαστε στο μέλλον η συνεργασία αυτή να αποφέρει ακόμη περισσότερους καρπούς.