Η Κοινωνική Οικονομία στην Ευρώπη χαιρετίζει το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία Ένα θετικό έργο για την Ευρώπη, ένα νέο κεφάλαιο για την κοινωνική οικονομία


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Σήμερα, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Valdis Dombrovskis και ο Επίτροπος Nicolas Schmit παρουσίασαν το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Οικοδόμηση μιας οικονομίας που λειτουργεί για τους ανθρώπους: ένα σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία» έχει ορίζοντα εννέα ετών για την εφαρμογή του –2021-2030- και θα αξιολογηθεί το 2025. Κοινωνική Οικονομία Η Ευρώπη πιστεύει ότι η κοινωνική οικονομία Το Σχέδιο Δράσης για την Οικονομία είναι μια εντυπωσιακή δημόσια πολιτική της ΕΕ, που δημιουργήθηκε από κοινού με τους ενδιαφερόμενους φορείς της κοινωνικής οικονομίας, που προσφέρει ένα θετικό έργο για την Ευρώπη. Μια πρωτοβουλία που έχει τη δυνατότητα να κλιμακώσει την κοινωνική οικονομία στην Ευρώπη, υπερβαίνοντας το παραδοσιακό 6,3% της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ που αντιπροσωπεύει σήμερα.

«Χαιρετίζουμε θερμά και εγκρίνουμε το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία για το οποίο εργαζόμαστε και υποστηρίζουμε από το 2014. Το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία θα παράσχει συγκεκριμένα μέσα στους φορείς της κοινωνικής οικονομίας για να κλιμακωθούν σε όλη την Ευρώπη και πέρα ​​από τα σύνορά μας». – Juan Antonio Pedreño, Πρόεδρος της Κοινωνικής Οικονομίας Ευρώπης

Το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία παρέχει έναν σαφή και περιεκτικό ορισμό της κοινωνικής οικονομίας στην Ευρώπη:

«Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου δράσης και των σχετικών πρωτοβουλιών της ΕΕ, η κοινωνική οικονομία καλύπτει οντότητες που μοιράζονται τις ακόλουθες βασικές κοινές αρχές και χαρακτηριστικά: την υπεροχή των ανθρώπων καθώς και τον κοινωνικό ή/και περιβαλλοντικό σκοπό έναντι του κέρδους, την επανεπένδυση του μεγαλύτερου μέρους των κερδών και πλεονάσματα για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων προς το συμφέρον των μελών/χρηστών («συλλογικό συμφέρον») ή της κοινωνίας γενικότερα («γενικού συμφέροντος») και της δημοκρατικής ή/και συμμετοχικής διακυβέρνησης».

Ο ορισμός αναφέρει συγκεκριμένα τους ακόλουθους οργανισμούς κοινωνικής οικονομίας: συνεταιρισμούς, εταιρείες αμοιβαίου οφέλους, ενώσεις (συμπεριλαμβανομένων φιλανθρωπικών οργανώσεων) και κοινωνικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, το έγγραφο εργασίας του προσωπικού της Επιτροπής που συνοδεύει το σχέδιο δράσης παρέχει μια σε βάθος ανάλυση των κύριων μορφών οργάνωσης της κοινωνικής οικονομίας και διερευνά αναδυόμενους τομείς δραστηριότητας όπως η υγειονομική περίθαλψη, η στέγαση (που συνδέονται στενά με το νέο ευρωπαϊκό Bauhaus και το κύμα ανακαίνισης), η κυκλική οικονομία , ασφάλιση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κοινωνικές υπηρεσίες, εκπαίδευση, τραπεζικά και χρηματοοικονομικά, γεωργία, δασοκομία, βιομηχανία, αθλητισμός και αναψυχή κ.λπ.

Το έγγραφο εργασίας του προσωπικού κάνει επίσης μια εις βάθος ανάλυση όλων των συνεισφορών και των ορόσημων που οδήγησαν σε αυτό το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία και επισημαίνει τις σχετικές πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ για τη στήριξη της Κοινωνικής Οικονομίας την περίοδο 2021-2027.

«Το Σχέδιο Δράσης είναι μια ομοσπονδιακή πρωτοβουλία, περιλαμβάνει μερικές από τις κύριες συστάσεις πολιτικής μας. Την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για την ανάπτυξη των συνθηκών πλαισίου της κοινωνικής οικονομίας, την οποία θα πρέπει να εγκρίνει το Συμβούλιο το 2023· η νέα ενιαία πύλη κοινωνικής οικονομίας της ΕΕ που θα λανσαριστεί το 2030· ή η σημασία της υποστήριξης των αντιπροσωπευτικών δικτύων της κοινωνικής οικονομίας σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, καθώς και η εμφάνιση τοπικών σημείων επαφής της κοινωνικής οικονομίας σε όλα τα κράτη μέλη, είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα με το γράμμα και το πνεύμα των προτάσεών μας». – Juan Antonio Pedreño, Πρόεδρος της Κοινωνικής Οικονομίας Ευρώπης

Η πολιτική περιλαμβάνει 38 συγκεκριμένες δράσεις που θα εφαρμοστούν τα επόμενα εννέα χρόνια, σε βασικούς τομείς όπως: κρατικές ενισχύσεις (διερεύνηση νέων δυνατοτήτων για εργασιακή ένταξη κοινωνικές επιχειρήσεις και άλλες επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας κοινωνικής ωφέλειας), νομικά και πολιτικά πλαίσια, κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις και πρόσβαση στις αγορές, προωθώντας την κοινωνική οικονομία σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο· επιχειρηματική υποστήριξη, δεξιότητες, νεανική επιχειρηματικότητα, πρόσβαση σε χρηματοδότηση και χρηματοδότηση (InvestEU και άλλα σχετικά προγράμματα)· συνεισφορά της κοινωνικής οικονομίας στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, κοινωνική καινοτομία· αναγνώριση και πολλά άλλα.

Σύμφωνα με τη Βιομηχανική Στρατηγική της ΕΕ, η Επιτροπή δρομολόγησε επίσης μια μεταβατική διαδρομή για το βιομηχανικό οικοσύστημα της εγγύτητας και της κοινωνικής οικονομίας, η οποία θεσπίζει μια συμμετοχική διαδικασία που θα οδηγήσει σε μια οριστική πορεία μετάβασης το 2022, συνοψίζοντας την κοινή εργασία και τη στοχευμένη δέσμευση με τους ενδιαφερόμενους και κινητοποίηση των ενδιαφερομένων για την παρουσίαση δεσμεύσεων και κοινών δράσεων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης αυτού του βιομηχανικού οικοσυστήματος. Η Επιτροπή θα κινητοποιήσει διαφορετικούς μηχανισμούς για να καταστεί δυνατή αυτή η διαδικασία και να διευκολυνθεί η συνεργασία των ενδιαφερομένων για την ανάπτυξη της μεταβατικής οδού.

«Πρόκειται για μια πολύ καλή δημόσια πολιτική της ΕΕ, μια πολιτική που εμπνέει και υποστηρίζει ένα θετικό σχέδιο για την Ευρώπη, μια πολιτική που θα ξεκινήσει μια επιχειρηματική επανάσταση. Αυτό που μας ενθουσιάζει περισσότερο στην Social Economy Europe, είναι ο δρόμος προς τα εμπρός. Όλα τα χέρια χρειάζονται τώρα για την εφαρμογή του σχεδίου: ενδιαφερόμενοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας, κράτη μέλη, θεσμικά όργανα της ΕΕ, τοπικές και περιφερειακές αρχές, έρευνες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η φιλανθρωπία και οι επενδυτές, η GECES κ.λπ. Μια περιπέτεια στην οποία προσβλέπουμε στη συνεργασία με το καταπληκτικό μας δίκτυο.” – Víctor Meseguer, Διευθυντής SEE.

Η SEE συγχαίρει τον Αντιπρόεδρο Dombrovskis, τον Επίτροπο Schmit, τον Επίτροπο Breton και τις υπηρεσίες της Επιτροπής για αυτή τη σοβαρή και θετική πρωτοβουλία και είναι έτοιμο να συμβάλει στην υλοποίησή της σε συνεργασία με τα μέλη και τους εταίρους μας.

Social Economy Action Plan