Σχεδιο ενισχυσης 100 ανεργων Δημου Θεσσαλονικης


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Σε εφαρμογή τίθεται σχέδιο που αφορά 100 ανέργους κατοίκους του Δήμου Θεσσαλονίκης (ηλικίας 18-64 ετών), οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ή στους ειδικούς καταλόγους του ΟΑΕΔ εκτός μητρώων ανεργίας και στοχεύουν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων ανέργων του Δήμου Θεσσαλονίκης σε επιχειρήσεις εστίασης, λιανικού εμπορίου και τουριστικών υπηρεσιών του ιστορικού κέντρου της πόλης.

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν περιλαμβάνουν ανάμεσα στα άλλα:

 • Τη συμμετοχή των ωφελουμένων δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης
 • Τη συμμετοχή των ωφελούμενων σε πέντε προγράμματα κατάρτισης 90 ωρών (70 ώρες θεωρία + 20 ώρες πρακτική) το καθένα και σε 2 δράσεις επιμόρφωσης (εκτός ΕΣΔΕΚ)

Τα προγράμματα κατάρτισης είναι τα εξής:

 • τεχνικές πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο (2 τμήματα )
 • βοηθός στον επισιτισμό (2 τμήματα)
 • κοινωνική οικονομία – επιχειρηματικότητα (1 τμήμα)

Οι δράσεις επιμόρφωσης αφορούν στην:

 • επιμόρφωση στην ιστορία της Θεσσαλονίκης (1 τμήμα)
 • σε βασικές γνώσεις στη ρώσικη γλώσσα (1 τμήμα)

Το αποτέλεσμα της Πράξης αναμένεται να είναι:

 • η πρόσληψη 60 ωφελούμενων σε επιχειρήσεις εστίασης, λιανικού εμπορίου, διαμονής και παροχής τουριστικών υπηρεσιών
 • η ίδρυση 15 νέων ατομικών ή άλλων επιχειρήσεων (π.χ. Ο.Ε., Ε.Ε.) και
 • η ίδρυση 5 Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) στις οποίες θα συμμετάσχουν 25 ωφελούμενοι.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Για την συμμετοχή στη δράση οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή να είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός μητρώου ανεργίας,
 • Να είναι μετατύ 18 – 64 ετών,
 • Να είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης δηλαδή του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Νομού Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Από τη συγκεκριμένη διαδικασία αναμένεται να προχωρήσειη πρόσληψη 60 ατόμων σε επιχειρήσεις εστίασης, λιανικού εμπορίου, διαμονής και παροχής τουριστικών υπηρεσιών. Επίσης θα ιδρυθούν 15 νέες ατομικές ή άλλες επιχειρήσεις και θα ιδρυθούν 5 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, στις οποίες θα συμμετάσχουν 25 ωφελούμενοι.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από τις 1/10/ 2013 έως και τις 31/10/ 2013.

Διάθεση αιτήσεων:

 • Δήμος Θεσσαλονίκης (Βασ. Γεωργίου 1Α, Τμήμα Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας). Τηλ. 2313/317500-317499-317303. Αρμόδιος επικοινωνίας: κ. Στέλιος Ζαχαρίου.
 • Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Καρακάση 1 ) Τηλ. 2310/313414. Αρμόδιος επικοινωνίας: κ. Αθανάσιος Κεχαγιάς.
 • Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (Πλ. Μοριχόβου 1, Λαδάδικα, 5ος όροφος). Τηλ. 2310/547887-538790. Αρμόδιος επικοινωνίας: κα Ιωαννίδου Χρυσούλα (10:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου)
 • Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 27). Τηλ. 2310/227390. Αρμόδιος επικοινωνίας: κ. Παύλος Καζαντζίδης

Δικαιολογητικά:

Τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής είναι τα εξής:

 • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής που να δηλώνεται ο τόπος διαμονής συνοδευόμενη από λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ).
 • Φωτοαντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας οικονομικού έτους 2013 (χρήση 2012)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την παρακολούθηση άλλων ολοκληρωμένων προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης, την τελευταία τριετία
 • Μία πρόσφατη φωτογραφία

*Όλα τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα ή πρωτότυπα.

Οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ την κάρτα ανεργίας τους από το χρόνο υποβολής της αίτησης μέχρι και την τελική τους επιλογή στους ωφελούμενους της πράξης.

Υποβολή αιτήσεων:

Η αίτηση με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται στην έδρα της Ειδήμων-Σύμβουλοι Ανάπτυξης στην διεύθυνση Ερατούς 2, Τ.Κ. 55535, Πυλαία –Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310/814400-814068 με αυτοπρόσωπη φυσική παρουσία των δυνητικά ωφελουμένων ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με courier.