Τα “μυστικά” για να λάβετε την επιδότηση του ΕΣΠΑ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Πώς μπορεί ένας άνεργος να συμπληρώσει σωστά την αίτηση για κάποιο πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης του νέου ΕΣΠΑ; Ποιες κατηγορίες επαγγελματιών μπορούν να επωφεληθούν από τα νέα προγράμματα; Πώς θα λάβει κάποιος τη χρηματοδότηση που προβλέπεται; Πρέπει να εμπιστεύεται τις εταιρείες συμβούλων ή όχι;

Απαντήσεις σε τέτοια ερωτήματα δίνουμε σήμερα με γενικότερες συμβουλές που αφορούν στη φιλοσοφία των προγραμμάτων ενίσχυσης της απασχόλησης για μεμονωμένα άτομα και επιχειρήσεις. Κατ αρχήν να θυμίσουμε πως ήδη τρέχει το πρόγραμμα για την “Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης” με καταληκτική ημερομηνία την 15/4/2016. Την ερχόμενη Πέμπτη 17 Μαρτίου έως και 27 Απριλίου υποβάλλονται οι αιτήσεις για τη “Νεοφυή Επιχειρηματικότητα”.

Από τις 29 Μαρτίου έως 17 Μαΐου υποβάλλονται οι αιτήσεις για την “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών” και από τις 7 Απριλίου έως τις 20 Μαΐου οι αιτήσεις για την “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”

Τα δύο πρώτα προγράμματα αφορούν σε ανέργους και πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ενίσχυση των αυτοαπασχολούμενων και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Τα άλλα δύο σχετίζονται με τις επιχειρήσεις του ευρύτερου τουριστικού τομέα και την παροχή υπηρεσιών σε κλάδους του εμπορίου, της μεταποίησης και άλλων ειδικοτήτων.

Σε ό,τι αφορά τα νέα στοιχεία των προγραμμάτων οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στο www.ependyseis.gr σε μια προσπάθεια μείωσης της γραφειοκρατίας και του όγκου των φακέλων που θα έπρεπε να εξεταστούν ενώ επιδοτείται η απασχόληση υφιστάμενου προσωπικού σε μια επιχείρηση με την προϋπόθεση να μην προχωρήσει η ίδια σε μείωση του προσωπικού για το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης. Επιπλέον, καινοτομία αποτελεί η επιδότηση της συνεργασίας περισσοτέρων του ενός πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από συμπληρωματικές ειδικότητες (αρκεί να μην έχουν συγγενική σχέση), η επιδότηση της αγοράς εξοπλισμού και της διαμόρφωσης χώρου, με την προϋπόθεση της διατήρησης της επιχείρησης για τρία χρόνια μετά τη λήξη του επιχειρηματικού σχεδίου αλλά και η ενίσχυση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ήταν καλό να έχουν μπροστά τους όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, ώστε να συμπληρώνουν σωστά και με ασφάλεια τα στοιχεία που ζητούνται και να ξέρουν ότι:

* Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται θα πρέπει πρώτα να εξοφλούνται από τους επιχειρηματίες και στη συνέχεια να γίνουν τα αιτήματα πιστοποίησης, ώστε να λάβουν τα χρήματα που ξόδεψαν

* Για κάθε είδους δραστηριότητα θα πρέπει πρώτα να έχουν εξασφαλιστεί όλες οι αδειοδοτήσεις όπως επίσης φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

* Οι πληρωμές και οι εξοφλήσεις των δαπανών θα πρέπει να γίνονται μέσω τράπεζας για δαπάνες άνω των 500 ευρώ

* Μεγάλη βαρύτητα ως προς την έγκριση μιας πρότασης έχει η πληρότητα και η σαφήνεια του επιχειρησιακού σχεδίου που υποβάλλεται. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να εμπεριέχει προβλέψεις εσόδων και εξόδων της επιχείρησης και θα αξιολογηθεί υποκειμενικά από τους αξιολογητές.

* Είναι απαραίτητη η επισήμανση της συνάφειας των δαπανών με το επιχειρησιακό σχέδιο, διαφορετικά μπορεί να περάσουν από την αρχική αξιολόγηση και να απορριφθούν αργότερα κατά τον έλεγχο

* Τροποποιήσεις που επηρεάζουν τη βαθμολόγηση της αρχικής πρότασης ή το όριο προϋπολογισμού κάθε έργου συνιστάται να αποφεύγονται

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι που θα επιλέξουν να απευθυνθούν σε εταιρείες συμβούλων να προτιμήσουν ανθρώπους με εμπειρία, οι οποίοι δεν υπόσχονται την άμεση ένταξη του υποψηφίου στο πρόγραμμα καθώς κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό λόγω του αδιάβλητου των σχετικών διαδικασιών. Συνιστάται, άλλωστε, να πληρώνουν ένα μέρος του ποσού στη φάση της υποβολής της αίτησης και πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και να ενημερώνονται διαρκώς από το σύμβουλο τόσο σε όλη την πορεία της διαδικασίας όσο και στο τελικό στάδιο της υπογραφής της αίτησης.

* Ειδικά για την περίπτωση της επιχορήγησης των άνεργων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της ενίσχυσης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, επισημαίνεται ότι οι προϋποθέσεις των προγραμμάτων αφορούν σε μια ευρεία γκάμα ειδικοτήτων, αλλά ο προϋπολογισμός τους είναι περιορισμένος, τις περισσότερες πιθανότητες ένταξης σε αυτά έχουν όσοι είναι άνεργοι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός χρόνου και είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, είτε έχουν κάνει έναρξη επιχείρησης μετά την 1.1.2011 και ταυτόχρονα διαθέτουν ατομικό εισόδημα κάτω από 7.500 ευρώ ή οικογενειακό κάτω από 12.000 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, καλό θα ήταν, όποιος τελικά θέλει να προχωρήσει μια επιχειρηματική ιδέα που τη θεωρεί σημαντική να μην αλλάξει τα σχέδιά του εξαιτίας των προγραμμάτων, καθώς είναι πιο σημαντικό να κάνει κάποιος μια προσπάθεια τη στιγμή που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει παρά να πάρει 40 ή 50% επιδότηση αλλάζοντας ουσιαστικά τις προδιαγραφές του έργου και χρονοτριβώντας.

http://www.eleftheria.gr