Τα Νέα Χρηματοδοτικά προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας όπως ανακοινώθηκαν!


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με προσανατολισμό την ένταξη στην αγορά εργασίας που ολοκληρώνονται στα τέλη του καλοκαιριού κι ο σχεδιασμός για την απασχόληση τη νέα προγραμματική περίοδο, βρέθηκαν στο επίκεντρο τεχνικής σύσκεψης εκπροσώπων των αναπτυξιακών συμπράξεων, με τη συμμετοχή και της Γενικής Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Δήμητρας Χαλικιά. Από την Κομοτηνή, η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου ανακοίνωσε την υλοποίηση προγράμματος χορήγησης κρατικών ενισχύσεων για νέες θέσεις εργασίας στις περιφέρειες της χώρας όπως και στην ΑΜΘ, που αφορά και τους νέους και αναμένεται να προκηρυχθεί τον Σεπτέμβριο.

Ποσό ύψους 1,3 δις ευρώ από το ΕΣΠΑ 2014-2020, σχετίζεται με την ανάπτυξη δράσεων στους τομείς της απασχόλησης και της καταπολέμησης ανεργίας συγκεκριμένα και εγκρίθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. Η προηγούμενη κυβέρνηση, όπως διευκρίνισε η κ. Χαλικιά, δέσμευσε 700 εκ. ευρώ για «εμπροσθοβαρή» έργα που περιλαμβάνουν την υλοποίηση των προγραμμάτων για την κοινωφελή εργασία και σε δράσεις για την νεολαία (Youth Garantee), τα γνωστά voucher για ανέργους έως 24 ετών κι έως 29 ετών αντίστοιχα.

Η ίδια αναφέρθηκε και σε στοχευμένο σε κλαδικές τεχνικές εξειδικεύσεις πρόγραμμα, ύψους 112 εκ. ευρώ, το οποίο μετά από συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση ακυρώθηκε κι επανασχεδιάστηκε από το Υπουργείο Εργασίας ενώ αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στο επόμενο μήνα μετά τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης.

«Διαπιστώσαμε ότι όλα αυτά τα προγράμματα, ήταν λίγο δήθεν καταπολέμηση της ανεργίας» τόνισε η κ. Χαλικιά εστιάζοντας και στο γεγονός της άνισης κατανομής των χρηματικών ποσών που προβλέπονταν για τους παρόχους κατάρτισης και τους άνεργους ωφελούμενους, με τους μεν πρώτους να λαμβάνουν 5.000 ευρώ και τους δεύτερους μόλις 1.500 . Επιπλέον διαπιστώθηκε εκ μέρους του Υπουργείου, ότι το σύστημα μοριοδότησης για συμμετοχή σε δράσεις επανένταξης στην αγορά εργασίας, έθετε «εκτός» άνδρες και γυναίκες άνω των 45 ετών, που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα.

Σε ό,τι αφορά την κοινωφελή εργασία με τις 32.000 θέσεις στους δήμους της χώρας και τη νέα προκήρυξη του προγράμματος που προβλέπει 20.000 θέσεις κι αναμένεται, «η μοριοδότηση έχει αλλάξει», διευκρίνισε η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι «κι αυτό δεν είναι ένα πρόγραμμα που αντιμετωπίζει την ανεργία».

380 εκατ. ευρώ για νέες θέσεις εργασίας

Η κ. Χαλικιά αναφέρθηκε στην εξειδίκευση πιστώσεων ύψους 380 εκατ. ευρώ, που προορίζονται για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων για νέες θέσεις εργασίας και απευθύνονται και σε νέους ανέργους. Με υποχρέωση της επιχείρησης ,μετά από την μικρή κατάρτιση να κρατήσει στην εργασία του, τον ωφελούμενο άνεργο για διάστημα, ανάλογο με τους μήνες που επιχορηγήθηκε η θέση εργασίας. Το πρόγραμμα προβλέπει επιχορήγηση για κάθε θέση εργασίας για 6 και 12 μήνες αντίστοιχα κι άρα 12 μήνες και 24 μήνες συνολικής απασχόλησης για κάθε έναν από τους ωφελούμενους που θα συμμετέχουν σε αυτό.


Η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων ξεκίνησε ήδη σε συνεργασία με τις διαχειριστικές αρχές των Ε.Π , την εξειδίκευση των περιφερειακών προγραμμάτων στο σκέλος που αφορά σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την ΑΜΘ, η σχετική πρόταση κατευθύνεται στον τομέα της εξειδίκευσης της επιχειρηματικότητας κι υποβλήθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο αριθμός των θέσεων εργασίας που θα «ανοίξουν» σε εφαρμογή του προγράμματος δεν έγιναν ακόμη γνωστές ωστόσο για τον καθορισμό της πρότασης, λήφθηκαν υπόψη ανάλογοι δείκτες του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος.

Ενιαίο μοναδιαίο κόστος για θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η κ. Χαλικιά μίλησε εξάλλου και για τη διαδικασία ομογενοποίησης του μοναδιαίου κόστους που αντιστοιχεί σε κάθε θέση εργασίας, για την ταχύτερη πληρωμή των προγραμμάτων. «Κάθε περιφέρεια κοστολογεί διαφορετικά τη νέα θέση εργασίας και τη νέα επιχείρηση». Το κόστος αυτό αντιστοιχεί στην περίπτωση του ΕΠ Μακεδονίας στις 54.000 ευρώ ενώ στην ΑΜΘ ανέρχεται σε 7.000 ευρώ. Την ομογενοποίηση του μοναδιαίου κόστους έχει αναλάβει ομάδα εργασίας ενώ η Γενική Γραμματέας εξέφρασε την ελπίδα ότι από το Σεπτέμβριο, με την προκήρυξη των προγραμμάτων «θα υπάρχει το μοναδιαίο κόστος σε όλη την Ελλάδα».

28 προγράμματα για την προώθηση στην αγορά εργασίας στην ΑΜΘ

Την τεχνική σύσκεψη της Τετάρτης, στην οποία έλαβαν μέρος όλες οι αναπτυξιακές συμπράξεις στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που υλοποιούν προγράμματα ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ, διοργάνωσε η Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε, στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής.

Στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, υλοποιούνται 28 προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 9,5 εκ. ευρώ, με τις εκταμιεύσεις τους να φτάνουν το 1,5 εκ. ευρώ.

Η ΑΝ.ΡΟ, σύμφωνα με τον Γενικό της Διευθυντή κ. Ευστάθιο Κεφαλίδη, στο πλαίσιο προγράμματος, συλλέγει στοιχεία σχετικά με τις δράσεις των αναπτυξιακών συμπράξεων για την υλοποίησή τους. Με τη λήξη των ίδιων προγραμμάτων, τον Σεπτέμβριο θα διαμορφωθεί ολοκληρωμένη εικόνα για τα αποτελέσματα τους, στην άμεση και την έμμεση απασχόληση στην περιφέρεια. Ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες αποτελεσμάτων που απορρέουν από τα έργα ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ, θα οπτικοποιηθούν σε εικόνες, μέσω του συστήματος GIS που δημιουργήθηκε από κοινού με την Περιφέρεια ΑΜΘ.

Τα ΤΟΠΕΚΟ είναι προγράμματα προώθησης της απασχόλησης μέσα από τη δικτύωση φορέων που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Απασχόλησης ενώ τα ΤΟΠΣΑ έχουν τον ίδιο προσανατολισμό αλλά τυγχάνουν χρηματοδότησης και παρακολούθησης από την Περιφέρεια. Στοχεύουν αφενός στον προσανατολισμό στην αγορά εργασίας, ανέργων διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων, όπως ατόμων με ιδιαιτερότητες, μονογονεϊκών οικογενειών, μακροχρόνια ανέργων και νέων, αφετέρου στην παροχή της αντίστοιχης τεχνογνωσίας στους φορείς που συμμετέχουν σε αυτά, που είναι Δήμοι, Περιφέρειες και, Επιμελητήρια. Ο κ. Κεφαλίδης επισήμανε πάντως ότι σε αρκετές περιπτώσεις ωφελούμενοι τους, «προσανατολίστηκαν στην αγορά εργασίας αυτή τη δύσκολη περίοδο».

Τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν από τις διαδικασίες υλοποίησης, «θα αποτελέσουν το υπόβαθρο για να γίνουν καινούριες προκηρύξεις όσο το δυνατό πιο γρήγορα από το Σεπτέμβριο, να έχουμε γρήγορη εκκίνηση, θεραπεύοντας προβλήματα από τις εμπειρίες που έχουμε» υπογράμμισε.