Τα πλεονεκτήματα δημιουργίας μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρισης αντί μιας άλλης επιχειρηματικής μορφής.


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα για τη δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης σε σύγκριση με άλλες μορφές επιχείρησης:

Κοινωνικός σκοπός: Μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση ιδρύεται για την επίτευξη ενός κοινωνικού, περιβαλλοντικού ή κοινοτικού στόχου και όχι απλώς κέρδους. Η εστίαση μιας τέτοιας επιχείρησης είναι στην αντιμετώπιση των αναγκών και των ανησυχιών της κοινότητας και στη δημιουργία θετικού κοινωνικού αντίκτυπου.

Δημοκρατική Δομή: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί ανήκουν και διοικούνται δημοκρατικά από τα μέλη τους. Κάθε μέλος έχει ίσο λόγο στη λήψη αποφάσεων και μπορεί να ψηφίσει για σημαντικά θέματα που επηρεάζουν την επιχείρηση. Αυτή η συμμετοχική προσέγγιση δημιουργεί ένα αίσθημα ιδιοκτησίας, κοινή ευθύνη και ισχυρή δέσμευση στην αποστολή του συνεταιρισμού.

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να επωφεληθούν από μια σειρά ευκαιριών χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμες στις κοινωνικές επιχειρήσεις. Αυτό περιλαμβάνει πρόσβαση σε επιχορηγήσεις, κοινωνικές επενδύσεις και κοινοτική χρηματοδότηση, που μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρηση να αναπτυχθεί και να επιτύχει τους κοινωνικούς της στόχους.

Φορολογικά οφέλη: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορεί επίσης να είναι επιλέξιμοι για ορισμένα φορολογικά πλεονεκτήματα, όπως απαλλαγές ή μειώσεις στους επιχειρηματικούς συντελεστές ή χαμηλότερους συντελεστές εταιρικού φόρου, ανάλογα με τη χώρα.

Ευκαιρίες Δικτύωσης: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να δικτυωθούν με άλλες επιχειρήσεις και οργανισμούς του κλάδου, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε νέες ευκαιρίες και συνεργασίες.

Ανθεκτικότητα: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί τείνουν να είναι πιο ανθεκτικοί από άλλους τύπους επιχειρήσεων σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας ή αστάθειας της αγοράς, καθώς επικεντρώνονται σε μια κοινωνική αποστολή και συχνά έχουν ένα ισχυρό δίκτυο υποστήριξης μελών και ενδιαφερομένων.

Συνολικά, η ίδρυση μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης μπορεί να προσφέρει έναν ουσιαστικό και βιώσιμο τρόπο για τη δημιουργία θετικής κοινωνικής αλλαγής, ενώ παράλληλα λειτουργεί μια επιτυχημένη και κερδοφόρα επιχείρηση.


Discover more from ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ

Subscribe to get the latest posts sent to your email.