Τι είναι τα προγράμματα Erasmus και πως μπορεί να τα αξιοποιήσει μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση;


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Τα προγράμματα Erasmus είναι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύουν στην προώθηση της διεθνούς κινητικότητας και συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Το πιο γνωστό πρόγραμμα Erasmus είναι το πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο περιλαμβάνει διάφορες ευκαιρίες για φοιτητές, εκπαιδευτικούς και οργανισμούς.

Το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει χρηματοδότηση και υποστήριξη σε άτομα και οργανισμούς που εμπλέκονται σε δραστηριότητες εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας και αθλητισμού. Παρέχει ευκαιρίες σε φοιτητές να σπουδάσουν στο εξωτερικό, να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και να αναπτύξουν διαπολιτισμικές δεξιότητες. Οι δάσκαλοι και τα μέλη του προσωπικού μπορούν επίσης να συμμετάσχουν σε σεμινάρια κατάρτισης ή σε εργασίες διδασκαλίας στο εξωτερικό. Επιπλέον, οργανισμοί όπως πανεπιστήμια, σχολεία, οργανώσεις νεολαίας και κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν σε συνεργατικά έργα και δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων.

Για μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί να επωφεληθεί από τα προγράμματα Erasmus:

  1. Προγράμματα ανταλλαγής: Το Erasmus+ προσφέρει ευκαιρίες κινητικότητας σε μέλη του προσωπικού των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, επιτρέποντάς τους να συμμετέχουν σε αναθέσεις εργασίας, κατάρτισης ή διδασκαλίας στο εξωτερικό. Αυτό μπορεί να προσφέρει πολύτιμες γνώσεις, γνώσεις και δεξιότητες που μπορούν να εφαρμοστούν στον συνεταιρισμό.
  2. Στρατηγικές συνεργασίες: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να δημιουργήσουν στρατηγικές συνεργασίες με οργανισμούς από άλλες χώρες μέσω της χρηματοδότησης Erasmus+. Αυτές οι συνεργασίες μπορούν να επικεντρωθούν σε διάφορους τομείς όπως η κοινωνική επιχειρηματικότητα, η κοινοτική ανάπτυξη, η ανάπτυξη ικανοτήτων και η καινοτομία. Τα συνεργατικά έργα μπορούν να οδηγήσουν στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, στην ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων και στη δημιουργία δικτύων.
  3. Έργα μαθησιακής κινητικότητας: Το Erasmus+ υποστηρίζει έργα που προωθούν τη μαθησιακή κινητικότητα για άτομα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με λιγότερες ευκαιρίες. Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να οργανώσουν έργα κινητικότητας που επιτρέπουν στα μέλη τους ή στους δικαιούχους-στόχους να αποκτήσουν διεθνή εμπειρία, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους.
  4. Εκπαίδευση και Εργαστήρια: Το Erasmus+ προσφέρει χρηματοδότηση για μαθήματα κατάρτισης, σεμινάρια και εργαστήρια. Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτές τις δραστηριότητες για να βελτιώσουν τις γνώσεις τους, να μάθουν νέες μεθοδολογίες και να μοιραστούν εμπειρίες με οργανισμούς από διαφορετικές χώρες. Αυτό μπορεί να συμβάλει στην επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού του συνεταιρισμού και να βελτιώσει τη συνολική αποτελεσματικότητά του.

Για να επωφεληθούν από τα προγράμματα Erasmus, οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να εξερευνήσουν τον επίσημο ιστότοπο του Erasmus+ ή να συμβουλευτούν την Εθνική Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διαχείριση του Erasmus+ στη χώρα τους. Μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες ευκαιρίες, τις διαδικασίες αίτησης και τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Είναι σημαντικό να αναθεωρήσετε προσεκτικά τις κατευθυντήριες γραμμές του προγράμματος και να αναπτύξετε μια σαφή πρόταση έργου που να ευθυγραμμίζεται με τους στόχους και τις προτεραιότητες του Erasmus+.