«Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας στην περιοχή του Μαραθώνα»


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Δράση «Δημιουργία Δικτύου Τοπικών Φορέων Επιχειρηματικότητας», η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων Δικτύωσης του έργου «ΕΧΕΤΛΑΙΟΣ- Πολιτιστική παρέμβαση για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή του Μαραθώνα». Το έργο είχε ως στόχο την προετοιμασία και την επαγγελματική και επιχειρηματική ενεργοποίηση ανέργων της περιοχής του Μαραθώνα, επικεντρώνοντας στην ανάδειξη και αξιοποίηση της μοναδικής σύγχρονης και αρχαίας πολιτιστικής της κληρονομιάς, στην προσέλκυση επισκεπτών και στην οικονομική ανάπτυξη σχεδόν όλων των τομέων της παραγωγικής δραστηριότητας της περιοχής.

Clip

Η Δράση αφορούσε στη δημιουργία ενός δικτύου τοπικών φορέων και μηχανισμών διάδοσης πληροφοριών, με στόχο την παραγωγή πολλαπλών και μετρήσιμων αποτελεσμάτων στη στήριξη, συμβουλευτική και προώθηση στην απασχόληση των ωφελούμενων του έργου.

Το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας, το οποίο προέκυψε από τη Δράση έχει ως στόχο να συμβάλλει στην ανάδειξη και προώθηση των τοπικών προϊόντων, στην προβολή της περιοχής και στη συνολική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της, μέσω της συνεργασίας και της κοινής δραστηριοποίησης όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

images