ΤΟΠΣΑ “ΑΤΤΙΚΑΙΝ”


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΑΤΤΙΚΑΙΝ”

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» στο πλαίσιο της δράσης «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», υλοποιεί το πρόγραμμα με διακριτικό τίτλο “ΑΤΤΙΚΑΙΝ” για την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των ανέργων, της Περιφέρειας Αττικής.

Για τον λόγο αυτόν ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους/τις ενδιαφερόμενους/νες για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.

Τι είναι η πράξη ΤΟΠΣΑ “ΑΤΤΙΚΑΙΝ”

Η πράξη ΤΟΠΣΑ «ΑΤΤΙΚΑΙΝ» αποτελεί μια ολοκληρωμένη δέσμη ενεργειών, οι οποίες θα έχουν σαν τελικό στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 78 νέων επιστημόνων και ανέργων που διαμένουν στην Περιφέρεια Αττική, καθώς και την ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα, οι ενέργειες στοχεύουν στην ανάδειξη αναπτυξιακών προοπτικών και στρατηγικών με βάση την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, την εξωστρέφεια και την τόνωση της απασχόλησης.

Όλες οι δράσεις που προβλέπει το έργο εξελίσσονται συνδυαστικά στα πεδία της υποστήριξης, της ενδυνάμωσης και της επαγγελματικής ένταξης των ωφελουμένων και της ανάπτυξης νέων και καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Σε ποιους απευθύνεται;

Η πράξη «ΑΤΤΙΚΑΙΝ απευθύνεται σε όσους:

 είναι Άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ ή
 είναι Νέοι επιστήμονες (Μηχανικοί, Περιβαλλοντολόγοι, Οικονομολόγοι, Γεωπόνοι, Βιολόγοι, Χημικοί, Απόφοιτοι πληροφορικής, Ιατροί, Δικηγόροι κ.λπ, με προϋποθέσεις ) ή
 είναι Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με χαμηλά εισοδήματα

Πως μπορείς να ωφεληθείς από την πράξη «ΑΤΤΙΚΑΙΝ»

Από την συμμετοχή σου στο πρόγραμμα της πράξης «ΑΤΤΙΚΑΙΝ» μπορείς να αποκτήσεις:

• ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ επιμόρφωση και πιστοποίηση στη βασική ικανότητα: «Αίσθημα πρωτοβουλίας και Επιχειρηματικότητας», σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ERF)
• ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στο αντικείμενο «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις»
• ΔΩΡΕΑΝ επαγγελματική συμβουλευτική καθοδήγηση και ψυχολογική υποστήριξη καθ ’όλη την διάρκεια του προγράμματος
• ΔΩΡΕΑΝ ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου της ατομικής σου επιχείρησης
• ΔΩΡΕΑΝ ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου της κοινωνικής επιχείρησης που θα συμμετέχεις
• ΔΩΡΕΑΝ συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας της επιχείρησής σου
• ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή σε δίκτυο νέων επιχειρηματιών για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου και την ενίσχυση της εξωστρέφειας

Ποια τα αναμενόμενα αποτελέσματα της πράξης «ΑΤΤΙΚΑΙΝ»

Με την ολοκλήρωση της προετοιμασίας μέσα από τις προβλεπόμενες δράσεις της πράξης οι ωφελούμενοι θα είναι σε θέση:

 να αποκτήσουν τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που θα καλύπτουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων στις οποίες θα προωθηθούν προς απασχόληση
 να αποκτήσουν δωρεάν το δικό τους ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο, κάτι που θα διευκολύνει τις προσπάθειές τους να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα
 να ιδρύσουν ατομική επιχείρηση στο αντικείμενο επιλογής τους
 να συμμετέχουν σε κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση στο αντικείμενο επιλογής τους

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι την Παρασκευή 6/6/2014, στα παρακάτω σημεία:

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1.ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ Α.Ε., Φερών 16, Αθήνα (Πλατεία Βικτωρίας)
Τηλέφωνο: 210 8838540 (Δρανδάκη Αννίκα), ημέρες: Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες: 10:00 – 16:00

2.ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, Κοινωνική Υπηρεσία, Λεωφόρος Δημοκρατίας και Ι. Μέρλα, Αγ. Ανάργυροι
Τηλέφωνο: 213 2039921 (Τσιαμπόκαλου Ελένη), ημέρες: Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες: 08:30-14:30

3.Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.) Παντείου Πανεπιστημίου, Αριστοτέλους 3, Καλλιθέα
Τηλέφωνο 2109201631, ημέρες: Τετάρτη (14:00-17:00) & Παρασκευή (14:00 -16:00)

4. Στην ιστοσελίδα www.attikain.gr

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα κάτωθι Δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύουν την Αίτηση συμμετοχής:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (Άνεργοι, Νέοι Επιστήμονες, Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ):

1.Επικυρωμένο αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος που να βεβαιώνει τον τόπο κατοικίας του, ή φωτοτυπία λογαριασμού, ηλεκτρισμού, ή τηλεφωνίας, ή ύδρευσης στο όνομα του αιτούντος)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Α. Για τους ΑΝΕΡΓΟΥΣ:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ
2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται)

Β. Για τους ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ*:

1. Έναρξη Επιτηδεύματος
2. Βεβαίωση μεταβολής έδρας (εάν απαιτείται)
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασκούσατε ατομικό επάγγελμα και δεν συμμετείχατε σε επιχείρηση πριν την έναρξη επιτηδεύματος με θεώρηση από την αρμόδια ΔΟΥ
4. Υπεύθυνη δήλωση στην περίπτωση που ασκούσατε ατομικό επάγγελμα ή συμμετείχατε σε επιχείρηση ως Ιατρός άνευ ειδικότητας πριν την έναρξη επιτηδεύματος, για χρόνο που δεν ξεπερνούσε τους 12 μήνες, με θεώρηση από την αρμόδια ΔΟΥ
5. Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους που έγινε η έναρξη δραστηριότητας
6. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται)

Γ. Για τους ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ* :

1. Βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ ή Φωτοτυπία του βιβλιαρίου με θεώρηση σε ισχύ
2. Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2013 (Θα πρέπει το ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες να μην υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2013, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές να μην υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος).

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (Άνεργοι, Νέοι Επιστήμονες, Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ):

1. Αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών
2. Αντίγραφο πιστοποίησης ΤΠΕ

Διαδικασία επιλογής

Έπειτα από την συλλογή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί έλεγχος των στοιχείων κάθε αίτησης (απόρριψη των αιτήσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην πρόσκληση). Κατόπιν οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη από ειδική ομάδα που θα συσταθεί στο πλαίσιο της Επιτροπής Υποδοχής.

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Επιλογής των ωφελουμένων που θα αποτελείται από εκπροσώπους των εταίρων της Α.Σ, η οποία θα κάνει και την τελική κατάταξη των ενδιαφερομένων σε επιτυχόντες και επιλαχόντες.

Εταίροι της Α.Σ.

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Συντονιστής Α.Σ.)
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ Κ.Ε.Ε. Α.Ε.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ “ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.”
Φ.Θ. ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ – Ε. ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Ο.Ε. “STRATEGO”

Οι εταίροι που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο έργο θα υλοποιήσουν δράσεις αντίστοιχες με τη φύση των δραστηριοτήτων τους, οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται μέσω της δικτύωσης και της άμεσης συνεργασίας τους, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες των ενεργειών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του εν λόγω έργου.

Η πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας-ΑΤΤΙΚΑΙΝ», υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1:Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8 «Διευκόλυνση της απασχόλησης στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).