Το Μετασχηματιστικό Δυναμικό της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Κοινωνική Ένταξη της Ελλάδας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 600 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η Ελλάδα, ένα έθνος πλούσιο σε ιστορία και πολιτισμό, έχει αντιμετωπίσει σημαντικές οικονομικές προκλήσεις τα τελευταία χρόνια. 

Ο απόηχος της οικονομικής κρίσης, που επιδεινώθηκε από την πανδημία του COVID-19, έχει αφήσει πολλούς Έλληνες να παλεύουν με την ανεργία, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία αναδεικνύεται ως ισχυρή δύναμη για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και την προώθηση της ένταξης των ευάλωτων ομάδων στην κοινωνία.

Κατανόηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας:

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία αναφέρεται σε μια σειρά οικονομικών δραστηριοτήτων, επιχειρήσεων και οργανισμών που δίνουν προτεραιότητα στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους έναντι της μεγιστοποίησης του κέρδους. Περιλαμβάνει συνεταιρισμούς, κοινωνικές επιχειρήσεις, αμοιβαία ιδρύματα και ενώσεις, όλα ενωμένα με τη δέσμευση για τη δημιουργία μιας πιο δίκαιης και βιώσιμης κοινωνίας.

  1. Δημιουργία θέσεων εργασίας και οικονομική ανάπτυξη:

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης, ειδικά σε τομείς όπου οι παραδοσιακές αγορές ενδέχεται να παραπαίουν. Οι συνεταιρισμοί, για παράδειγμα, δίνουν τη δυνατότητα στα άτομα να κατέχουν και να διαχειρίζονται συλλογικά επιχειρήσεις, ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα και δημιουργώντας βιώσιμες θέσεις εργασίας. Παραδείγματα περιλαμβάνουν συνεταιρισμούς εργαζομένων στη γεωργία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον τουρισμό, που συμβάλλουν τόσο στην οικονομική ανάπτυξη όσο και στην ανθεκτικότητα της κοινότητας.

Παράδειγμα Εφαρμογής: Η δημιουργία αγροτικών συνεταιρισμών στην Ελλάδα έχει αναζωογονήσει τις αγροτικές κοινότητες με τη συγκέντρωση πόρων, την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και τη συλλογική εμπορία προϊόντων. Αυτό όχι μόνο ενισχύει τις τοπικές οικονομίες αλλά διατηρεί επίσης τις παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές.

  1. Οικονομική ένταξη και κοινοτική ενδυνάμωση:

Τα μοντέλα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας δίνουν προτεραιότητα στη χρηματοοικονομική ένταξη, παρέχοντας στις περιθωριοποιημένες ομάδες πρόσβαση σε κεφάλαια και πόρους. Οι πρωτοβουλίες μικροχρηματοδότησης και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που βασίζονται στην κοινότητα επιτρέπουν σε ευάλωτους πληθυσμούς να ξεκινήσουν τις δραστηριότητές τους, σπάζοντας τον κύκλο της φτώχειας.

Παράδειγμα Εφαρμογής: Η ίδρυση κοινοτικών πιστωτικών ενώσεων σε αστικές περιοχές της Ελλάδας έχει δώσει τη δυνατότητα σε άτομα με χαμηλό εισόδημα να έχουν πρόσβαση σε οικονομικά δάνεια και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Αυτό τους επέτρεψε να ξεκινήσουν μικρές επιχειρήσεις, οδηγώντας την τοπική οικονομική ανάπτυξη.

  1. Κοινωνική Καινοτομία και Περιβαλλοντική Αειφορία:

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία προωθεί την κοινωνική καινοτομία αντιμετωπίζοντας δημιουργικά τις κοινωνικές προκλήσεις. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις, καθοδηγούμενες από μια αποστολή προς όφελος της κοινωνίας, συχνά πρωτοπορούν σε βιώσιμες πρακτικές. Στο ελληνικό πλαίσιο, αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει φιλικές προς το περιβάλλον πρωτοβουλίες τουρισμού, έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή προγράμματα μείωσης των απορριμμάτων.

Παράδειγμα Εφαρμογής: Μια κοινωνική επιχείρηση που προωθεί τον φιλικό προς το περιβάλλον τουρισμό στην Ελλάδα όχι μόνο προσελκύει περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένους ταξιδιώτες αλλά και επανεπενδύει τα κέρδη σε τοπικά έργα διατήρησης. Αυτό δημιουργεί έναν βρόχο θετικής ανάδρασης, υποστηρίζοντας τόσο την οικονομία όσο και το περιβάλλον.

  1. Κοινοτική Ανθεκτικότητα και Κοινωνική Συνοχή:

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία  συμβάλλει στην οικοδόμηση ανθεκτικών κοινοτήτων ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Οι πρωτοβουλίες υπό την ηγεσία της κοινότητας αντιμετωπίζουν τις τοπικές ανάγκες πιο αποτελεσματικά από τις προσεγγίσεις από πάνω προς τα κάτω, δημιουργώντας μια αίσθηση ιδιοκτησίας και υπερηφάνειας.

Παράδειγμα Εφαρμογής: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί που παρέχουν υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές της Ελλάδας όχι μόνο έχουν βελτιώσει την πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη αλλά έχουν επίσης ενισχύσει τους δεσμούς της κοινότητας. Αυτή η προσέγγιση βάσης ενισχύει τη συνολική ευημερία της κοινωνίας.

Συμπέρασμα:

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία παρουσιάζει ένα μετασχηματιστικό μοντέλο για την Ελλάδα, προσφέροντας μια πορεία προς τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την ένταξη των ευάλωτων ομάδων. Δίνοντας προτεραιότητα στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, οι πρωτοβουλίες ΚΑΑ δημιουργούν μια πιο ανθεκτική, δίκαιη και διασυνδεδεμένη κοινωνία. 

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι επιχειρήσεις και η κοινωνία των πολιτών πρέπει να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον που υποστηρίζει και ενισχύει τον θετικό αντίκτυπο της ΚΑΑ στην Ελλάδα, διασφαλίζοντας ένα φωτεινότερο και χωρίς αποκλεισμούς μέλλον για όλους.