Τρόποι αναζήτησης πόρων για την χρηματοδότηση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αναζήτησης πόρων για τη χρηματοδότηση των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, όπως:

Επιχορηγήσεις: Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορηγήσεις από διάφορες πηγές, όπως κρατικές υπηρεσίες, ιδιωτικά ιδρύματα και εταιρείες. Αυτές οι επιχορηγήσεις μπορούν να παρέχουν χρηματοδότηση για συγκεκριμένα έργα ή συνεχείς ενέργειες.

Crowdfunding: Οι πλατφόρμες Crowdfunding επιτρέπουν στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις να συγκεντρώνουν κεφάλαια από μεγάλο αριθμό ατόμων που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν την αποστολή τους. Αυτός μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για τη συγκέντρωση κεφαλαίων και τη δημιουργία μιας κοινότητας υποστηρικτών.

Επένδυση κοινωνικού αντίκτυπου: Οι επενδυτές κοινωνικού αντίκτυπου παρέχουν χρηματοδότηση σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που δεσμεύονται να δημιουργήσουν θετικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα. Αυτός ο τύπος επένδυσης μπορεί να έχει τη μορφή χρηματοδότησης με ίδια κεφάλαια ή χρέους.

Δάνεια: Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση για δάνεια από τράπεζες, πιστωτικές ενώσεις ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τα δάνεια μπορεί να είναι εξασφαλισμένα ή ακάλυπτα και μπορεί να απαιτούν εξασφαλίσεις.

Δωρεές: Οι δωρεές από άτομα, επιχειρήσεις ή ιδρύματα μπορούν να παρέχουν στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις τους πόρους που χρειάζονται για να επιτύχουν την αποστολή τους. Αυτές οι δωρεές μπορεί να εκπίπτουν φορολογικά και μπορεί να παρέχουν στους δωρητές μια αίσθηση εκπλήρωσης για την υποστήριξη ενός αξιόλογου σκοπού.

Συνεργασίες: Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις μπορούν να συνεργαστούν με άλλους οργανισμούς, όπως κρατικούς φορείς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή εταιρείες, για να μοιραστούν πόρους και τεχνογνωσία. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κόστους και στην αύξηση του αντίκτυπου της εργασίας τους.

Μέλη: Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις μπορούν επίσης να παράγουν εισόδημα προσφέροντας συνδρομές σε άτομα ή οργανισμούς που υποστηρίζουν την αποστολή τους. Οι συνδρομές μπορούν να παρέχουν οφέλη όπως εκπτώσεις, πρόσβαση σε αποκλειστικές εκδηλώσεις ή δικαιώματα ψήφου σε οργανωτικές αποφάσεις.

Συνολικά, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις να αναζητήσουν πόρους για να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους και να επιτύχουν την αποστολή τους. Είναι σημαντικό για αυτούς τους οργανισμούς να εξετάσουν προσεκτικά τις επιλογές χρηματοδότησής τους και να αναπτύξουν ένα βιώσιμο σχέδιο για οικονομική επιτυχία.