Τρόποι αντιμετώπισης της εχθρικής στάσης της Ελληνικής Κυβέρνησης απέναντι στην Κοινωνική Οικονομία


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η αντιμετώπιση μιας εχθρικής στάσης της κυβέρνησης απέναντι στην κοινωνική οικονομία μπορεί να είναι μια πρόκληση. Ωστόσο, υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους οι οργανώσεις κοινωνικής οικονομίας και οι υποστηρικτές τους μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτήν την κατάσταση. Εδώ είναι μερικές προτάσεις:

Συνήγορος της αλλαγής: Ένας τρόπος αντιμετώπισης της εχθρικής στάσης της κυβέρνησης απέναντι στην κοινωνική οικονομία είναι να υποστηρίξουμε αλλαγές πολιτικής. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πιέσεις για νέα νομοθεσία που υποστηρίζει την κοινωνική οικονομία ή τροποποίηση υφιστάμενων νόμων για μεγαλύτερη αναγνώριση και υποστήριξη. Οι προσπάθειες συνηγορίας μπορούν επίσης να επικεντρωθούν στην ευαισθητοποίηση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και του κοινού σχετικά με τα οφέλη της κοινωνικής οικονομίας και τις δυνατότητές της να συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Δημιουργία συνασπισμών: Ένας άλλος τρόπος αντιμετώπισης της κυβερνητικής εχθρότητας είναι η οικοδόμηση συνασπισμών με άλλους οργανισμούς και ομάδες που μοιράζονται τους ίδιους στόχους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει άλλους οργανισμούς κοινωνικής οικονομίας, ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, συνδικάτα και πολιτικά κόμματα. Δουλεύοντας μαζί, αυτές οι ομάδες μπορούν να δημιουργήσουν μια μεγαλύτερη και πιο ισχυρή φωνή για αλλαγή.

Αύξηση της συμμετοχής του κοινού: Οι οργανισμοί κοινωνικής οικονομίας μπορούν επίσης να αυξήσουν τη συμμετοχή του κοινού και την ευαισθητοποίηση σχετικά με το έργο και τον αντίκτυπό τους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων, συνεδρίων και εργαστηρίων για την εκπαίδευση του κοινού σχετικά με τις δυνατότητες και τα επιτεύγματα της κοινωνικής οικονομίας. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν επίσης να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την επαφή με το κοινό και την οικοδόμηση υποστήριξης για την κοινωνική οικονομία.

Συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα: Τέλος, οι οργανισμοί κοινωνικής οικονομίας μπορούν να συνεργαστούν με τον ιδιωτικό τομέα για την προώθηση των στόχων και των στόχων τους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων με κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες ή την ενθάρρυνση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα σε πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας. Συνεργαζόμενοι με τον ιδιωτικό τομέα, οι οργανισμοί κοινωνικής οικονομίας μπορούν να αξιοποιήσουν πρόσθετους πόρους και τεχνογνωσία για να επιτύχουν τους στόχους τους.

Συνολικά, η αντιμετώπιση μιας εχθρικής στάσης της κυβέρνησης προς την κοινωνική οικονομία απαιτεί έναν συνδυασμό υπεράσπισης, δημιουργίας συνασπισμών, δημόσιας συμμετοχής και συνεργασίας. Αυτές οι προσπάθειες μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις δυνατότητες της κοινωνικής οικονομίας και στη δημιουργία υποστήριξης για αλλαγές πολιτικής που αναγνωρίζουν και υποστηρίζουν τη συμβολή της στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.