Τρόποι διαχείρισης συγκρούσεων επιθετικής συμπεριφοράς και αδιαφορίας από μέλη Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και διαδικασίες επίλυσης τους


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η διαχείριση συγκρούσεων επιθετικής συμπεριφοράς και αδιαφορίας εντός των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση ενός υγιούς και παραγωγικού εργασιακού περιβάλλοντος. Ακολουθούν ορισμένες στρατηγικές για τη διαχείριση και την επίλυση τέτοιων συγκρούσεων:

  1. Καθιέρωση σαφών καναλιών επικοινωνίας: Δημιουργία ανοιχτών γραμμών επικοινωνίας εντός της συνεταιριστικής επιχείρησης. Ενθαρρύνετε τα μέλη να εκφράσουν τις ανησυχίες, τις ιδέες και τις προτάσεις τους. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω τακτικών συναντήσεων ομάδας, κουτιών προτάσεων ή αποκλειστικών πλατφορμών επικοινωνίας.
  2. Καλλιεργήστε μια κουλτούρα σεβασμού και ενσυναίσθησης: Προωθήστε μια κουλτούρα σεβασμού, κατανόησης και ενσυναίσθησης μεταξύ των μελών. Ενθαρρύνετε όλους να ακούσουν και να εξετάσουν διαφορετικές οπτικές γωνίες, ενισχύοντας ένα συνεργατικό και υποστηρικτικό περιβάλλον.
  3. Εφαρμογή διαδικασιών επίλυσης συγκρούσεων: Αναπτύξτε σαφείς διαδικασίες επίλυσης συγκρούσεων που παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές για τον χειρισμό των συγκρούσεων. Αυτές οι διαδικασίες θα πρέπει να περιγράφουν τα βήματα που πρέπει να λαμβάνονται όταν προκύπτουν συγκρούσεις και να διασφαλίζουν ότι επιλύονται με δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο.
  4. Διαμεσολάβηση και διευκόλυνση: Σε περιπτώσεις συγκρούσεων, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε τεχνικές διαμεσολάβησης ή διευκόλυνσης. Ένα ουδέτερο τρίτο μέρος μπορεί να βοηθήσει στη διευκόλυνση των συζητήσεων και να καθοδηγήσει τα μέλη προς την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτών λύσεων. Αυτή η προσέγγιση ενθαρρύνει την ενεργητική ακρόαση, την ενσυναίσθηση και τον εποικοδομητικό διάλογο.
  5. Εκπαίδευση και εργαστήρια: Οργανώστε εκπαιδευτικές συνεδρίες και εργαστήρια που εστιάζονται στη διαχείριση συγκρούσεων και στην αποτελεσματική επικοινωνία. Παρέχετε στα μέλη τις απαραίτητες δεξιότητες και εργαλεία για την πλοήγηση στις συγκρούσεις με εποικοδομητικό τρόπο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει εκπαίδευση σε τεχνικές ενεργητικής ακρόασης, διαπραγμάτευσης και επίλυσης συγκρούσεων.
  6. Ενθαρρύνετε τον αυτοστοχασμό και την αυτορρύθμιση: Ενθαρρύνετε μια κουλτούρα αυτοστοχασμού και αυτορρύθμισης μεταξύ των μελών. Ενθαρρύνετε τα άτομα να αξιολογούν τη δική τους συμπεριφορά και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις πράξεις τους. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της επιθετικής συμπεριφοράς και στην προώθηση μιας πιο συνεργατικής ατμόσφαιρας.
  7. Καθιερώστε έναν κώδικα δεοντολογίας: Αναπτύξτε έναν κώδικα συμπεριφοράς που περιγράφει την αναμενόμενη συμπεριφορά και τις αξίες της συνεταιριστικής επιχείρησης. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέλη γνωρίζουν και συμφωνούν να τηρούν αυτόν τον κώδικα. Ο κώδικας δεοντολογίας μπορεί να χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς για την αντιμετώπιση της επιθετικής συμπεριφοράς και της αδιαφορίας.
  8. Αντιμετωπίστε τα υποκείμενα ζητήματα: Αναζητήστε υποκείμενα ζητήματα που μπορεί να συμβάλλουν στην επιθετική συμπεριφορά ή στην αδιαφορία. Θα μπορούσε να σχετίζεται με φόρτο εργασίας, σαφήνεια ρόλων, προσωπικές συγκρούσεις ή άλλους παράγοντες. Ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση αυτών των βαθύτερων αιτιών μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της εμφάνισης συγκρούσεων στην αρχή.
  9. Ζητήστε επαγγελματική βοήθεια εάν είναι απαραίτητο: Εάν οι συγκρούσεις επιμένουν ή κλιμακωθούν σε σημαντικό βαθμό, εξετάστε το ενδεχόμενο να εμπλέξετε εξωτερικούς επαγγελματίες, όπως ειδικούς επίλυσης συγκρούσεων ή μεσολαβητές. Αυτοί οι ειδικοί μπορούν να παρέχουν αντικειμενική καθοδήγηση και υποστήριξη για την επίλυση περίπλοκων συγκρούσεων.

Θυμηθείτε, η επίλυση συγκρούσεων πρέπει να δίνει προτεραιότητα στη δικαιοσύνη, τον σεβασμό και τη συνεργασία. Με την εφαρμογή αυτών των στρατηγικών και διαδικασιών, οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις συγκρούσεις, να καλλιεργήσουν ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον και να προάγουν την ευημερία και την επιτυχία των μελών τους.