Τρόποι προσφοράς Κοινωνικού Έργου από μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση.


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί, γνωστοί ως «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις» στην Ελλάδα, αντιπροσωπεύουν ένα ισχυρό μοντέλο συνδυασμού της επιχειρηματικής οξυδέρκειας με την κοινωνική ευθύνη.

Αυτές οι επιχειρήσεις στοχεύουν να ωφελήσουν την τοπική κοινωνία μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών, όπως η κοινωνική εργασία, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και ο πολιτιστικός εμπλουτισμός.

Αυτό το άρθρο διερευνά πώς μια επιχείρηση κοινωνικού συνεταιρισμού στην Ελλάδα μπορεί να προσφέρει και να προσφέρει κοινωνικό έργο για να βελτιώσει την ευημερία της κοινότητάς της.

Η έννοια των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Ο κοινωνικός συνεταιρισμός στην Ελλάδα είναι ένα είδος επιχείρησης που δίνει προτεραιότητα στους κοινωνικούς στόχους έναντι του κέρδους. Αυτές οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται σε διάφορα κοινωνικά ζητήματα, όπως η απασχόληση για περιθωριοποιημένες ομάδες, η κοινωνική ένταξη, η προστασία του περιβάλλοντος και η πολιτιστική προώθηση. Το νομικό πλαίσιο για αυτές τις επιχειρήσεις ενθαρρύνει την ανάπτυξή τους, παρέχοντάς τους τα απαραίτητα εργαλεία και υποστήριξη για να ευδοκιμήσουν.

Βασικοί Τομείς Κοινωνικής Εργασίας για έναν Ελληνικό Κοινωνικό Συνεταιρισμό

 1. Απασχόληση Ευάλωτων Πληθυσμών
  • Παράδειγμα: Συνεταιρισμός που εστιάζει στην ενσωμάτωση μακροχρόνια ανέργων, ατόμων με αναπηρία ή προσφύγων στο εργατικό δυναμικό.
  • Προσέγγιση: Παροχή εξατομικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης, υπηρεσιών τοποθέτησης εργασίας και συνεχούς υποστήριξης για να διασφαλιστεί η επιτυχής ένταξη και η διαρκής απασχόληση. Συνεργαστείτε με τοπικές επιχειρήσεις για τη δημιουργία ευκαιριών εργασίας και συνηγορήστε για πρακτικές προσλήψεων χωρίς αποκλεισμούς.
 2. Κοινοτική Υγεία και Ευημερία
  • Παράδειγμα: Συνεταιρισμός αφιερωμένος στην ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε μια αγροτική κοινότητα με περιορισμένη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.
  • Προσέγγιση: Δημιουργήστε ένα τοπικό κέντρο υγείας που θα προσφέρει δωρεάν ή οικονομικά προσιτή ψυχολογική συμβουλευτική, ομάδες υποστήριξης και εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία. Συνεργαστείτε με επαγγελματίες υγείας και εθελοντές για την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας.
 3. Εκπαιδευτική και Πολιτιστική Ανάπτυξη
  • Παράδειγμα: Συνεταιρισμός με στόχο τη διατήρηση της τοπικής κληρονομιάς και την προώθηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων μεταξύ των νέων.
  • Προσέγγιση: Οργανώστε εργαστήρια, μαθήματα τέχνης και πολιτιστικές εκδηλώσεις που γιορτάζουν τις τοπικές παραδόσεις. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με σχολεία για τη διδασκαλία των παιδιών σχετικά με την πολιτιστική τους κληρονομιά και την προώθηση της δημιουργικότητας.
 4. Περιβαλλοντική βιωσιμότητα
  • Παράδειγμα: Ένας συνεταιρισμός που επικεντρώνεται στην προώθηση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών και στη διατήρηση του περιβάλλοντος.
  • Προσέγγιση: Υποστηρίξτε τους τοπικούς αγρότες με εκπαίδευση σε τεχνικές βιολογικής γεωργίας, δημιουργήστε κοινοτικούς κήπους και εκτελέστε προγράμματα ανακύκλωσης. Διεξαγωγή εκπαιδευτικών εργαστηρίων για την αειφορία για την κοινότητα και υπεράσπιση περιβαλλοντικών πολιτικών.

Εφαρμογή Κοινωνικής Εργασίας στην Κοινότητα

Για την επιτυχή υλοποίηση πρωτοβουλιών κοινωνικής εργασίας, ένας κοινωνικός συνεταιρισμός στην Ελλάδα θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

 1. Εκτίμηση Αναγκών
  • Διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας για τον εντοπισμό των πιο πιεστικών αναγκών της κοινότητας. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω ερευνών, ομάδων εστίασης και διαβουλεύσεων με τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων, των επιχειρήσεων και των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης.
 2. Στρατηγικό σχεδιασμό
  • Αναπτύξτε ένα στρατηγικό σχέδιο που περιγράφει τους στόχους του συνεταιρισμού, τους πληθυσμούς-στόχους και τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Αυτό το σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει μετρήσιμους στόχους, χρονοδιαγράμματα και κατανομή πόρων.
 3. Συνεργασίες τοπικά
  • Δημιουργήστε συνεργασίες με τοπικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις και κρατικούς φορείς. Η συνεργασία μπορεί να ενισχύσει τον αντίκτυπο των κοινωνικών πρωτοβουλιών και να παρέχει πρόσθετους πόρους και εμπειρογνωμοσύνη.
 4. Δέσμευση και Συμμετοχή
  • Συμμετοχή των μελών της κοινότητας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοβουλιών. Ενθαρρύνετε τον εθελοντισμό και διασφαλίστε ότι οι φωνές όσων επηρεάζονται από τις πρωτοβουλίες ακούγονται και λαμβάνονται υπόψη.
 5. Βιώσιμη Χρηματοδότηση
  • Εξασφαλίστε χρηματοδότηση μέσω επιχορηγήσεων, δωρεών και δραστηριοτήτων που δημιουργούν έσοδα. Αναπτύξτε μια διαφοροποιημένη στρατηγική χρηματοδότησης για να διασφαλίσετε τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των πρωτοβουλιών του συνεταιρισμού.
 6. Ελεγχος και αξιολόγηση
  • Εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης του αντίκτυπου των πρωτοβουλιών. Να αξιολογείτε τακτικά την πρόοδο προς τους στόχους και να κάνετε προσαρμογές με βάση τα σχόλια και τα αποτελέσματα.

Μελέτη Περίπτωσης: Ένας Υποθετικός Κοινωνικός Συνεταιρισμός στη Θεσσαλονίκη

Ας εξετάσουμε έναν υποθετικό κοινωνικό συνεταιρισμό στη Θεσσαλονίκη, με επίκεντρο την κοινωνική ένταξη και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Όνομα Συνεταιρισμού: “ThessEco”

Αποστολή: Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης για περιθωριοποιημένες ομάδες και προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στη Θεσσαλονίκη.

Πρωτοβουλίες:

 1. Πρόγραμμα Περιληπτικής Απασχόλησης
  • Περιγραφή: Η ThessEco διαχειρίζεται ένα πρόγραμμα κατάρτισης και τοποθέτησης σε εργασία για πρόσφυγες και μακροχρόνια ανέργους. Το πρόγραμμα προσφέρει μαθήματα γλώσσας, επαγγελματική κατάρτιση και υπηρεσίες αντιστοίχισης θέσεων εργασίας.
  • Αντίκτυπος: Από την έναρξή του, το πρόγραμμα έχει βοηθήσει περισσότερα από 200 άτομα να βρουν σταθερή απασχόληση, μειώνοντας σημαντικά τα ποσοστά ανεργίας στον πληθυσμό-στόχο.
 2. Εργαστήρια Υγείας της Κοινότητας
  • Περιγραφή: Η ThessEco διοργανώνει δωρεάν εργαστήρια ψυχικής υγείας και ομάδες υποστήριξης για την κοινότητα, με επίκεντρο τη διαχείριση του στρες, την κατάθλιψη και το άγχος.
  • Αντίκτυπος: Τα εργαστήρια έχουν φτάσει σε περισσότερα από 500 μέλη της κοινότητας, παρέχοντας ουσιαστική υποστήριξη ψυχικής υγείας και ευαισθητοποιώντας σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας.
 3. Eco-Friendly Farming Project
  • Περιγραφή: Ο συνεταιρισμός υποστηρίζει τους ντόπιους αγρότες στη μετάβαση σε μεθόδους βιολογικής γεωργίας. Παρέχει εκπαίδευση, πόρους και μια πλατφόρμα για την πώληση των προϊόντων τους.
  • Αντίκτυπος: Πάνω από 50 αγρότες έχουν υιοθετήσει βιώσιμες πρακτικές, οδηγώντας σε αυξημένη τοπική παραγωγή βιολογικών τροφίμων και μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
 4. Φεστιβάλ Πολιτιστικής Κληρονομιάς
  • Περιγραφή: Η ThessEco διοργανώνει ετήσια φεστιβάλ για τον εορτασμό της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσσαλονίκης. Αυτές οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν εργαστήρια παραδοσιακής μουσικής, χορού και τέχνης.
  • Αντίκτυπος: Τα φεστιβάλ προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, καλλιεργώντας μια αίσθηση υπερηφάνειας της κοινότητας και διατηρώντας τις τοπικές παραδόσεις.

Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν τη δυνατότητα να ωφελήσουν σημαντικά τις τοπικές τους κοινωνίες μέσω στοχευμένων πρωτοβουλιών κοινωνικής εργασίας. Αντιμετωπίζοντας την απασχόληση, την υγεία, την εκπαίδευση και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, αυτές οι επιχειρήσεις όχι μόνο βελτιώνουν τις ατομικές ζωές αλλά και ενισχύουν τον κοινωνικό ιστό των κοινοτήτων τους. Μέσω του προσεκτικού σχεδιασμού, της συνεργασίας και της δέσμευσης της κοινότητας, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να δημιουργήσουν διαρκή θετική αλλαγή και να λειτουργήσουν ως πρότυπο για κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές.