Τυπικά βήματα και διαδικασίες ίδρυσης μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η ίδρυση μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης περιλαμβάνει πολλά βήματα και διαδικασίες, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και το ισχύον νομικό πλαίσιο. Ωστόσο, οι ακόλουθες είναι οι τυπικές διαδικασίες που απαιτούνται για την ίδρυση μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης:

Προσδιορίστε τον σκοπό και την αποστολή του κοινωνικού συνεταιρισμού: Αυτό περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των κοινωνικών αναγκών που ο συνεταιρισμός σκοπεύει να αντιμετωπίσει και των μεθόδων που θα χρησιμοποιήσει για να επιτύχει τους στόχους του.

Δημιουργήστε μια ομάδα μελών: Για να ξεκινήσετε έναν κοινωνικό συνεταιρισμό, πρέπει να συγκεντρώσετε μια ομάδα ανθρώπων που μοιράζονται ένα κοινό ενδιαφέρον για την κοινωνική αποστολή του συνεταιρισμού. Αυτή η ομάδα θα είναι τα ιδρυτικά μέλη του συνεταιρισμού.

Ανάπτυξη του καταστατικού και της νομικής δομής του συνεταιρισμού: Τα καταστατικά πρέπει να περιγράφουν τις εσωτερικές λειτουργίες του συνεταιρισμού, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου λήψης αποφάσεων, του τρόπου εισαγωγής και αποβολής των μελών και του τρόπου διανομής των κερδών. Η νομική δομή θα εξαρτηθεί από τη χώρα και θα μπορούσε να είναι συνεταιριστική, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή άλλο είδος κοινωνικής επιχείρησης.

Εγγραφή του συνεταιρισμού: Αυτό περιλαμβάνει την εγγραφή του κοινωνικού συνεταιρισμού στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τον Έφορο Εταιρειών ή τον σχετικό συνεταιριστικό ρυθμιστικό φορέα στη χώρα σας.

Λάβετε τις απαραίτητες άδειες: Ανάλογα με το είδος των δραστηριοτήτων στις οποίες θα δραστηριοποιηθεί ο συνεταιρισμός, μπορεί να χρειαστεί να λάβετε άδειες από σχετικούς ρυθμιστικούς φορείς.

Αύξηση κεφαλαίου: Ο συνεταιρισμός θα χρειαστεί κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητές του και αυτό θα μπορούσε να προέλθει από συνεισφορές μελών, δάνεια, επιχορηγήσεις ή άλλες μορφές επένδυσης.

Πρόσληψη και εκπαίδευση εργαζομένων: Ο συνεταιρισμός μπορεί να χρειαστεί να προσλάβει και να εκπαιδεύσει υπαλλήλους που διαθέτουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του.

Αναπτύξτε συνεργασίες και συνεργασίες: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορεί να χρειαστεί να συνεργαστούν με άλλους οργανισμούς, ιδρύματα ή άτομα για να επιτύχουν την κοινωνική τους αποστολή.

Έναρξη και λειτουργία του κοινωνικού συνεταιρισμού: Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων, ο κοινωνικός συνεταιρισμός μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία του, με στόχο την επίτευξη της κοινωνικής του αποστολής με παράλληλη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας.

Συνιστάται να ζητήσετε επαγγελματική συμβουλή από νομικούς, οικονομικούς ή επιχειρηματικούς εμπειρογνώμονες στη χώρα σας για να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.