Υποβολή διαφόρων αιτήσεων ΚοινΣΕπ και μέσω υπηρεσίας μιας στάσης “ΑΠΛΟ”


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Μια ενδιαφέρουσα υπηρεσία έχει τεθεί σε λειτουργία για την εξυπηρέτηση διαφόρων αναγκών των ΚοινΣΕπ μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα Aplo.Yeka.Gr. Σύμφωνα με την ενημέρωση διαβάζουμε τα παρακάτω “Οι αιτήσεις των νομίμων εκπροσώπων των ΚοινΣΕπ (εκκρεμείς και νέες) για χορήγηση βεβαιώσεων καταχώρισης Διοικούσας Επιτροπής, μη λύσης και εκκαθάρισης, μη τροποποίησης καταστατικού, χορήγησης αντιγράφων καταστατικού και διαγραφής από το Μητρώο κλπ, θα εξετάζονται με βάση τις γενικές διατάξεις του ν. 4430/2016. Σας γνωστοποιούμε, ότι οι συγκεκριμένες αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος Ψηφιακών Υπηρεσιών Μιας Στάσης του Υπουργείου Εργασίας «ΑΠΛΟ» ( www . ypakp .gr, ετικέτα: ΑΠΛΟ).”

images

Οι υπηρεσίες και τα έγγραφα που μπορούν να ζητηθούν αφού κάνουμε είσοδο με τους εταιρικούς κωδικούς taxisnet είναι οι παρακάτω

  • Αίτηση από ΚοινΣΕπ για Βεβαίωση Μεταβολών (Τροποποιήσεις Καταστατικού, Σύνθεση Διοικούσας, Μη Λύσης και Εκκαθάρισης)
  • Αίτηση από ΚοινΣΕπ Έκδοσης Πιστοποιητικού Μέλους Μητρώου
  • Αίτηση από ΚοινΣΕπ Διαγραφής
  • Αίτηση από ΚοινΣΕπ Τροποποίησης Καταστατικού
  • Αίτηση από ΚοινΣΕπ Αλλαγής Σύνθεσης Διοικούσας Επιτροπής