Υπόδειγμα Καταγγελίας προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το κλείδωμα Εταιρικών Λογαριασμών ΚοινΣΕπ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Μετά τα Επαναλαμβανόμενα κρούσματα κλειδώματος των Εταιρικών Λογαριασμών των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων εκ μέρους των Ελληνικών Τραπεζών σας παρουσιάζουμε Υπόδειγμα Καταγγελίας που Μπορείτε ΕΛΕΥΘΕΡΑ να αντιγράψετε να συμπληρώσετε και να το στείλετε στο mail {civilsociety@ecb.europa.eu} για να υποβάλετε καταγγελία αν σας έχουν κλειδώσει Εταιρικό Λογαριασμό.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε από την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στο τέλος του κειμένου αυτού αν έχετε και εσείς σχετικό πρόβλημα με κλειδωμένο εταιρικό λογαριασμό.

Προς: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα {civilsociety@ecb.europa.eu}
Από: [Όνομα καταγγέλλοντα][Επωνυμία νομικού προσώπου][Αριθμός ΓΕΜΗ]
Θέμα: Καταγγελία για απαράδεκτη συμπεριφορά της Τράπεζας {Όνομα Τράπεζας}

Με την παρούσα, καταγγέλλω την απαράδεκτη συμπεριφορά της Τράπεζας {Όνομα Τράπεζας}, η οποία προέβη στο κλείσιμο του εταιρικού λογαριασμού όψεως της εταιρείας μας, [Επωνυμία νομικού προσώπου], στις [ημερομηνία]. Το κλείσιμο του λογαριασμού έγινε χωρίς επαρκή χρονικά ειδοποίηση για την υποβολή των αιτούμενων εγγράφων, με αποτέλεσμα να προκληθεί σημαντική βλάβη και διακοπή δραστηριοτήτων στην λειτουργία της εταιρείας μας.

Η εταιρεία μας είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με έδρα στην [πόλη], και δραστηριοποιείται στον τομέα των [τομέας δραστηριότητας]. Ο εταιρικός λογαριασμός όψεως της εταιρείας μας ήταν ο μοναδικός λογαριασμός που χρησιμοποιούσαμε για τις καθημερινές μας συναλλαγές, όπως εμπορική δραστηριότητα, πληρωμές προμηθευτών, μισθοδοσία εργαζομένων, και πληρωμές φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Με το κλείσιμο του λογαριασμού μας, αδυνατούσαμε να πραγματοποιήσουμε τις απαραίτητες συναλλαγές μας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία της εταιρείας μας. Συγκεκριμένα, δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε τους προμηθευτές μας, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουμε να χάσουμε τις παραγγελίες μας. Επίσης, δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε τους μισθούς των εργαζομένων μας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κλίμα ανασφάλειας και δυσαρέσκειας. Επιπλέον, δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές μας, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουμε με πρόστιμα και κυρώσεις.

Επικοινωνήσαμε με την Τράπεζα {Όνομα Τράπεζας} προκειμένου να αιτηθούμε την επαναλειτουργία του λογαριασμού μας, ωστόσο η απάντηση που λάβαμε ήταν ουδέτερη και αόριστα αρνητική. Η τράπεζα αρνήθηκε να μας παράσχει οποιαδήποτε εξήγηση για το κλείσιμο του λογαριασμού μας, ή να μας ενημερώσει για το πότε θα μπορέσουμε να τον επαναλειτουργήσουμε.

Η συμπεριφορά της Τράπεζας {Όνομα Τράπεζας} είναι απαράδεκτη και καταχρηστική. Το κλείσιμο του λογαριασμού μας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολογία, προκάλεσε σημαντική βλάβη στην λειτουργία της εταιρείας μας. Η εταιρεία μας αναγκάστηκε να καταβάλει επιπλέον κόστος για την κάλυψη των αναγκών της, και κινδυνεύει να υποστεί σοβαρές οικονομικές ζημίες.

Με την παρούσα, ζητώ την άμεση παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προκειμένου να διερευνήσει την υπόθεση και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της νομιμότητας.

Με εκτίμηση,
[Όνομα καταγγέλλοντα]
[Επωνυμία νομικού προσώπου][Αριθμός ΓΕΜΗ]

Υποστηρικτικά έγγραφα:

  1. Αντίγραφο της απόφασης της Τράπεζας {Όνομα Τράπεζας} για το κλείσιμο του λογαριασμού
  2. Αντίγραφο των σχετικών εγγράφων που αποδεικνύουν την βλάβη που προκλήθηκε στην εταιρεία μας

Προσθήκη:

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει την αρμοδιότητα να εποπτεύει τις τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο της εποπτείας της, η ΕΚΤ οφείλει να διασφαλίζει ότι οι τράπεζες συμμορφώνονται με τους κανόνες που διέπουν τις δραστηριότητές τους.

Στην προκειμένη περίπτωση, η Τράπεζα {Όνομα Τράπεζας} φαίνεται να παραβίασε τους κανόνες που διέπουν την λειτουργία των τραπεζών. Συγκεκριμένα, η τράπεζα δεν είχε το δικαίωμα να κλείσει τον λογαριασμό της εταιρείας μας χωρίς προηγούμενο επαρκή χρονικό διάστημα για την υποβολή απαιτούμενων εγγράφων. Επιπλέον, η τράπεζα δεν είχε το δικαίωμα να προκαλέσει βλάβη στην λειτουργία της εταιρείας μας.

Η ΕΚΤ οφείλει να διερευνήσει την υπόθεση και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της νομιμότητας.