Φοροαπαλλαγές και ενισχύσεις 750 εκατ. ευρώ από τον Αναπτυξιακό


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, η απόφαση του υπουργείου Οικονομίας με βάση την οποία καθορίζονται τα ποσά, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων που υπάγονται σε τέσσερα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016. Το συνολικό ποσό αγγίζει τα 750 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη), το μεγαλύτερο μέρος του οποίου αφορά φοροαπαλλαγές.

Συγκεκριμένα το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνολικού ύψους 490 εκατ. ευρώ των καθεστώτων που προκηρύσσονται εφέτος, καθορίζεται ως εξής: για το καθεστώς των ενισχύσεων μηχανολογικού εξοπλισμού στα 150 εκατ. ευρώ, της γενικής επιχειρηματικότητας στα 250 εκατ. ευρώ και των νέων ανεξάρτητων MME, στα 30 εκατ. ευρώ. Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής και του οφέλους από τη σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος που αφορά τις επενδύσεις μείζονος μεγέθους καθορίζεται στα 60 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης αγγίζει τα 260 εκατ. ευρώ. Για το καθεστώς, της γενικής επιχειρηματικότητας, ανέρχεται στα 140 εκατ. ευρώ και των νέων ανεξάρτητων MME, στα 120 εκατ. ευρώ.

Μέρος από τα παραπάνω ποσά αφορά τις ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης για τα επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν στα καθεστώτα της γενικής επιχειρηματικότητας και των νέων ανεξάρτητων MME.

Σε ότι αφορά τώρα τις πηγές χρηματοδότησης, τα ποσά των επιχορηγήσεων, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης καλύπτονται από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων στον οποίο εγγράφεται η δαπάνη των 260 εκατ. ευρώ, και δύναται να προέλθουν από εθνικούς πόρους ή τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία.

Πάντως εκτιμάται πως για εφέτος δεν θα προκύψει δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσιών επενδύσεων και απώλεια φορολογικών εσόδων.. Για το 2018 θα προκύψει δαπάνη 80 εκατ. ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων και δεν θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων, ενώ για τα επόμενα τρία έτη (2019, 2020, 2021) θα προκύψει δαπάνη 180 εκατ. ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων. Για τα έτη αυτά θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων 80 εκατ. ευρώ.

Με βάση την τελευταία ενημέρωση από το υπουργείο Οικονομίας, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο, στο πλαίσιο του 2ου κύκλου των τεσσάρων καθεστώτων ενισχύσεων (“Γενική Επιχειρηματικότητα”, “Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ”, “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού” και”Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους”) ξεκινά εντός της εβδομάδας και θα διαρκέσει ως τις 15 Φεβρουαρίου του 2018.

Εν τω μεταξύ εντός των ημερών, θα δημοσιευθεί σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομίας, ο προσωρινός κατάλογος των δικαιούχων που έχουν υποβάλει αιτήσεις στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου του Αναπτυξιακού. Από τα 821 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 2,1 δισ. ευρώ που αιτήθηκαν ενίσχυσης στον πρώτο κύκλο, εκτιμάται πως 650 πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στον νόμο. Οι περισσότερες αιτήσεις εξ αυτών υποβλήθηκαν στο καθεστώς Γενική Επιχειρηματικότητα, ακολουθούν οι αιτήσεις στο καθεστώς Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ και στο καθεστώς Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού ενώ καμία επενδυτική πρόταση δεν κατατέθηκε στο καθεστώς Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους.

capital.gr