Φροντιστήρια: Συμψηφίζεται η ετήσια άδεια με τις διακοπές Χριστουγέννων;


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Είναι πολύ συχνό το ερώτημα, που δημιουργείται τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα φέτος σχετικά με το αν επιτρέπεται οι ημέρες των διακοπών των Χριστουγέννων να θεωρηθούν ως μέρος της ετήσιας άδειας.

Το ερώτημα, βέβαια, οφείλεται και στο γεγονός ότι θα πρέπει μέχρι το τέλους του χρόνου πρέπει να γίνει εκκαθάριση της ετήσιας άδειας, οπότε πολλοί ιδιοκτήτες φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών θα ήθελαν να συμψηφίσουν τις ημέρες αυτές.

Να θυμίζουμε ότι ο Ν. 4415/2016, με το άρθρο 30, αναφέρει ότι κατά τις ημέρες αργιών οι διδάσκοντες / καθηγητές δικαιούνται τις αντίστοιχες αποδοχές, χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονται. Σε περίπτωση απασχόλησής τους κατά τις Κυριακές και τις διακοπές, οι αποδοχές καταβάλλονται προσαυξημένες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Επίσης, η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας διευκρινίζει ότι ως ημέρες διακοπών για τα φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών, σύμφωνα με την ΥΑ Δ5/5500/4.11.1983, καθορίζονται οι ημέρες των Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 7η Ιανουαρίου και του Πάσχα, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή του Θωμά. Εξάλλου, η εφαρμογή της παραπάνω ΥΑ επεκτάθηκε και στα φροντιστήρια με την ΥΑ Δ5/3239/1.6.1989.

Προσοχή, λοιπόν, γιατί σύμφωνα με τον Α.Ν. 539/45 «Περί χορηγήσεως κατ’ έτος εις τους μισθωτούς αδειών μετ’ αποδοχών» και συγκεκριμένα με το άρθρο 2 παρ. 3 δεν περιλαμβάνονται εις την ετήσιαν άδειαν μετ’ αποδοχών αι επίσημοι ή αι κατά έθιμον εορτάσιμοι ημέραι.

https://www.oenet.gr