Χαρίτσης: Συστήνεται ειδικό ταμείο για την Κοινωνική Οικονομία


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός των αιτήσεων χρηματοδότησης από κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ), που έχουν υποβληθεί στις νέες δράσεις επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ – και αυτό μάλιστα πριν εκπνεύσουν οι προθεσμίες και των τεσσάρων προγραμμάτων – ενώ, εντός του 2016, θα ενεργοποιηθούν, σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας, κονδύλια ύψους 57 εκατ. ευρώ για τη σύσταση και λειτουργία σε κάθε Περιφέρεια ενός Κέντρου Στήριξης και Προώθησης της Κοινωνικής Οικονομίας και επιπλέον περίπου 80 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ), στη στήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα. Αυτά ανέφερε ο υφυπουργός Οικονομίας, Αλέξης Χαρίτσης, σε ομιλίες του χθες και σήμερα στο ΚΘ’ Πανελλήνιο συνέδριο των αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ) στη Βέροια και στην περιφερειακή συνάντηση που συνδιοργανώθηκε από το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και τον δήμο Κοζάνης σε συνεργασία με τοπικούς φορείς.

Ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις συμμετέχουν για πρώτη φορά στα προγράμματα του ΕΣΠΑ αλλά και στον αναπτυξιακό νόμο, όπου εντάσσονται με ευνοϊκές ρυθμίσεις. Ανακοίνωσε, επίσης, ότι σύντομα συστήνεται ειδικό ταμείο για την Κοινωνική Οικονομία με σκοπό τη χρηματοδοτική στήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων (ενίσχυση με κεφάλαια εκκίνησης, κάλυψη μισθολογικού κόστους, παροχή μικροπιστώσεων κ.ά.) και ότι θα λειτουργήσουν σε κάθε Περιφέρεια Κέντρα Στήριξης για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

Στο επίκεντρο και των δυο εκδηλώσεων ήταν η ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας, ως ένας δυναμικός τομέας της οικονομίας ο οποίος συμβάλλει στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού με όρους περιβαλλοντικής αειφορίας και εκδημοκρατισμού της παραγωγικής διαδικασίας, δημιουργώντας ποιοτικές και ανθεκτικές θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή.

Ο υφυπουργός επισήμανε πως πρόκειται για έναν τομέα που μπορεί να εμπλέξει το σύνολο των παραγωγικών στρωμάτων της χώρας για την ανάπτυξη κάθε είδους οικονομικής δραστηριότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η Κοινωνική Οικονομία αποτελεί για την κυβέρνηση βασικό άξονα προτεραιότητας του νέου στρατηγικού σχεδίου για μια δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη. Σε αυτή την κατεύθυνση, σχεδιάζονται όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις, που αφορούν από το θεσμικό πλαίσιο έως τα χρηματοδοτικά εργαλεία, για τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος που θα επιτρέπει την ανάπτυξη και την ενδυνάμωση σχημάτων κοινωνικής οικονομίας.

Βασικός στόχος, επισήμανε, είναι η ενίσχυση της σύστασης και της λειτουργίας συνεταιριστικών εγχειρημάτων, στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας (όπως ο αγροδιατροφικός και ο τουριστικός τομέας, η υγεία και τα φάρμακα, η ενέργεια, το περιβάλλον, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών) που αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι σε όλα τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 ενθαρρύνεται η ανάπτυξη πρωτοβουλιών κοινωνικής οικονομίας, οι οποίες, ενώ γνωρίζουν ιδιαίτερη άνθιση σε πολλές χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής, στην Ελλάδα κάνουν ακόμα τα πρώτα τους βήματα. Υπό το πρίσμα αυτό, σε όλες τις προσκλήσεις των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, οι κοινωνικές επιχειρήσεις συμπεριλαμβάνονται ισότιμα στις νομικές μορφές επιχειρήσεων που μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση.

Ενδεικτικό είναι, είπε ο κ. Χαρίτσης, ότι στο πλαίσιο των νέων δράσεων επιχειρηματικότητας που τρέχουν, ο προϋπολογισμός των αιτήσεων χρηματοδότησης που έχουν υποβληθεί από κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ και αυτό μάλιστα πριν εκπνεύσουν οι προθεσμίες και των τεσσάρων προγραμμάτων. Αντίστοιχα, οι κοινωνικές επιχειρήσεις εντάσσονται για πρώτη φορά στον αναπτυξιακό νόμο και μάλιστα με μειωμένο ελάχιστο ύψος επενδυτικού κεφαλαίου.

Επιπλέον, εντός του 2016 θα ενεργοποιηθούν, σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας, κονδύλια ύψους 57 εκατ. ευρώ. Οι πόροι αυτοί θα κατευθυνθούν στη σύσταση και λειτουργία σε κάθε περιφέρεια ενός Κέντρου Στήριξης και Προώθησης της Κοινωνικής Οικονομίας που θα παρέχει ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες στις κοινωνικές επιχειρήσεις, αλλά και στην ενίσχυση των κοινωνικών επιχειρήσεων, με κεφάλαια έναρξης, κεφάλαια κίνησης ή και με την κάλυψη μέρους του μισθολογικού κόστους, με στόχο τη δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας. Όπως επισήμανε ο κ. Χαρίτσης, επιπλέον περίπου 80 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ), στη στήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα.

Η Κοινωνική Οικονομία, σημείωσε ο υφυπουργός, αποτελεί το κατεξοχήν πεδίο που μπορεί να συμβάλλει στην αλλαγή των συσχετισμών προς όφελος του κόσμου της εργασίας, υποστηρίζοντας εκείνα τα στρώματα που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση και ταυτόχρονα μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την οικονομία σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, στο συνολικότερο πλαίσιο του προγράμματος της κυβέρνησης για την παραγωγική, αλλά και κοινωνική και περιβαλλοντική ανασυγκρότηση της χώρας.

Επιδίωξή μας, κατέληξε ο κ. Χαρίτσης, είναι να υποστηρίξουμε συνεργατικά σχήματα, που αναβαθμίζουν τον ρόλο κάθε τομέα αιχμής, καλλιεργώντας παράλληλα μια κουλτούρα συνεργασίας και δικτύωσης ώστε να συνδιαμορφώνουμε εκείνες τις δημόσιες πολιτικές που ενισχύουν την οικονομία αξιοποιώντας το πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό.

http://www.kathimerini.gr

Discover more from ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ

Subscribe to get the latest posts sent to your email.